Jarý Jiří

Kyselina 4-(N-acetyl-3,5-dijod-L-tyrosyl)-aminobenzoová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268022

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zobáčová Alena, Jarý Jiří, Budský František, Grossmann Vojtěch

MPK: C07C 103/28

Značky: způsob, přípravy, její, kyselina, 4-(n-acetyl-3,5-dijod-l-tyrosyl)-aminobenzoová

Text:

...vysuší azeotropickou destilací acetonového nebo alkoholického roztoku s benzenem za sníženého tlaku a dosušením ve vakuu.Struktura jodovaného derivätu plyne naprosto jednoznačně ze srovnání H-NMR a C-NMR spektgr jodované a výohozí nejodované kyseliny a z jeho elementární analýzy. Podle očekávání jőd vstupuje za použitých podmínek výhradně do aromatického jádra L-tyrosinu, a to do obou ortho poloh vůči fenolickému hydroxylu v produktu nebyly...

Prostředek inhibující xanthinreduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264505

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kalina Čestmír, Ponert Jiří, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 65/10, A61K 31/60

Značky: xanthinreduktázy, inhibující, prostředek

Text:

...který je tvořen sloučeninou vzorcekde X je anorganický nebo organický kation.Vynález může být využít v lékařské diagnostice a v onkologii. Rovněž je perspektivní v oblasti biotechnologie a genovém inženýrství.Prostředek podle vynálezu se objasňuje v dále uvedeném příkladuU sodné soli kyseliny N-acetyI-para-aminosalicylové byl autory vynálezu objeven inhibující účinek na xanthin reduktázy. Ke stanovení byla užita standardní metodika Ustavu...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hasal Pavel, Jarý Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Slavíček František, Hollerová Ida, Novák Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Vančura Aleš

MPK: C12N 11/18

Značky: d-fruktózu, sacharózy, způsob, výroby, imobilizovaný, buněčný, směsný, biokatalyzátor, přeměně, d-glukonát, d-glukózy, enzýmový

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Mutagenní prostředek ke šlechtění rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261157

Dátum: 12.01.1989

Autori: Moravcová Jitka, Gichner Tomáš, Jarý Jiří, Staněk Jan, Velemínský Jiří, Juříček Miloslav

MPK: A01H 1/06

Značky: rostlin, prostředek, šlechtění, mutagenní

Text:

...v Hoaglandově roztoku ve světelném boxu (18 OC, 16 hod světla denně). Pro každou koncentraci bylo použito 5 až 10 květin, to je 1 500 až 3 000 trichomů tyčinek květů. Somatické mutacev barvě trichomových buněk květních tyčinek byly hodnoceny dle Underbrinka et al. (A. G. Underbrink, L. A. Schairer, A. H. Sparrow, Chemical Mutagens, Principles and Methods for Their Detection, Vol 3, Plenum Press, New York, 171 až 207 (1973. ...

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Spáčil Jiří, Beneš Karel, Jarý Jiří, Grossmann Vojtěch, Stuchlík Josef, Doležal Stanislav, Beneš Milan

MPK: C07C 149/44

Značky: kyseliny, solí, 2-naftylamino-6,8-disulfonové, způsob, jejich, výroby

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kefurt Karel, Potáčová Miloslava, Staněk Jan, Kostkan Jan, Jarý Jiří

MPK: C11D 7/60

Značky: výroby, pracovních, způsob, světlíky, čisticího, prostředků

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Jarý Jiří, Novák Miroslav, Šeflová Marcela, Hollerová Ida, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12P 19/02, C12P 7/58

Značky: pallidus, foetidus, fruktózy, jejich, způsob, sacharózového, konverzí, kultuře, výroby, substrátů, glukonové, aspergillus, kyseliny, submerzní, solí, plísně, směsi

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259172

Dátum: 17.10.1988

Autori: Velemínský Jiří, Staněk Jan, Moravcová Jitka, Juříček Miloslav, Jarý Jiří

MPK: A01H 1/06, C12N 15/00

Značky: mutagenní, prostředek

Text:

...byl aplíkován na rostoucí buňky V komplet~ním médiu a působil 24 h. za třepání při 28 OC. Po působení byly buňky promyty a vyočkoványąna selektivní a kompletní půdy podle standardní metodíky Í . .Výsledky uvedené v Tab. 1 ukazují, že již nejnižšípoužítá koncentrace k/0,1 mmol/1/ zvyšuje frekvenci reverzí a 1 e 1 «ilv 1 ~ 92 za současné stimulace růstu. Frekvence mutací roste s dávkou exponen cíálně, zatimco přežiti klesá líneárněz U...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258935

