Jelínek Václav

Zařízení k přečerpávání a dávkování abrazivních, chemicky agresivních hmot kašovité konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 267849

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jelínek Václav, Žižka Tomáš, Fraiberk Karel

MPK: G01F 11/02

Značky: dávkování, agresivních, chemicky, abrazivních, kašovité, konzistence, zařízení, přečerpávání

Text:

...chdohně délky jsouzhotovena i v příslušnćm protilehle situovaném lůžku Q a víku 1 a tato vybrání vytvářcjí tři komory, označené římskými číslicemi L, gg, ggg. Každá komora 5, LL, § 55 je napnjenn na tlakový vzduch, v příkladném provedení prostřednictvím jednoho otvoru B v každé komoře I, ii, ggg, napojenćho na rozvod tlakového vzduchu např. hadiceKašovitá hmota, určená k přečerpávání je např. radioaktivní odpad, rozpuštěný v silně alkalíckém...

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jelínek Václav, Chraščel Kamil, Benko Pavol, Havránek Milan, Kováčiková Magdaléna

MPK: H05K 1/03

Značky: laminát, spoje, plošné

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Způsob výroby aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265638

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jelínek Václav, Dvořák Vladimír, Marek Petr

MPK: C07C 103/50

Značky: aminoamidů, výroby, způsob

Text:

...5 až 30 minut reagovat. Podle dalšího význaku reakce probíhá za přítomnosti nízkomolekulární anilinformaldehydové pryskyřice o teplotě táni 35 až 111 OC, a to V množství 0 až 35 hmot., vztaženo na obsah diaminodifenylmetanu.Způsob výroby aminoamidů podle vynálezu je bliže osvětlen na následujících příkladech.K roztaveným 100 g čistého 6-kaprolaktamu o teplote 80 OC se přidá 1,1 g kyseliny mravenčí 80, po 20 minutách se tavenina ohřeje...

Způsob výroby modifikovaných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259847

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jelínek Václav, Dvořák Vladimír, Marek Petr, Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan

MPK: B32B 27/38, C08L 61/20, B32B 27/42...

Značky: výroby, způsob, modifikovaných, aminoplastů

Text:

...na následujících příklladoch.Do intenzívně míchaného reaktoru o teplot ě 100 °C se vnesoo l-eakční složky v následujícím pořadíroztok 80 kg Urietvanolamin 4 kg kyselina o-rtlořosfworečná 1 kg celulóza buková 10 kg uhličltau väpenatý 120 kgKondenzace proběhne během 12 minut do studia, kdy omiuopłast obsahuje 4,5 0/0 hru-ot.metylolových skupin, vysuší se za vakua 7 kPa během 25 minut tak, .aby obsah těktavých podílů byl 2 až 3 hmot. Zároveň se...

Zařízení pro třídění a orientaci plochých podlouhlých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259332

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Václav, Nováček Petr

MPK: B23Q 7/10

Značky: plochých, orientaci, třídění, součástí, podlouhlých, zařízení

Text:

...vibračního zásobníku §.vibrační zásobník Q plní funkci vynášecího skluzu součástí 2. Zdviž 1 dopraví součástí g pomocí kontejneru gàg do vibračního bubnu § 45 vibračního zásobníku §, nače se vrátí pro další odváženou dávku součástí g. Ve vibračním bubnu §Lł vibračního zásobníku § se součástky 3 dostávají vibrscemí ze dna na spirálovitou dráhu äàg vibrsčního bubnu §ł,po které postupují vzhůru k výstupu z víbračního bubnu àLłI Spirálovítá dráha...

Hmota s vysokou odolností proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259119

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Václav, Kainrath Otakar, Starý Miroslav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/10

Značky: opotřebení, hmota, vysokou, odolností, proti

Text:

...plnivem, tj. technickým úletovým preohovým oxidem křemičitým s úzkým rozdělením velikosti kulovitých částic o velikosti do l um, popř. jejich-agregáty. Uvedeným požedavkům plně vyhověl úletový prachový oxid křemičitý vznikajíoipři výroběčistého křemíku. Hmots podle vynálezu byla úepěšně odzkoušena pro ucpávky automobilového vodního čerpadla, kde prekázala podstatně vyšší životnost a těsnici účinek. Při jejím použití na součásti...

Způsob povrchové úpravy reaktoplastů pro galvanické vylučování funkční kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236259

Dátum: 01.02.1988

Autori: Starý Miroslav, Jelínek Václav, Landa Václav

MPK: C08J 7/12

Značky: funkční, reaktoplastů, způsob, povrchové, galvanické, úpravy, vrstvy, kovové, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob úpravy povrchu výrobků z reaktoplastů pro jejich následné galvanoplastické vylučovaní kovových vrstev. Do reaktoplastové směsi se před jejím zpracováním zabuduje dispergované plnivo obsahující rozpustné a/nebo snadno rozložitelné anorganické a/nebo organické látky. Po vytvrzení se povrch výrobku, určený pro pokovení, podrobí vyluhování chemickými činidly, načež se na zvětšeném povrchu reaktoplastu s povrchovými otevřenými...

