Jehlár Peter

Protihlukový zvukovopohltivý panel z recyklovaných plastov a z recyklovanej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3200

Dátum: 04.06.2002

Autori: Vacval Jozef, Mátel František, Jehlár Peter, Ochocová Renáta

MPK: E01F 8/00

Značky: plastov, recyklovaných, panel, recyklovanej, protihlukový, zvukovopohltivý

Text:

...údržbu konzervačnýmí prostriedkami. Pri farebnej úprave je farbostály.Podstata tohto riešenia spočíva v tom, že do nosnej konštrukcie vytvorenej pevným rámom z recyklovaných plastov a zadnou stenou vytvorenou z profilov z recyklovaných plastov sa vložia a upevnia zvukovopohltivé dielce z recyklovanej gumy. Plastový rám je vodorovné vystužený kovovým U-proñlom. Proñly tvoriace zadnú stenu majú po oboch stranách podĺžke drážky v tvare Z, čo...

Kontaktné polyuretánové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267932

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hanzlík Stanislav, Oždáni Ján, Oswald Anton, Korcová Daniela, Jehlár Peter, Preťo Jozef, Bagin Ivan

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, kontaktné, polyuretanové

Text:

...kyseliny a v dôsledku toho dochaza k zväčseniu kontaktnej adhezie a otvorenej doby lepidla. Pridavkon oxidov alkalických kovov sa výhodne upravi pH, čin sa zabráni hydrolýze polyuretanoveho lepidla. Lepidlo podle vynàlezu umožňuje spájanie alebo obalovanie obuvnickych spodkových dielcov, hlavne podpätkov a klinov na báze zmesi terpolyuerov akrylonitrilbutadiěnstyrěnu a homo-a/alebo kopolynerni vinylchloridu obsahujúcej nizkonôlekularne...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Oswald Anton, Jehlár Peter, Zeman Svatopluk, Ladzianský Vladimír, Dimun Milan, Kubyniová Eva, Gahér Jozef

MPK: C08K 3/34

Značky: spodkových, výrobu, plnivo, obuvníckych, dielov, materiály

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Lakovacia a lepiaca kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260796

Dátum: 12.01.1989

Autori: Turčány Jozef, Jehlár Peter, Oswald Anton

MPK: C09J 3/12

Značky: lakovacia, kompozícia, lepiaca

Text:

...sú známe lepiace kompozície, z ktorých prvá je na báze polywretânového kaučuku v kombinácii v roztoku s tuhým kiaučuko-m, fenolátom titánu, zirkónu a/.alebo hliníka a niekedy so zlúčeninami obsahujücimi hydroxylově skupiny. Druhá lepiaca kompozícia obsahuje polyuretán s koncovými NGC-skupinami, 20 .až 40 °/o-ný roztok perchlörvinylovej živice v etylvacetate,polyizokyanát a oxyetylovaný ester alkylfenolu. Tretia známa lepiaca kompozícia je...

Předpjatá prefabrikovaná hlavice pro bezprůvlakové stropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245406

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jehlár Peter, Gajdoš František

MPK: E04B 5/43

Značky: předpjatá, stropy, prefabrikovaná, bezprůvlakové, hlavice

Text:

...příkladech obr.2 znázorňuje úpravu hlavice obvodovym nátěrem, na obr.J je evislý řez hlavicí e obvodovým plechovým prstencem, na obr.4 je svislý řez hlavicí, jejíž předpínací výztuž je chráněne konzervací, na obr.5 je podobné řešení, kde je předpínací výztuž chráněna obetonováním, a na obr.b je znázorněn svislý řez hlavicí, opatřenou přídavnou spodní radiální výztuží.základní úpravou prefabrikovené předpjaté hlavice pro monolitické...

Lahčený stielkový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257458

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ševčík Bohumil, Červinka Miroslav, Oswald Anton, Kostka Pavel, Jehlár Peter

MPK: A43B 13/38

Značky: stielkový, ľahčený, materiál

Text:

...bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického uskutečnenia, kde množstvá zložiek sú uvádzané v hmotnostných dieloch.Lahčený stlelkový materiál, zvlášť pre športovú obuv na volejbal. bol vytvorený z bodovospojených vrstiev. Prvú vrstvu tvorilo bavlnené ARA frotě a druhú vrstvu mechanicky Iahčenýpolyvinylchlorid obsahujúci nasledovné zložkypolyvinylchlorid pastotv polyvinylchlorid suspenz 3 dibutylftalát, oleát sodný dibutylcindimaleinát...