Dátum: 16.09.1988

Autori: Heřmánková Věra, Moravcová Jitka, Jarý Jiří, Staněk Jan, Velemínský Jiří, Juříček Miloslav

MPK: C07C 117/04

Značky: 3-azido-1,2-propandiolu, výroby, způsob

Text:

...při 150 QC prakticky kvantitativně během několika desítek minut.Při sledování vlivu stopovýoh množství vody V N,N-dimetylformamídu na rychlost této substituce bylo zjištěno, že přítomnost dipolárně aprotického rozpouštědla není pro průběh sledované bimolekulární nukleofilní substituce nezbytná. Reakce probíhá dostatečně rychle i v samotné vodě, kvantitatívní konverze bez vedlejších produktů se V tomto prostředí dosáhne při 100 °C za 20...

Způsob zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 258921

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Burkhard Jiří

MPK: A01N 37/24

Značky: orchidejových, semen, způsob, klíčivosti, zvýšení

Text:

...individuum ji lze jednoznačne reprodukovatelně dávkovat na rozdíl od přírodních komponent, jejichž účinnost většinou záleží na způsobu přípravy, podmínkách a době skladování případně i dalších faktcrech.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsân na několika příkladeoh.Zralá semena Orchis morio L. byla sterilizována 20 min. třepâním s 1 vodným roztokom Naclo a vyseta na půdu o složení (9/1) 0,216 KHZPO 4, 0,245 MgS 04.7 H 20, 0,150 KC),...

Způsob zvyšování mitotického indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258253

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Ponert Jiří, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Šamina Zlata, Kalina Čestmír, Frolova Ljudmila

MPK: C12N 1/38

Značky: způsob, indexu, mitotického, zvyšování

Text:

...kulturácn vyznačený tím, žeee do kultívačniho média přidá eloučenina, jejíž kation má obecný vzorecR, R je alkyl 5 1 až 6 uhlíkovými atomy, V konečné koncentraci 10-12 až 104. Tim je doeahováno 1 zrychleni płirůstku počtu buněk významné tím, že k němu dochází ještě před doeažením poloviny kultivačniho cyklu. To je významný krok ke zkrácení biotechno logického výrobního cyklu, neboč žádoucí koncentrace buněk na jednotku objemu je možno...

Prostředek ke zvýšení počtu buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 258252

Dátum: 16.08.1988

Autori: Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Kefurt Karel, Frolova Ljudmila, Šamina Zlata, Ponert Jiří Biolog, Čapek Karel, Jarý Jiří

MPK: C12N 1/38

Značky: počtu, buněk, zvýšení, prostředek

Text:

...zvyšovat počet buněk nebola protoplastů ziskatelný během kultivačniho cyklu v tkáñových nebo/a buněčných nebo/a protoplastových kulturách. Podstatou vynálezu je proatředek ke zvýšení počtu prctoplastů nebo/a buněk ve tkáňové nebo/a buněčné nebo/a protoplastové kultuře účinný zejména V druhá polovině kultivačniho cyklu, vyznačený tim. že je tvořen 6- ązído- 6-deoxy- D- gluközou.Tím je doaahováno 1 zvýšení produkce biomasy, respektive...

Způsob přípravy glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257642

Dátum: 16.05.1988

Autori: Marek Miroslav, Novotná Zuzana, Jarý Jiří

MPK: C12N 9/24

Značky: glykosidů, přípravy, způsob

Text:

...volného alkoholu a použitých rozpouštědel ze spojených filtrátů, případně filtrací přes vrstvu silikagelu po vymyti volného alkoholu zvýšením polarity elučního činidla. Odfiltrovaný heterogenní biokatalyzátor je možno opakované použít v dalších synthesach.vynález je dokumentován příklady použití, aniž by se jimi omezoval50 hmot. dílu polyglycidylmethakłylátu G-70 modifikovaného 1,6-diaminohexanem a aktivovaného glutaraldehydem bylo...

Způsob stanovení sacharózy v medu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257566

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jarý Jiří, Bacílek Jaromír, Marek Miroslav

MPK: G01N 33/02, G01N 21/25

Značky: způsob, stanovení, sacharózy

Text:

...vážení množství 1 g medu s přesností na 2 V podmínkách mimo laboratoř.V praktickém provedení značně urychlí postup také použití poloautomatických skleněných dávkovačů s teflonovým pístem, které současně zvýšily bezpečnost práce při vlastním stanovenív praktických podmínkách. V současné době je tato metoda rozšířena při výkupu medu prakticky po celé SSR.Výhodou způsobu stanovení sacharôzy v medu podle vynálezu je časová úspora při...

