Javůrek Vladimír

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: separátor, kombinovaný, cyklónový, kapalných, plynů, tuhých, nečistot

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Zařízení k usměrnění proudu tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269189

Dátum: 11.04.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: F28F 13/06

Značky: usměrnění, tekutin, proudu, zařízení

Text:

...odstraňuje zařízení k usněrnění prondu tekutín, určená zejména pro zařízení na výměnu tepla, sestávsjící z části prívodní trubky zllahující do vnitřního prostoru nádoby výměníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka je v prostoru výměníku na konci zaslepena a v její horní části je vytvořen výřez klinovitého tvaru, zužující se ve směru proudu tekutiny, na ktorý je přípevněna dýza, opstřená na výstupním konci...

Odstředivý odlučovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269116

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/18

Značky: článek, odstredivý, odlučovací

Text:

...59 článku 1 je od vrácen od hrdla 8 o 1800. Ve 5 cdni části áyitů ll sou prcvsdeny otvor opatené P J Yod separačniho prostoru Z dvoustupňového odlučovaće 5. Vstupní konectrubkou lg pro výstup odloućených nečistot.Znečištěný plyn vstupuje hrdlem § do vstupnihc prostoru Ž, kde se rozepne 3 vstupnim koncom 2 prochází do odstředivého odlučovaciho článku ł, kde se na scěně oćlouči nečistoty odstředivou silou a plyn odcházi výstupnim kcncem...

Ochranné zařízení filtračního prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269115

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 50/00

Značky: prvků, zařízení, ochranné, filtračního

Text:

...dolní konec vírového článku je vyveden otvorem v mezipřepážce do sběrného prostoru odlučova če.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vírové článkv nejsou umístěny v samostatném tlakovém prostoru, ale tvoří s filtračním prvkem kompaktní celek, čímž se snižují nároky na tlakový prostor, a tím klesají materiálové náklady.Na připojeném výkrese je znázorněno v řezu příkladné provedení ochranného zařízení Fíltračního prvku podle...

Kombinovaný odlučovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269114

Dátum: 11.04.1990

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 50/00

Značky: článek, odlučovací, kombinovaný

Text:

...odstraňuje kombinovaný odlučovecí článek tvorený vírovým článkem a oboustranně průtočným filtračním prvkem, upevněným v trubkovnicích oddělujících vstupní prostor odlučovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že vírový článek je umístěn v centrální trubce Fíltrečního prvku, jejíž horní konec je trubkou přípojen k výstupní trubce vírového článku. Odvodní trubka vírového článku je vyústčna pod Filtrační článek do sběrného...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266691

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odloučených, samočinnému, prostoru, odlučovače, sběrného, nečistot, vypouštění, zařízení

Text:

...ústí výtokové trubky a kolmá na osu výtokové trubky.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že tlak působící na stěnu dutého válce nad ústím výtokové trubky brzdí pootočení dutého válce pomocí plováku na ramena. Proto je zapotřebí větší síly k pootočení dutého válce, což má za následek větší ponoření plováku do odloučených nečístot.Tim vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřenim a uzavřenim ústi výtokové trubky. Dalši výhoda...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a pevných částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265273

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: pevných, odlučovač, plynů, částic, kapalných, dvoustupňový

Text:

...uspořádání tím, že kapalina zachycená na vnitřní straně horního dílu odlučovacího prvku stéká s kapatinou odtoučenou ve filtrační vrstvě spodního dilu vnitřním prostorem spodního dilu přímo do sběrného prostoru.Na výkrese je schematicky znázorněn v nárysu příklad provedení odlučovače podle vynátezuaV nádobě 1 odlučovače je ve spodní části vestavěna spodní trubkovnice 5 oddělující vstupní prostor 3 od sběrného prostoru 2. V...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučování, prvky, kapalných, filtračními, odlučovač, tuhých, částic, plynů

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, plynů, nečistot, kapalných, pevných

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265166

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: B01D 46/42

Značky: zařízení, odloučených, prostoru, vypouštění, nečistot, odlučovače, samočinnému, sběrného

Text:

...uzavíraoí element, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že uzavírací element je zavěšen pomocí pružiny na rameni plováku.Výhoda popsaného řešení spočívá v tom, že vztlaková sila plováku nejprve zvyšuje napětí pružiny, které v určitém okamžiku překoná hmotnost uzavíracího elementu a tlaku na něj působícího a přitáhne uzavírací element k rameni plováku. Tím vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřením a uzavřením ústí výtokové...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav, Janda Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: cirkulací, media, teplonosného, přirozenou, chladič

