Jelínek Miroslav

Pětiminutový strobovač pro signální hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269478

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vilam Jaromír, Jelínek Miroslav, Laňka Zdeněk, Žejglic Vladimír

MPK: G04C 23/18, G04G 3/02, G04C 21/36...

Značky: strobovač, signální, hodiny, pětiminutový

Text:

...mínutových impulzů.Výhoda takového uspořádání strobovače oproti kontaktnímu snímání je to, že ke konstrukcí může být použit podružný hodinový strojek s nízkým příkonem. Oproti elektronickému řešení potom má tu výhodu, že nepotrebuje napájecí zdroj, zvláště potom zdroj záloho vací.Na přípojeném výkresu je pŕíkladné uspořádání strobovače podle vynálezu v blokovém schematu. Ke vstupním svorkám l a g je připojen krokový motor à, na...

Zapojení přijímače časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263908

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čermák Ján, Vilam Jaromír, Buzek Ota, Laňka Zdeněk, Žejglic Vladimír, Jelínek Miroslav

MPK: G04G 7/02

Značky: časového, prijímače, signálu, zapojení

Text:

...přináší při poměrně jednoduchosti přípustné zpoždění hodin až o 0,5 sekundy, aníž by bylo narušeno následné zavěšení na rádíový signál. Kromě toho obsahuje převodník na logicky signál potřebný k řízení hlavních hodin a sice převodník z napětí na střídu impulsů, který sevyznačuje jednak rozsahem linearity, jednak tím, že bez rádíoveho signálu poskytuje výstupní signál stejný, jak při zavěšeuní hodin. Tím je v případě ztráty rádiového...

Saturovatelný absorbér pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 257997

Dátum: 15.07.1988

Autori: Panoch Miroslav, Kubelka Jiří, Jelínek Miroslav, Košelja Michal

MPK: H01S 3/14

Značky: absorbér, saturovatelný, lasery

Text:

...v nitrobenzenuByl připraven roztok (bis(4-dietylaminodithiobenzil)niklu v nitrobenzenu s extinčnim koefícientem 0,42 cm 1 na vlnové délce l,34,um. Roztok byl vpraven do skleněné kyvety o tlouščce 5 mm. Kyveta byla vložena do optického rezonátoru laseru, který byl tvořen rovinným zrcadlem 5 odrazivostí větší než 99 na vlnové délce 1,34,um a menší než 1 S na vlnové délce 1,07,um, dále polopropuatným zrcadlem 5 odrazivoati...

Zapojení rozvodu vody s aktivací chemického upravovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257921

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šíp Lubor, Jelínek Miroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 5/00

Značky: chemického, rozvodu, upravovače, zapojení, aktivací

Text:

...studené vody. Na výstupu termostatické baterie 1 je první delektromagnetickjíventil g, na jehož. výstup je připojen chemický upravovač l průtokového typu. Paralelně k termostatická baterii 1 a prvnímu elektromagnetihckému ventilu g je napojené druhý elektromagneticky ventil 1 gs průtokovou clonou 2(). V Vývod 19 chemického upravovače l je napojen na hlavní průtokovou část trojcestného elektromagnetického. ventilu ji, na jehož první...

Vyrovnávač tlaku kombinovaný s ohřívačem vody s plovákovou automatikou plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232839

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jelínek Miroslav, Frýba Ladislav

MPK: B67D 5/54, A61M 11/02, A61C 17/00...

Značky: kombinovaný, vyrovnávač, plovákovou, ohřívačem, automatikou, tlaku, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávač tlaku kombinovaný s ohřívačem vody s plovákovou automatikou plnění je zařízení, jehož účel spočívá ve sloučení funkce tlakového ohřívače vody a přídavné láhve na vodu, jejíž tlak způsobuje tlak vzduchu. Obě média mají tlak vyrovnaný pro spray u jednotrubičkových chladicích systémů. U tlakové vyrovnávací láhve se musí voda doplňovat. Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu. Zařízení je možné využít mimo zubolékařské techniky...

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst

Načítavanie...

Číslo patentu: 232454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Frýba Ladislav, Jelínek Miroslav

MPK: A61G 15/00, A61C 19/00, A61B 6/04...

Značky: kloubový, osvětlovacím, zařízením, křesla

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst bez korekce polohy svítidla při sklápění křesla podle vynálezu vychází z diference vznikající v důsledku rozdílnosti os otáčení pacienta při jeho sklápění kolem kyčelních kloubů a vršku křesla při sklápění kolem otočné osy. Vznikající dráhový posun, který způsobuje také "posun obleku na pacientovi" a je příčinou i posunu stopy nastaveného svítidla, které je součástí vršku křesla. Vynález řeší...

Zařízení pro světelnou signalizaci bolesti pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 232453

Dátum: 15.06.1986

Autori: Frýba Ladislav, Jelínek Miroslav

MPK: A61G 15/00, A61C 19/00, A61B 6/04...

Značky: zařízení, pacienta, bolesti, světelnou, signalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Je nárokováno zařízení, jehož podstata spočívá v tom, že v proudovém okruhu zdroje proudu je zapojen přídavný intenzívní světelný zdroj spolu s tlačítkem, přičemž přídavný intenzívní světelný zdroj pro signalizaci bolesti pacienta je umístěn v hlavním svítidle lékařského zařízení. Zařízení je zvláště vhodné pro použití v případě zákroků u pacientů hluchoněmých a němých.

Uspořádání zubolékařského plivátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232452

Dátum: 15.06.1986

Autori: Frýba Ladislav, Jelínek Miroslav

MPK: A61B 6/04, A61C 19/00, A61C 17/04...

Značky: zubolékařského, plivátka, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání zubolékařského plivátka se zdrojem vody, stříkačkou a odsávačkou je řešeno tak, že zubolékařské plivátko je otočně uloženo kolem čepu otáčení uloženého na třmenu. Třmen je posuvně uchycen na levé opěře ruky v jejím směru. Tím, že osa čepu otáčení soupravy plivátka je nad těžištěm, zaujme plivátko s celou soupravou vždy svislou polohu bez ohledu na okamžitou polohu sklopeného křesla. Tato skutečnost spolu s možností výchozího...

Rozvodka palivové instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 218461

Dátum: 15.03.1985

Autor: Jelínek Miroslav

Značky: palivové, instalace, rozvodka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvodky palivové instalace, řešící zamezení vytékání paliva z palivového systému motorového vozidla pomocí ventilku vytvořeného v rozvodce palivové instalace, zajišťující její odvzdušnění. V případě havárie motorového vozidla a jeho převrácení uzavře vlastní vahou kulička umístěná v dutině rozvodky vývodní otvor, a tím zamezí vytékání paliva.