Způsob výroby 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256431

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grossmann Vojtěch, Čapek Karel, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Šmídek Josef, Jarý Jiří, Sajvera Jiří, Marek Miroslav, Tomášek Václav

MPK: C07D 241/08

Značky: 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu, způsob, výroby

Text:

...ky, mající relativní permítivitu 30-109, s teplotou varu 100 až200 °C, jako je například 1,2-propylenglykol, 1,3-propyleng 1 ykol, glycerol, nebo směsi uvedených rozpouštědel s vodou, při teplotě 80 až 200 °C. Tímto postupem se připraví látka vzorce I v čistém stàvu a izoluje se filtrací. Další výhodou výroby látky vzorce I podle vynálezu je nízká technická náročnost na zařízení a poměrně malá pracnogt.Vynález je bliže osvětlen na...

Prostředek ke snížení úmrtnosti buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 255205

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jarý Jiří, Frolova Ljudmila, Potáčová Miloslava, Kalina Čestmír, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Ssr, Šamina Zlata, Ponert Jiří

MPK: C12N 1/38

Značky: buněk, prostředek, snížení, úmrtnosti

Text:

...fází kultivačniho cyklu protoplastových nebo/a buněčných nebo/a tkáňových kultur vyznačený tim, že je tvořen kationtem obecného vzorceTim je dosahováno téžýtechnologicky žádouciho zvýšení produkce biomasy a zvýšení počtu buněk k závěru kultivačního cyklu.Ke standardnimu živnému roztoku pro suspensni buněčné kultury optimalizovanému pro buňky druhu Pnpąver somniferum (producenta cpiových alkaloidů)byly před inokulací přidány vodné roztoky...

Prostředek pro zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 253987

Dátum: 17.12.1987

Autori: Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Burkhard Jiří, Kalina Čestmír

MPK: A01N 37/44

Značky: semen, prostředek, orchidejových, klíčivosti, zvýšení

Text:

...0,216 KHžP 04, 0,245 M 8 S 04.7 Hž 0,0,150 Kcl, 0,132 /NH 4/2304, 0,022 Cĺclzp 0,192 kyselina citronová, 1,0 pepton, 10,0 glukoza, 8,0 agar, jejíž pH.bylo upraveno lM-KDH§na hodnotu 5,2. Výsev byl uložen ve tmě při teplotě 15 až 20 °C. za 140 dni po výsevu nebyly pozorovány žádné známky 0 klíčeni.Zralá semeno Orçhis morío L. byla desinfikována a vyaeta stejným způsobem jako v příkladě l a na stejnou půdu, ke které byl přidán eíran kyseliny...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252932

Dátum: 15.10.1987

Autori: Velemínský Jiří, Staněk Jan, Jarý Jiří, Moravcová Jitka, Juříček Miloslav

MPK: C07C 117/00

Značky: 3-azido-1,2-propandiolu, způsob, výroby

Text:

...se okamžitě zhydrolyzuje Veškerý ízopropylidenderivát VII, produktem tosylace látky I je tedy jediná sloučenina, diol VIII, vznikající takřka v kvantitativním výtěžku. současně jsme zjistili, že na izolací tohoto diolu VIII lze s výhodou použít běžnou extrakci do organického rozpouštědla, například ohloroformu. Při popsané hydrolyze krystalického p-toluensulfonylderivátu VII na látku VIII kyselinou chlorovodíkovou byla směs zprecovávána...

Způsob výroby 2-merkaptoethansulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252564

Dátum: 17.09.1987

Autori: Doležal Stanislav, Beneš Milan, Grossmann Vojtěch, Jarý Jiří

MPK: C07C 149/44

Značky: způsob, 2-merkaptoethansulfonové, kyseliny, výroby

Text:

...tání 244-246 DC. Pro C 4 H 7 S 2 O 4 Na vypočteno 31,08 S,nalezeno 30,52 S. IH-NMR spektrum (provedeno v D 20, v delta-hodnotách) 2,38 (CHSCO-) 3,00-3,40 m (-CH 2-CH 2-).Nejdříve bylo neutralizováno 13,2 q (173,5 mmol) thioloctové kyseliny 163 ml IN roztoku hydroxidu draselného a roztok byl za sniženého tlaku zahuštěn do sucha. Po vysušeni a promytí benzenem zbylo 18,48 g (162 mmol) draselné soli thioloctové kyseliny, k té bylo přidáno...