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Filtrační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264371

Dátum: 12.07.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 29/10

Značky: prvek, filtrační

Text:

...Na koncí šroubu je závit s matící, která pak přes víč ko přítahuje filtrační prvek k trubkovnící.Nevýhoda dosavadního provedení spočívá v tom, že po zne hodnocení filtrační vrstvy je třeba celý filtrační prvek nahra dít novým.Uvedenou nevýhodu řeší filtrační prvek tvořený centrální děrovanou trubkou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že na oba konce centrální děrované trubky jsou pripojeny nástavce 2 plné trubky, na kterých jsou...

Zařízení k přepouštění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263318

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír, Janus Ján

MPK: F17D 5/00

Značky: plynů, přepouštění, zařízení

Text:

...v ůspoře plynu z celého objemu cca SD km trasy a ve zvýšení bezpečnosti práce pří denontáží, opravách a údržbě ventilů na provozním potrubí.Na výkrese je schematícky znázornêno zařízení pro přepouštění plynu podle vynálezu.Trasa provozního potrubí 11 mezi kompresorovýmí stanicemí lg a lg má celkem šest částí potrubí oddělených od sebe uzavíracímí ventily 1 s obtokovým potrubím 3 opatřeným prvním ventílem 3 a druhým ventílem lg. Na...

Automatická pračka na praní fibrilních vložek filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263242

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voborský Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/18

Značky: pračka, vložek, filtračních, fibrilních, automatická, praní, prvků

Text:

...príklad provedení automatigké pračky na praní fibrilních vložek filtračních prvků podle tohoto vynálezu.V těleae pračky l (viz obr.) je usazena fibrilní vložka 2,která je k držáku těless pračky l připevněna pomocí šroubu l 6 se stříškou. Šroub lg prochází víkem s maticí ll.Přívodem i je přiváděna prací kapalina přes uzavírací orgán j a zpětnou klapku 6 do pláště pračky l Qutou opěrou do vnitřního prostoru fibrilní vložky g. Prací kapalinav...

Kulový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262203

Dátum: 14.03.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav, Janus Ján, Šebor Václav

MPK: F16K 5/06

Značky: ventil, kulový

Text:

...naxíálně a oba jejích konce v-yúsťují -na vnější povrch uzavíracího členu ve tvaru koule a jejichž jeden konec je při poloze uzavíracího členu ve tvaru koule zavřenď vyústěn do po.trubí a druhý do propojovacích kanálů v tělese ventilu.Výhoda provedení kulovéh-o ventilu podle vynálezu spočívá v utom, že při poloze uzavírlací koule otevřeno není olbtokové potrubí spojeno s p-otrubím před kuluovým ventilem a za ním takže je možné lprovádět...

Výměník tepla, zejména pro chlazení stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259690

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: F28D 21/00

Značky: stlačených, výměník, tepla, zejména, plynů, chlazení

Text:

...Shora je nádoba 1 uzavřena víkem li. V sestupném kanálu 5 je umistěn studený registr g,do kterého je zaveden nástřík chladiva, například kapalnéhofreonu. Ve vzestupném kanálu Á je umístçn teplý registr 5, dokterého je zaveden přívod teplého stlačeného vzduchu.Teplý registr 2 /obraz/ je odkloněn od vodorovné rovíny-3 0 ostrý úhel W a studený registr 3 je odkloněn od vodorovné rovíny o úhell . Teplý a studený registr 2, 3 jsou propustné....

Zařízení pro ochranu filtračních prvků odlučovače při zpětném proudění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257160

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: zařízení, odlučovače, plynů, prvků, zpětném, ochranu, proudění, filtračních

Text:

...působící na trubkovnioí vlivem tlakové ztráty, způsobené filtračními prvky.V případě havárie na potrubí před odlučovačem poklesne tlak nad trubkovnicí filtračního koše, a tak dojde ke zpětnému proudění plynu. Vyšší tlak pod trubkovnicí tuto odtlači od opěrného kruhu a vzníklou mezerou proudí plyn i mimo filtrační prvky, ktoré jsou takto odlehčeny a nehrozí jim tak velké nebezpečí poškození jako v případě zpětného proudění při plném...

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: odlučovací, vestavba, vyjímatelná, pevných, odlučovače, kapalných, skládací, nosného, nečistot, plynů

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...