Způsob přípravy chelatačních derivátů sférické celulózy s o,o’-dihydroxyazoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243528

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nováeek Petr, Jelínek Václav, Peterka Alois

MPK: C08B 7/00

Značky: chelatačních, přípravy, derivátů, o,o'-dihydroxyazoskupinou, způsob, celulózy, sférické

Text:

...celulőzy se provádí známými postupy dnsi§anem sodným v prostředí zředěné kyseliny chlorovodíkové při teplotě O až 20 °C.Separace diazo-celulőzy se provádí odfiltrováním reakční směsi a promytím diazo-celulőzy vodou.Jako kopulačni činidla se používají ty kopulační sloučeniny, jež obsahují V molekule hydroxylovou skupinu, ke které kopulují do polohy ortho. S výhodou se používají p-kresol, resorcin, N-/2,6-dihydroxybenzen/iminodioctová...

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drkal Jan, Kalous Jaroslav, Jelínek Václav

MPK: C09J 5/00

Značky: poškození, prostředek, dopravních, studena, opravy, pásu, krycích, vrstev, lanky, ocelovými, pryžových

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Epoxidová hmota s malým smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238168

Dátum: 01.05.1987

Autori: Starý Miroslav, Kainrath Otakar, Jelínek Václav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/00

Značky: malým, hmota, smrštěním, epoxidová

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová hmota s malým smrštěním je určena pro extremně elektricky a/nebo tepelně namáhané výrobky zhotovené metodou lisování, přetlačování nebo vstřikování epoxidové hmoty s velkým množstvím plniva. Na 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice se vmísí jako plnivo 50 až 850 hmotnostních dílů technického úletového prachového kysličníku křemičitého o zrnitosti do 1 ?m, jehož část může být nahrazena i jinými materiály, například mletou slidou...

Vysokotlaká stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 239493

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Václav, Blinka Antonín

MPK: B05B 9/01

Značky: vysokotlaká, pistole, stříkací

Text:

...nastsvit s eełídit správný chod usevírecí jehly. Volnd uloiení ovlddecího trnu ne tňhlu jehly eliminuje event výrobní nepreenosti jednotlivých dild. Toto uspołdddni molňuje poudít tdhle uzavírací jehly s Iselýu pruhu (nepříkled 0,5 ai 2 n), e tím dosáhnout vysoká nutnosti uopdvky, provozní epolehlívoeti i pri výeokću rosprelovaoín tlaku ns ndtlrovou hloiu.prdłee tdhle uuvírecí jehly přísnivö ovlivňuje o sniluje ndrolq ns evlddscí eílu,...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Václav, Nováček Petr

MPK: B21J 13/08

Značky: stolu, výkovků, střižnice, zakládání, zařízení, otočného

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Lubomír, Marek Petr, Marek Oldřich, Jelínek Václav

MPK: C08K 9/04, C08G 12/04, C08G 12/38...

Značky: apretace, přísad, polymerů, způsob, aminoplasty, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230026

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jelínek Václav, Němec Antonín, Vašíček Milan

MPK: H01C 10/34

Značky: dráhou, potenciometr, plochy, odporovou, kruhovou

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou, jejíž mechanické i elektrické spojení s vývody a středním sběracím kroužkem je provedeno centrálně tlakem vzniklým mechanickým spojením předpruženého krytu a tělesa zděře. Kryt vymezuje současně axiální vůli hřídele, která je z elektricky nevodivého materiálu. Řešení podle vynálezu vyžaduje proti dosavadním konstrukcím menší počet dílů, které není třeba mezi sebou spojovat nýtováním.

Způsob výroby samomazných kluzných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231453

Dátum: 15.06.1986

Autori: Peterka Milan, Jelínek Václav, Braunstein Bohumil

MPK: F16C 33/20

Značky: součástí, způsob, výroby, kluzných, samomazných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby samomazných kluzných součástí sestávajících z tvrditelných plastických hmot a z funkční kluzné vrstvy na bázi vyztuženého nebo nevyztuženého PTFE. Funkční kluzná vrstva se na plochách určených pro spojení s nosnou vrstvou naleptává alkalickými komplexními sloučeninami a pak se ukotví v tvrditelné lisovací nebo zalévací hmotě přímým zalisováním, vstřikováním nebo zaléváním.