Způsob deacetylace L-threo, D-threo nebo D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252109

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maternová Miluše, Kostkan Jan, Šmídek Josef, Vostárková Blanka, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 103/40

Značky: l-threo, d-threo, deacetylace, d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, způsob

Text:

...výhoda spojená s timto postupom je skutečnost, že operace transecetylace je čistící operací a e nevyžaduje zásadní změny strojového vybavení.vynález a jeho účinky Jsou bliže osvětleny na následujýcím płĺíkladě provedení. P ř í k 1 e d provedeníDo 1 000 m 1 banky opatřená zpňtným chledičem a topąým hnízdem bylo vneseno 500 g acetamidodíolu I a 250 m 1 koncentrovené kyseliny ehlorovodíkově a 200 m 1 msthanolu. Reakční aměs byla uvedena k...

Způsob regenerace 2-propanolu odpadajícího při výrobě hydrochloridu D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252055

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maternová Miluše, Vostárková Blanka, Jarý Jiří, Kostkan Jan, Šmídek Josef, Bártlová Věra

MPK: C07C 103/40

Značky: d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, způsob, regenerace, výrobe, 2-propanolu, odpadajícího, hydrochloridu

Text:

...50 hmot.r vody. značný obsah vody znevmožňuje absolutizaci. Balastni látky komplikuái oddestilovánideatilečni zařízení. Z těchto důvodů se promývaci 2-propanol.. stup podle předkládaného vynálezu.ľbdle vynálezu se promývaci 2-propanol zbaví většiny ky se 1 in neutralizaci přidánim zásady,např. hydroxidu sodného. Potom se oddestiluje vodný 2-propanol 3 obsahem vody 10 až 12hmotu Během destilace se vyloučizbalastni látky v takové formě,...

Způsob přípravy monoalkylesterů kyseliny acylaminomalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251361

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Miroslav, Gajewski Karel, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/48, C07C 103/84

Značky: monoalkylesterů, přípravy, kyseliny, způsob, acylaminomalonové

Text:

...nutná rekrystalizace, ktoré je spojene s možností daknrbowlace kryetnlovanłho monoesteru, s tím se značłťýhi ztrátami a znečlätčníu produktu.Výhodou způeobu podle vynálezu je rovněž možnost opětovnćho použití, aplikovaného chymotrypainu, ot již volného/zuřazením ultrafiltrnce/ nebo imobilisovanćho. K výhodám postupu podle vynálezu je možno přičíet i značnou jednoduchou. udrłovíní pH reekční smhi přídnvkem uhličitanu amonneho nebo...

Protinádorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250555

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ponert Jiří Biolog, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Kalina Čestmír

MPK: A61K 31/60

Značky: prostředek, protinádorový

Text:

...netoxlcká. Při léčení nádorových onemocnění jsou tedy vyloučeny nežádoucí vedlejší účinky, k nimž dochází při užití běžných cytostatik, která bývají toxické.Prostředek podle vynälezu se objasñuje v dále uvedeném příkladuU sodne solí kyseliny N-acetyl-para-aminosalícylové byla autory vynálezu objevena protinádorová účinnost. Zkoušeny byly in vivo dávky do 500 mg/kg.Při užití metodiky podle Pujmana V. Voprosy onkologii 1, No. 4, 93, 1955 bylo...

Způsob výroby kyseliny glukonové a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250277

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bárta Miroslav, Hollerová Ida, Potáčová Miloslava, Marek Miroslav, Jarý Jiří, Šeflová Marcela, Novák Miroslav

MPK: C07C 59/105

Značky: způsob, kyseliny, výroby, glukonové, jejich, solí

Text:

...a celkovým množstvím dusíkatého zdroje byl řízeu proces tak, aby byl optimální pro dva základní typy prípravy kyseliny glukonovea pro jednorázovou fermentaci glukózových rrolztioilšů, kdy je zapotřebí oo snejnienší množství buněčné hmoty s nejvyšší možnou specifickou aktivitou glukózaoxidázy z důvodu maximální výtěžnosii kyseliny glukonovéb pro fermentaci s opakovanym použitím odseparované huněčné hmoty, kdy pro racionální postup je zapotřebí...