Zařízení ne regeneraci filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255475

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 35/16

Značky: zařízení, filtru, regeneraci

Text:

...prostoru 35. V horní části pracovního prostoru 3 je provedeno přepadové hrdlo gg, které ústí do zásobníku lg, a výfuk ll. V dolní části pracovního prostoru 3 je výpust ll prací kapaliny.Na obvodu pláště l je umístěna soustava tangenciálních trysek gl, které jsou navzájem spojenyrozvaděčem gg, který je napojen na prívod Q prací kapaliny. Pracovní prostor 3 je opatřen odklápěcím víkem 33. Do rozdělovače ústí přívod g sušicího vzduchu, opatřený...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246814

Dátum: 01.03.1988

Autori: Machálek Antonín, Javůrek Vladimír

MPK: B21B 31/00, B21B 13/00

Značky: stolic, odsávání, zařízení, výparů, válcovacích

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že odsávací potrubí. uspořádaná nad arnaturami po obou stranách stojanu válcovací stolice, jsou jedněmi konci pavně spojene e nosným rámom. upevněným k horní částí stojanu a jejich druhé konce jsou opa I třsny držáky s opěrnymí kladkamí. operné kladky jsou pak vtrvalém dotyku s vodícímí listami odeávacích klobouků. které jsou prostřednictvím závěsných a opěrných elenentů u 1 ožanwpojezdněna vodících...

Způsob přípravy 2, 4-dichlor-6-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240877

Dátum: 01.01.1988

Autori: Javurková Kvita, Javůrek Vladimír

MPK: C07C 79/32

Značky: přípravy, způsob, 4-dichlor-6-nitrofenolu

Text:

...chlorací 4-chlor-2-nitrofenol-6-su 1 fokyseliny podle tohoto vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že se chlorace provádí působením chlornanu alkalického kovu např. sodného o koncentraoi 10 až 18 hmotnostních vVýhodou způsobu dle vynálezu je odstranění obtížné a rizikové práce s plynným chlorem, odstranění exhalaoí, jednodušší aparatura (možnost otevřené aparatury), zvýšení produktivity práce. Množství vypouštěných odpadních...

lndukční ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244219

Dátum: 15.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Hlaveš Miroslav

MPK: C21D 1/42, C21D 9/40

Značky: ohřívací, zařízení, lndukční

Text:

...je to, že v případě, že zásobník prstenců není umístěn v pecí, může dojít ke střetu obsluhy, zakládající prstence do zásobníku, s vytahovací tyčí.Tyto nevýhody známého, výše popsaného zařízení řeší v převážně míře zařízení podle vynálezu, sestávající z přísunového dopravníku, zakládacího mechanismu a vertikálního induktoru, jehož podstata spočíva v tom, že uvnitř rámu přísunového dopravníku je souběžně s jeho podélnou osou připevněn...

Prohřívárna sauny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242408

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Sokolík Pavel, Pokorný Petr

MPK: F24D 3/16, E04H 3/14

Značky: prohřívárna, sauny

Text:

...popřípadě mezi hliníkovou főlií a plošnými242 400 sálavými panely přispívá k účinnějšímu ohřevu vzduchu a jeho samovolnému proudění od podlahy ke stropu a automatickému promíchávání vzduchu v celém objemu prohřívárny. Ochranná dřevěná mřížka zabraňuje osobám v prohřívárně náhodnému dotyku s plošnými sálavými panely s povrchovou teplotou do 95 °C. Vybavení prohřívárny pomocným topným agregátem umožňuje dosáhnout optimální teploty v prohřívárně...

Nearomatický technický benzin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241949

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bartoník Petr

MPK: C10G 49/00

Značky: výroby, technicky, způsob, nearomatický, benzin

Text:

...sloučenin, metylcklopentanovými a cyklohexanů, který je podmínkami přípravy posunut na stranu prvně uvedených. Tím se zlepšuje rozpouštěcí účinnost pro některé způsoby použití a také se příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti. Totéž platí také o zbylých aromátech, kde zcela chybí nejnižší monojaderné homology, zvláště benzen,a polyaromáty, což zase způsobuje postup výroby a použitý katalyzátor. V postupu výroby vychází nový postup ze...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 5/00

Značky: trubky, zpětného, plynů, snižující, vyústění, únos, kapek, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Teplosměnný prvek typu trubka v trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 234510

Dátum: 01.11.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: F28F 1/06

Značky: prvek, teplosměnný, trubce, trubka

Zhrnutie / Anotácia:

Teplosměnný prvek typu trubka v trubce je možno použít ve všech druzích výměníků tepla, kde je nutno zvýšit koeficient přestupu tepla nejen u média proudícího uvnitř trubky, ale stejnou měrou také u média vně trubky. Podstatou vynálezu je zmenšení vnitřního průtočného průřezu kruhové trubky vytvořením oválů, šroubovitě uspořádaných v podélné ose trubky, například zmáčknutím v krátkém úseku a pootočením minimálně o 15 stupňů při dalším...

