Jelínek Jiří

Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3930

Dátum: 05.10.2004

Autori: Matějka Jaroslav, Jelínek Jiří, Mácha Jaroslav

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: úpravu, zariadenie, kalov, čistiarenských

Text:

...najmä kvôli ich využitiu pri zúrodňovaní pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázomené zariadenie na úpravu a hygienizáciu čistiarenských kalov Vápnom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku znázomené zariadenie podľa technického riešenia zahmuje sitopásový kalolis 1 ústiaci do násypky 2 vretenového čerpadla 5. Do násypky 2 je...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Jelínek Jiří, Skopálek Bořivoj, Piller Bohumil, Ryška Stanislav

MPK: B01D 39/08

Značky: čistiacich, zariadení, útvar, ponorný, textilný, lineárny, biologických, zvýšenie, výkonu

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Zapojení mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253979

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krejčiřík Miroslav, Gutman Jiří, Fiala Přemek, Jelínek Jiří

MPK: G06F 13/18

Značky: systému, mikroprocesorového, zapojení

Text:

...sdresovou a dstovou sběrníci g mikroprocesoru łs centrálním řízením přerušení. Skupina řídicích vstupů Ž trsnsformačních obvodů 1, skupina řídicíćh vstupu gł periferního obvodu Q systémového-časovače, skupina řídicích vstupů 1 periferního obvodu 1 propojení klávesnice, skupina řídicích vstupů gł periferního obvodu § pro přenos dat na vypisovací zařízení a skupina řídicích vstupů 2 periferního obvodu 2 pro připojení modemu jsou připojeny na...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 227884

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jelínek Jiří

Značky: zejména, odchylky, rychlostí, vyhodnocení, zapojení, zařízeních, částí, obvodů, pohybujících, záznamových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení odchylky rychlosti pohybujících se částí, zejména v záznamových zařízeních, sestávající z tvarovacího obvodu, hradlovacího obvodu, vratného čítače a časovacího obvodu, vyznačující se tím, že ne vstupní svorku (A) je připojen vstup (10) tvarovacího obvodu (1), jehož výstup (11) je připojen na vstup (12) hradlovacího obvodu (2), přičemž jeho výstupy (13, 14) jsou připojeny na vstupy (15, 16) vratného čítače (3),...

Železniční vozová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Soukup Karel, Větrovský Zdeněk, Guhry Miroslav, Jelínek Jiří

Značky: železniční, zarážka, vozová

Zhrnutie / Anotácia:

Železniční vozová zarážka se používá k cílovému brzdění kolejových vozidel při třídicích pracích, nebo zajišťuje vozidla proti samovolnému uvedení do pohybu. Funkce zarážky spočívá v mobilní schopnosti bez dalšího technického zařízení účelně mařit pohybovou energii kolejového vozidla za účelem jeho zastavení, nebo zajišťovat vozidla proti ujetí. Řešením vynálezu je konstrukce zarážky, která se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí,...

Zařízení pro místní odběr tekutých nebo kašovitých hmot z centrálního rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226469

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bejlek Václav, Jelínek Jiří, Laurýn Václav, Volf Jaroslav

Značky: centrálního, místní, zařízení, rozvodu, kašovitých, tekutých, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro místní odběr tekutých nebo kašovitých hmot z centrálního rozvodu, vyznačující se tím, že centrální rozvod (1) je v místech uvažovaného odběru opatřen odbočkou (4), nad ní je v centrálním rozvodu (1) uloženo šoupě (2) s ovládací pákou (3), při čemž na odbočku (4) je nasazen odběrní nástavec (5), který je uchycen k centrálnímu rozvodu (1) upevňovacími třmeny (8), otočně uloženými na odběrném nástavci (5), na kteréžto upevňovací...

Zařízení pro krmení hospodářských zvířat tekutým nebo kašovitým krmivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226468

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolací Petr, Jelínek Jiří, Bejlek Václav, Volf Jaroslav, Petržílka Josef, Laurýn Václav

Značky: krmení, krmivem, hospodářských, zvířat, kašovitým, zařízení, tekutým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro krmení hospodářských zvířat tekutým nebo kašovitým krmivem, vyznačující se tím, že sestává ze zásobníku (1) krmiva s míchadlem (12), na který je napojeno čerpadlo (2), jehož výtlačné potrubí (3) krmiva je opatřeno odběrními ventily (4) se svody (7) krmiva, kteréžto výtlačné potrubí (3) krmiva přechází za posledním odběrním ventilem (4) ve zpětné potrubí (8) krmiva, zaústěné zpět do zásobníku (1) krmiva.