Způsob oxidace D-glukosy na D-glukonovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233867

Dátum: 01.04.1987

Autori: Potáčová Miloslava, Vodrážka Zdeněk, Krumphanzl Vladimír, Jarý Jiří, Marek Miroslav, Zajíček Jiří

MPK: C12P 7/58

Značky: oxidace, d-glukosy, d-glukonovou, kyselinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxidace D-glukosy na D-glukonovou kyselinu pomocí enzymu glukosaoxidasy obsažené v myceliu mikroorganismu kultivovaného při výrobě tohoto enzymu. K oxidaci je s výhodou používáno odstředěné dezintegrované mycelium, tj. odpadní produkt výroby enzymu glukosaoxidasy, která je isolována z odděleného supernatantu. Oxidaci D-glukosy je možno provádět buď přímo ve formě jemné suspense mycelia nebo s výhodou pomocí heterogenního...

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233866

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vodrážka Zdeněk, Marek Miroslav, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, invertního, způsob, cukrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy invertního cukru pomocí enzymu invertasy obsažené v buněčných stěnách kvasinek zabudovaných do matrice gelu, s výhodou do hydrofilního gelu oxidu křemičitého. K přípravě heterogenního biokatalyzátoru je možno použít buněčných stěn, kvasinek obsahujících invertasu získaných jako odpadní produkt výroby kvasničného autolysatu. Buněčné stěny je možno aplikovat i v sušeném stavu, ve kterém má obsažená invertasa...

Způsob výroby trans 1-/4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl/-1,2-difenyl-1-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238904

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jarý Jiří, Čapek Karel, Čapková Jindra

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, výroby, trans

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trans isomeru 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butenu, kde trans isomerem je isomer s nesubstituovanými fenylovými skupinami v poloze trans, tj. látky vzorce I, při němž se zahřívá 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butanol vzorce II při teplotě 60 °C až do teploty varu kyseliny octové po dobu 2 až 8 hodin v roztoku kyseliny octové. Látka je použitelná při léčení rakoviny.

Způsob výroby 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-D-glukopyranosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249097

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jarý Jiří, Staněk Jan

MPK: C07H 7/02

Značky: výroby, způsob, 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-d-glukopyranosy

Text:

...prokázat. Reakcí 1,65,4-dianhydro-2-O-p-toluensulfonylç/ý-D-gelaktopyranosy vzorce I s triethylenglykolem obecného zorce II, kde n 2,se tak získala l,6-anhydro-4-O-/8-hydroxy~ 3,6-dioxeoktyl/-2-O-p-toluensulfonylj/ő~D-glukopyranosa obecného vzorce III, kde n ,2, analogicky byly připraveny249 U 97 i látky obecného vzorce III, kde n O, 1, 3. Reakci bylo možné provádět, na rozdíl od všech dosavadních príprav polyetherů Williamsonovou...

Způsob výroby 1,2-bis(4-methyl-3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248941

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čapek Karel, Čapková Jindra, Jarý Jiří

MPK: C07D 241/08

Značky: 1,2-bis(4-methyl-3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethanu, výroby, způsob

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny na dále uvedených příkladech, které nijak nemezují jeho rozsah.V porcelánové třecí misoe bylo rozetřeno 51 g N,N~dimetylmočoviny a 54 g kyseliny etylendiaminotetraoctově. Potom byla směs těchto látek převedena do 500 ml baňky Nz 29,opatřené sestupným chladičem bez vodního chlazení. Baňka byla zahřívána v lázni, teplota lázně 160 °C asi po 10 minutách práškovitá reakční směs roztála, teplota taveniny se po 30...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou inverzi sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249325

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Jarý Jiří, Kovařík Antonín, Kleczek Pavel, Potáčová Miloslava, Vojtíšek Vladimír, Fassatiová Libuše

MPK: C12N 11/02

Značky: způsob, zpevňování, enzýmovou, sacharózy, inverzi, částic, stabilizace, biokatalyzátoru

Text:

...způsob imobilizace je výhodnější ve srovnání s předcházejícím, neboč nevyžaduje žádné ve vodě nerozpustné nosiče. Postup spočívá v kovalentním zasítění individuálních buněk glutaraldehydem, jejich následné permeabilizaci, načež se individuálně zesítěné 4 permeabilizované buňky s různými enzymovými aktivitami navzájom kovalentně inobilizují za tvorby stabilních buněčných agregátů za specifických podmínek, zejména v odatřcdivémpoli,...