Skládací filtrační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239038

Dátum: 01.11.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Javůrková Květa

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, prvek, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká skládacího filtračního prvku pro odstranění kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu a jeho dokonalejšího následného vyčištění od zachycených nečistot. Účelem vynálezu je zlepšení filtrační vrstvy od zachycených nečistot a prodloužení životnosti filtračního prvku neboť jeho rozebíratelná nosná konstrukce se použije i pro další novou filtrační vrstvu. Hlavní použití je na kompresorových stanicích zemního plynu.

Korekční ústrojí roztěžníkového hydromechanického regulátoru otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 246686

Dátum: 15.10.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Kapl Josef

MPK: B64C 19/00, B64D 33/00

Značky: korekční, regulátoru, hydromechanického, otáček, roztěžníkového, ústrojí

Text:

...kterou dosedá jedním koncem korekční pružina, dosedající svým druhým koncem na čelo ozubeného kola otočně uloženého na čepu a zabírajícího se šnekem, vytvořeným na hřídelí krokového motorku, přičemž konce korekční pružiny jsou s matici a s ozubeným kolem spojený pevně.Výhodou navrženého uspořádání je odstranění nepříznivého ovlivñování funkce regulátorů složitým kinematickým ústrojim, možnost užití krokových motorků a silové působení na...

Magnetický ovladač zavzdušňovacího ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246666

Dátum: 15.10.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Šesták František

MPK: F16K 31/08

Značky: magnetický, ovladač, ventilu, zavzdušňovacího

Text:

...3. obr. 1 je schematický osový řez střední části (spojka) rotační olejové vývěvy. Obr. 2 a 3 znázorňují příčné řezy.Čelem l statoru vývěvy prochází spojka g, na kterou je přišroubován unášecí kotouč l,ve kterém jsou zatmeleny permanentní feritové magnety l. Na zadních vyčnívajících částech permanentních feritových magnetů l je vlastní silou magnetú přichycen ocelový kotouč Q. Na spojku 3 je dále nasunut distanční kroužek §, vymezující...

Zapojení synchronních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240905

Dátum: 01.10.1987

Autori: Gála Josef, Javůrek Vladimír, Vavroušková Jana

MPK: H03K 3/00

Značky: synchronních, zapojení, hodin

Text:

...Hranový detektor 1 je tvořen dvojicí klopných obvodů typu D e kombinačním obvodom sesteveným z hredel typu TTL. slouží ke zjištění výskytu hrany ve výatupních detech. ĺídicíblok 5 je tvořen kombinačním logickým obvodom, sestavaným z hradel typu TTL. Na základě informace z hranového detektoru i a informace o stavu děličověho bloku 2 ovládá řídící vstup 2 g výrovnávacího bloku g. Jednotlivé bloky synchronních hodin jsou zapojený takto. Vstup 9 l...

Žárupevná ocel pro pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241735

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šebor Václav, Bi?ák Jaroslav, Javůrek Vladimír, Hrstka Pavel, Biedermann Hynek, Šperka Pavol, Martinu Ludvík, Vonkomer Ivan, Eervinka Jan, Trmal Vladimír, Bureš Zdenik

MPK: C22C 38/40

Značky: žárupevná, pyrolýzní

Text:

...hliníku. Přesto při některých tavbách s vysokým obsahem křemíku a hliníku byla zjištěna snížená svařitelnost na úkor vytvoření trhlin za tepla. Cílem vynálezu je zlepšení svařitelnosti při současnem zvýšení žárupevnosti popsané oceli.Tohoto cíle je dosaženo žárupevnou ocelí pro pyrolýzní pece podle vynálezu vytvořenou na základě železa, obsahující uhlík, křemík, chrom, nikl, niob, hliník, jejíž podstata spočíva v tom, že navíc...