Zařízení k automatickému zakládání sklářských elektrických tavicích pecí v postupných pásmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223392

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salák Jiří, Pacák Zdeněk, Jelínek Václav

Značky: automatickému, zařízení, tavicích, elektrických, sklářských, zakládání, postupných, pásmech, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém zařízení k zakládání elektrických pecí v postupných pásmech tím, že zakladač nemá kolejnice pro pojíždění vozíku. Zakladač se skládá z podvozku (1), zakládacího mechanismu (2), pohonu (3), převodového ústrojí (4), (5), (6) a v jednom směru ohebných pohonných řetězů (7), (8). Dále jsou na zakladači dva teleskopické výložníky (9), (10), nesoucí rám (11) se sklopnými žaluziemi (12). Rám (11) se...

Zakladač sklářských tavicích elektrických vanových pecí směsí sklářského kmene a střepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222531

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salák Jiří, Pacák Zdeněk, Jelínek Václav, Fraiberk Karel

Značky: vanových, směsi, sklárského, tavicích, pecí, střepů, sklářských, zakladač, elektrických, kmene

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém jednoduchého zařízení k zakládání elektrických pecí po celé šířce tavícího prostoru tam, kde se zakládají kmen a střepy v připravené homogenní směsi. Zakladač sestává z násypky (4), spirálového šneku (6 ) a segmentového krytu (10). Osa (7) otáčení spirálového šneku (6) je kolmá k podélné ose (8) pece (9) a segmentový kryt (10) je umístěn na vnitřní straně násypky (4). Tento mechanismus slouží k...

Vložka pro dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 228617

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vaník Josef, Voleský Vladimír, Štěpán Vladimír, Jelínek Václav, Holzbach Miloš

MPK: D01H 7/892

Značky: stroj, vložka, dopřádací

Text:

...na obr. 1 je náryo vložky s tvaroveným otěruvzdorným elenentem, obr. 2 řez vložkou se zalisovaným tvarovaząvm elementem, obr. 3 řez vložkou ae zalisovaným tvarovaným elementem vkládaąým na stredový kolik hrany av obr. 4je řez vložłcou s tvarovaným elementem, tvořícím náběhovou hranu.vložka pro dopřádaci stroj /obr 1 e 2/ .je zhotovene z feno líckě lieuovací hmoty plnené dřevitou moučkou. Náběhová hrana 1průvleku 2 vložky i .je opatřena...

Epoxidová lisovací a vstřikovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 220748

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Jelínek Václav, Kainrath Otakar

Značky: vstřikovací, hmota, lisovací, epoxidová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší epoxidovou lisovací hmotu, vhodnou pro uplatnění v elektrotechnice a strojírenství. Podstata řešení spočívá v tom, že hmota obsahuje 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 - 1500, 10 až 45 hmot. dílů reakčního produktu aromatického diaminu s pryskyřicí v poměru 1 : 1 až 3,5 : 1, 0,2 - 5 hmot. dílů komplexu kyseliny fluoroborité s benzylaminem a nejvýše 400 hmot. dílů plniva, například mletého křemene, živce,...

Způsob výroby dikyandiamidoformaldehydové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224420

Dátum: 01.12.1985

Autori: Marek Petr, Jelínek Václav, Marek Oldřich

Značky: způsob, dikyandiamidoformaldehydové, výroby, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dikyandiamidoformaldehydové hmoty kondenzací modifikátorů s dikyandiamidem při teplotě od 50 °C do 120 °C a při hmotnostním poměru modifikátoru a dikyandiamidu 0,01 až 1 : 1, za současně přítomnosti katalyzátorů kondenzace, jako například triethanolaminu a/nebo hydroxidů alkalických, dále formalinu, plniv a popřípadě barviv po dobu od 5 až 60 minut vyznačený tím, že jako modifikátoru se použije laktamu a/nebo ?-aminokarboxylově...

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219439

Dátum: 15.08.1985

Autori: Drbohlav Jaroslav, Bukvic Jan, Zeman Lubomír, Lidařík Miloslav, Jelínek Václav, Semler Miloslav Rndr

Značky: hmota, iontově, lisovací, elektrod, pouzdra, selektivních

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod, odolávajících agresívním organickým rozpouštědlům, jako acetonu, chloroformu, etanolu apod., připravovaná přetlačováním při 150 °C za 3 min, přičemž lisovací hmota sestává ze směsi epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 až 1500, kumaronindenové pryskyřice, tvrdidla na bázi aromatických diaminů, separátoru typu stearanu zinečnatého a plniva, jako je mletý křemen, azbest, nebo...

Epoxidové práškové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219063

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jelínek Karel, Jelínek Václav, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav

Značky: práškové, kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové práškové kompozice vhodné zejména pro práškové nátěrové hmoty, lepidla, hmoty pro zapouzdřování, tvrditelné při teplotách 100 až 300 °C na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, urychlovačů a dalších aditiv a/nebo modifikujících látek. Použitá tvrdidla jsou na bázi aduktů epoxidových pryskyřic o molekulové hmotnosti 340 až 1000 a aromatických aminů s počtem uhlíkových atomů 6 až 25. Kompozice obsahují též urychlovače na bázi komplexů...