Jaszlits László

Použitie hydroxylamínového derivátu na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku na zvýšenie produkcie molekulových chaperónov, hydroxylamínový derivát a farmaceutické alebo kozmetické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284823

Dátum: 14.11.2005

Autori: Szilbereky Jenö, Hegedüs Erzsébet, Vigh László, Medzihradszky Dénes, Duda Ernő, Jaszlits László, Kovács Eszter, Márványos Ede, Farkas Beatrix, Udvardy Éva, Török Zsolt, Horváth Ibolya, Literati Nagy Péter, Jednákovits Andrea, Ürögdi László, Mézes Bea, Dormán Gyorgy, Glatz Attila, Barabás Mihály, Korányi László, Balogh Gábor, Biró Katalin, Kürthy Mária

MPK: A61K 31/44, C07C 259/02, C07D 213/78...

Značky: kozmetického, derivátů, prostriedku, produkcie, zvýšenie, hydroxylamínového, derivát, přípravu, kozmetické, hydroxylamínový, obsahom, molekulových, chaperónov, farmaceutické, farmaceutického, prostriedky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie chemickej zlúčeniny na prípravu farmaceutického prostriedku na zvýšenie expresie molekulových chaperónov exprimovaných bunkou alebo v eukariotickej bunke, ktorá je vystavená fyziologickému stresu, na zvýšenie expresie molekulového chaperónu v bunke nad množstvo vyvolané daným fyziologickým stresom, alebo na liečenie choroby spojenej s funkciou chaperónového systému alebo spojenej s poškodením bunkovej membrány alebo membrány...

Hydroxylamínové deriváty a spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282953

Dátum: 09.12.2002

Autori: Barabás Mihály, Radványné Hegedüs Erzsébet, Udvardy - Nagy Istvánné, Jednákovits Andrea, Jaszlits László, Márványos Ede, Ürögdi László, Kürthy Mária, Biró Katalin

MPK: C07C 275/64, A61K 31/445, A61K 31/17...

Značky: prostriedok, farmaceutický, hydroxylamínové, obsahom, použitie, přípravy, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxylamínové deriváty všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie ako účinnej zložky farmaceutických prostriedkov. Tieto hydroxylamínové deriváty majú antiischemickú účinnosť.

Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281387

Dátum: 04.06.1997

Autori: Ürögdi László, Jednákovits Andrea, Jaszlits László, Biró Katalin, Udvardy - Nagy Istvánné, Márványos Ede, Radványi Erzsébet, Barabás Mihály, Vereczkey László

MPK: A61K 31/15, C07C 259/02, A61K 31/455...

Značky: hydroxímovej, přípravu, medziprodukty, kyseliny, přípravy, spôsob, farmaceutický, obsahuje, prostriedok, deriváty, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise ako aj ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a medziprodukty všeobecného vzorca (II), kde substituenty majú už uvedený význam. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú antiischemické účinky, a teda sú vhodné na ošetrenie...

Způsob přípravy pyrimido /5,4-b/ /1,4/-oxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268822

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rabloczky György, Sárossy Judit, Wellmann Janos, Kasztreiner Endre, Jaszlits László, Sebestyén László, Tegdes Aniko, Makk Nándor, Kuhár Mária, Diesler Eszter, Szam Laszlo, Mátyus Péter, Vegvari Sarolta, Cseh György, Varró András

MPK: A61K 31/535

Značky: přípravy, způsob, 5,4-b, derivátů, 1,4/-oxazinových, pyrimido

Text:

...přičemž tento zpoeob nebyl až do eoućaaná doby zcela objasnčn. významný člen této ekupiny, amrinon což je 3-aaino-5-(4-pyridyl)-2(1 H)-pyridínonJ . významnč přiapívú ka zvýšení kardislní výkonnoeti pacíentd, kteří trpí trvalým zeslabením srdační činnoeti a rezietancí periferálních cav. přičemž kroaà povzbuzení ardeční činnosti bylo pomoci této látky doeeženo i zmenäeni reziatonco tüchto periferàlnich cav. Ovšen je...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245129

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kósa Edit, Jaszlits László

MPK: B02C 13/28

Značky: výroby, způsob, mlýny, kladivo

Text:

...části 1 R - 40 min bylo tvarově rozděleno do dvou částí. Klínoviiá (fast 3 nosné části 1 kladiva je směrem do bicí části 2 zúžena pod íthlem 5 °,přičemž její konec je zakončen radiusem R 10 mm. V druhé rovině se rozšířené část il kladiva klínovitě rozširuje směrem ke konci 5 v úhlu 2 °. Na klínovité části 3 byly vytvořeny tři tvarované prohlubně 7 o hloubce 3 mm, šířce 8 mm ve vzdálenosti 2 U mm, a to rovnoběžně s osou otvoru pro čejp....

Emulzia na ťahanie drótov a valcovanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245095

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tardos László, Kenessey Ágnes, Kósa Edit, Jaszlits László, Cseh György

MPK: C10N 40/24, C10M 119/18

Značky: drôtov, valcovanie, emulzia, pásov, ťahanie

Text:

...až 700 m Pa . s .a/alebo minerälneho oleja s hustotou 850 až 905 kg. m 5, viskozitou 30 až 70 mPa.s, 5 až 15 objemových dielov repkoveho oleja s hustotou 910 až 930 kg.m 5,viskozitou 20 až 100 mPa . s, alebo lanového oleja s hustotou 920 až 940 kg . m a viskiozitou 37 až 70 mPa.s, 20 až 30 objemových dielov v- priemere 2 až 6 mölmi etylénoxidu oxyetlovaného mastného alkoholu s priemernou dlžkou uhlikového reťazca C 12 a 1Ť .Mastiacij...

Způsob výroby derivátů 3-(1-pyrazolyl)pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217965

Dátum: 15.01.1985

Autori: Cseh György, Polgári István, Elekes István, Kasztreiner Endre, Tolnay Pál, Kovács Szabó Ilona, Tardos László, Kósa Edit, Elek Sándor, Jaszlits László, Szilágyi Géza

Značky: způsob, výroby, 3-(1-pyrazolyl)pyridazinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-(1-pyrazolyl)-pyridazinu obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R3 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R7 znamená vodík a Z znamená aminoskupinu, alkoxykarbonylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo cykloalkylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku, nebo symboly R7 a Z znamenají společně s atomem dusíku, na nějž jsou vázány ve zbytku obecného vzorce -NR7Z, morfolinovou...