Uchycení bezplášťové filtrační vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238983

Dátum: 01.07.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 27/04

Značky: vrstvy, uchycení, bezplášťové, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezplášťové filtrační vrstvy k přepážce odlučovače, jejíž každý otvor je opatřen trubkou, na kterou je připevněna filtrační vrstva. Použití se předpokládá při zpracování projekčních podkladů odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Polymérna zmes na výrohn farebníkových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239821

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ševeík Jioí, Koláo Jaroslav, Javůrek Vladimír

MPK: C08L 67/02, C08L 81/04

Značky: výrohn, polymérna, valcov, farebníkových

Text:

...rozkladu .v tlačovom procese. Podstatou vynálezu je polymérna zmes na zhotovovanie farebníkovýoh valloov, ktorá pozostáva z 3 až 7 hmotnostných dielov na sý-teaiéh-ol polyesteru polýdíetylénglykoladi pátového typu so strednou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 1 500 až 2 500, v 7 až 3 hmotnostných dielov telkutého organického polysulfídu so strednou molekulovou hmotnosťou 3 000 a-ž 6 5-00 a 0,5 až 1,5 hmotnostných dielov...

Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 243603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B65G 47/54

Značky: poháněná, zvedací, válečková, najížděcí, trať

Text:

...a spouštění plošiny l včetně najížděcí poháněné tratě g provádí hydraulický válec § pomocí elektromotorického hydraulického agreqátu Q a elektrorozvaděče 1. V nejnižší poloze musí být horní rovina nosných válečků a obou rovinných drah v rovině podlahy, a proto je konstrukce celého zařízení zapuštěna do vybetonované jámy v podlaze. Pro nezhytnost oboustranného bočního přístupu (montáž a údržba) je z obou stran zařízení jáma rozšířena...

Nárazová deska odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/08

Značky: deska, nečistot, nosného, plynů, nárazová, tuhých, kapalných, odlučovače

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová deska odlučovače je tvarována do žlabu, proti jehož prohlubni je umístěno vstupní hrdlo odlučovače. Na vrchní části nárazové desky jsou nejméně dvě lišty, které vytvářejí prohluben žlabu. Nárazová deska je určena k výrobě odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Zařízení pro odvod kapaliny a nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 234431

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: zařízení, odvod, kapaliny, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění odvodu odloučené kapaliny a nečistot z více odlučovacích prostorů s různými tlaky do jednoho sběrného prostoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň jedno přívodní potrubí odloučené kapaliny a nečistot z odlučovacího prostoru je ve sběrném prostoru ukončeno v blízkosti horní stěny sběrné nádoby a alespoň jedno přívodní potrubí je protaženo ve sběrném prostoru pod minimální hladinu kapaliny, nebo je na dolním...

Přírubový spoj se šroubovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248377

Dátum: 12.02.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Javůrek Vladimír

MPK: F16L 37/10, F16L 23/00

Značky: šroubovou, přírubový, vložkou

Text:

...přírubových obrub při jejich dosednutí na sebe, takže při posunutí svorek po obrubě svorka stáhne obruby i s těsněnírn pevnľk sobě.Na předmětu vynálezu se nic nemení, je-ll obdoba tohoto uspořádání vytvořena ve vnitřním prostoru, například nádoby.Hlavní výhody uspořádání přírubového spoje se šrpubovou vložkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je dosaženo nízká hmotnosti spoje, rychlé montáže, demontáže a snadné vyrobitelnosti tím,...

Třístupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236039

Dátum: 01.02.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B04C 7/00

Značky: odlučovač, třístupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání třístupňového odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu. Při zachování vysoké účinností je podstatně snížena jeho hmotnost a dosažena nízká tlaková ztráta vzhledem k jednoduchosti zařízení. Použití je pro výrobu odlučovačů, např. pro tranzitní plynovod, ale i v jiných průmyslových odvětvích, popř. v chemii.

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247856

Dátum: 15.01.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Javůrek Vladimír

MPK: F16L 37/20

Značky: přírubový

Text:

...stehovací obručí, ať již v celku, nebo 2 několika částí, a uxahovacivsiĺa je radiálni nebo obvo dová, nebo je-li rozpěrná vložka umistěna na obou stranáchÁ Hlavni výhody uspořádání přirubového spoje podle vynálezuspočivaji v tom, že s malou námshou se při dotahováni utahovaciho šroubu doaáhne pomocí rozpěrně vložky velké uxahovací si ly, dále že je dosažens podstatné menší hmotnost spoje než. u dosud používaných přírubových spojů ZV...