Obuvnícky materiál na výrobu spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252015

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan, Jehlár Peter, Oswald Anton, Gajdoš František

MPK: C08K 3/36

Značky: dielov, obuvnický, materiál, spodkových, výrobu

Text:

...vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady. Všetky množstva zložiekV hnietiči sa pripraví zmes postupnýmbutadién-styrenový elastomér .S 6435 hydrooxid kremičitý 34,1 aktívny oxid zinočnatý 2,85 trietanolamin 2,3 0/0 stearín III 1,7 0/0Hydrooxid kremičitý bol pripravený vmiešaním 43 °/o objemu kyslého sólu kyseliny krenličitej do roztoku kremičitanu sodného o koncentrácii 300 g oxidu kremičitého na 1 l roztoku, pri teplote 60 °C, po dobu...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239592

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gašpar Alojz, Jehlár Peter, Berek Dušan, Novák Ivan, Abrahám Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: metanolu, výroby, dehydrogenáciou, oxidačnou, spôsob, formaldehydu

Text:

...koncových plynov do reakcie sa dosiahne nariedemeplynnej reakčnej zmesi vstupujúcej na katalyzátor, čím sa jednak zvýši tepelná kapacita k viazaniu časti reakčného tepla uvoľneného exotermickými reakciami, jednak V dôsledku nariadenia sa posunie rovnováha dehydrogenačnej reakcie 2 doprava. Postup Jcdľa tohoto vynálezu umožní jednoduche, lacné- a bezpečné zvýšenie moto.vého pomeru vzduch/metanol. nad hodnotu 1,5, čím sa značne zvýši konverzia...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jehlár Peter, Ďurian Anton, Turčány Jozef, Oswald Anton, Podmanický Jozef, Gajdoš František

MPK: C08L 23/26, C08J 9/10, C08J 3/24...

Značky: výroby, sieťovaných, ľahčených, polyolefínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...

Fixační zařízení pro léčení dysplasie a vykloubení kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239921

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gajdoš František, Jehlár Peter

MPK: A61B 17/56

Značky: dysplasie, kloubu, kyčelních, fixační, vykloubení, léčení, zařízení

Text:

...že za přirozenýeh předpokledů představuje v kojeneckám věku jediné okolí pro dítě matka a ne postel vnucená kojenci proti jeho vůli, musí být paslvní fixovaeí přístrojepro nohy přizpůsobeąy životu na täle matky. Tato polohe označované dr. Fettweisel jakopoloha sezení na bobku, je jím použite pro léčení dyspleeie lwčlí a vykloubení kyölí ve spojení se sádrovym obvazem.vynález si klade nyní za základní úlohu zlepšit. ehora uvedenou ortázu tak,...

Modifikovaný alkylfenolický rezol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234384

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jehlár Peter, Klátil Karel, Filip Oldřich, Oswald Anton, Jarolímek Přemysl, Gajdoš František

MPK: C06L 61/06

Značky: alkylfenolický, rezol, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí nového alkylfenolického rezolu použitelného jako aditiva pro chloroprenová lepidla, vytvářející spoje o vysoké tepelné odolnosti. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje modifikovaným alkalfenolickým rezolem, který se připraví postupnou alkalickou a kyselou kondenzací alkylfenolů s alkylem C3 až C8, dianu a formaldehydu ve vodném prostředí. Alkalická kondenzace se provede při teplotě 50 až 70 °C za přítomnosti...

Ľahčené sieťované polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225190

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gajdoš František, Jehlár Peter, Turčány Jozef, Oswald Anton

Značky: ľahčené, sieťované, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahčené sieťované polyolefíny pre obuvnícke aplikácie o mernej hmotnosti do 150 kg/m3, pozostávajúce z polyolefínu alebo zmesi polyolefínov, organického peroxidu, chemického nadúvadla, vyznačujúce sa tým, že obsahujú kysličníky horčíka, kremíka, bária, vápnika, alebo uhličitany týchto prvkov modifikované vyššími mastnými kyselinami, v množstve 0,1 až 25 % hmotnostných.

Roztokové obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230472

Dátum: 01.03.1986

Autori: Gajdoš František, Oswald Anton, Jarolímek Přemysl, Jehlár Peter, Klátil Karel, Filip Oldřich

MPK: C09J 3/16

Značky: obuvnícke, lepidlo, roztokové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka roztokového obuvníckeho lepidla Rieši problém výhodného zloženia lepidla so zvýšenou teplostálosťou a konečnou pevnosťou spoja. Podstata vynálezu spočíva v tom,že lepidlo pozostáva zo 14 až 21 % hmot. chloroprénového kaučuku, 0,1 až 2 % hmot. kysličníkov kovov alkalických zemín, 20 až 35 % hmot. toluénu, 18 až 40 % hmot. benzínu, 10 až 25 % hmot. etylacetátu, 0,1 až 5 % chlorovaného prírodného kaučuku s 40 až 70 % hmot. obsahom...