Způsob přípravy biokatalyzátoru s imobilizovaným enzymovým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232784

Dátum: 15.01.1987

Autori: Heřmánková Věra, Jarý Jiří, Vodrážka Zdeněk, Staněk Jan, Marek Miroslav, Marek Miloš, Valentová Olga, Kefurt Karel

MPK: C12N 11/10

Značky: imobilizovaným, způsob, přípravy, biokatalyzátoru, systémem, enzymovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy biokatalyzátoru s imobilizovaným enzymovým systémem, který spočívá v tom, že se imobilizovaný systém vytvoří vzájemnou reakcí enzymů, z nichž nejméně jeden ve formě vlastního nebo vytvořeného glykoproteinu obsahuje aktivovanou cukernou složku nebo reakcí enzymů s aktivovaným oligo- nebo polysacharidem, přičemž se na nosič imobilizuje nejdříve jedna z reagujících složek nebo reakcí vzniklý oligomer jako celek....

Způsob selektivní izolace L nebo D, případně D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247625

Dátum: 15.01.1987

Autori: Seidlová Eva, Šimon Jan, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/40

Značky: způsob, d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol, případně, hydrochloridu, selektivní, izolace

Text:

...vody v 2-propanolu, tím větší ztrátaDříve naznačené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaněho vynálezu. Podle vynálezu se krystalizace hydrochloridu I, vzniklého deacetylecí príslušného acetamidoderivátu, ktorý se připravi deacetylací L popřípadě D nebo D,L-threo-2-acetamldo-1-/4-nitrofenyl/-1,3-propandiolu II provede z roztoku, který je obohacen solí kyseliny chlorovodíkové jakou je nspř. chlorid sodný.Základní výhoda tohoto postupu...

Způsob selektivní izolace chloramfenikolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kostkan Jan, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Iří, Seidlová Eva, Šimon Jan, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/40

Značky: selektivní, izolace, chloramfenikolu, způsob

Text:

...Naznačené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu.Podle vynálezu se selektivní izolace chlorąmfenikolu provádí tak, že se ve vodném roztoku chloramfenikolu a D-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu rozpustí chlorid sodný v množství, které je 100 až Jůonásobkem molárního množství rozpuštěného chloramfenikolu, čímž se selektivně vyloučí chloramfenikol, který se ízoluje a izolace se provádí při teplotě 35 až 0...

Způsob oxidace L-threo-2-acetamido-1-nitrofenyl 1,3-propandiolu na L-a-aceramido-ß-hydroxynitropropiofenon

Načítavanie...

Číslo patentu: 236951

Dátum: 01.10.1986

Autori: Potáčová Miloslava, Kostkan Jan, Lukáč Juraj, Nedbal Jindřich, Jarý Jiří, Bártlová Věra, Čapek Karel

MPK: C07C 49/78

Značky: l-threo-2-acetamido-1-nitrofenyl, oxidace, 1,3-propandiolu, l-a-aceramido-ß-hydroxynitropropiofenon, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace L-threo-2-acetamido-l-p-notrofenyl-l,3-propandiolu na 1-( -acetamido- ( -hydroxy-p-nitropropiofenon, vyznačený tím, že L-threo-2-acetamido-l-p-nitrofenyl-l,3-propandiol se oxiduje bromičnany alkalických kovů, bromičnany kovů alkalických zemin nebo bromem za účinku ultrafialového, umělého nebo denního světla, přičemž se reakce provádí ve vodě, dvojfázové směsi voda - chlorovaný uhlovodík, s výhodou v dichlormethanu, v kyselině...

Způsob výroby kyseliny karmínové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228582

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ineman Václav, Kefurtová Zdena, Staněk Jan, Heřmánková Věra, Jarý Jiří

MPK: C07C 65/15, C09B 61/00, C07H 7/04...

Značky: kyseliny, karmínové, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny karmínové a řeší cenovou otázku její výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že se vadný extrakt červce nopálového nanese v kyselém prostředí na sloupec vadou nasycené,ho polyamidového prášku. Nečistoty se vymyjí vodou v kyselém prostředí. Působením zásady se desorbuje kyselina karmínová ve formě soli. Získaný eluát se může převést na surovou kyselinu karmínovou s minimálně 85% čistotou nebo okyselený eluát...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jarý Jiří, Nedbal Jindřich, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Kostkan Jan

MPK: C07C 103/40, C07C 31/20

Značky: parciálně, redukci, zpracování, reakční, způsob, směsi, rozložené, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.