Jaroš Alois

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Volf Jiří, Dudek Ivan, Pašek Josef, Gabarík Milan, Jaroš Alois

MPK: C07C 45/62, C07C 29/19, C07C 29/80...

Značky: rektifikáciou, metylizobutylkarbinolu, metylizobutylketónu, spôsob, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Volf Jiří, Jaroš Alois, Pašek Josef, Škrada Dušan, Kukučka Ľubomír, Mrázová Cecylia

MPK: C07C 209/26, C07C 211/51, B01J 23/72...

Značky: n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, spôsob, kontinuálnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Prostriedok na stabilizáciu polymérov a minerálnych olejov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277886

Dátum: 08.02.1995

Autori: Orlík Ivo, Jaroš Alois, Humplík Anton

MPK: C08K 5/17

Značky: stabilizáciu, olejov, polymérov, prostriedok, přípravy, spôsob, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z homogénnej taveniny obsahujúcej zložku A, ktorou je zmes 4-(alfa, alfa'-dimetylbenzyl) difenylamínu a 4,4'-di-(alfa,alfa'-dimetylbenzyl)difenylamínu a zložku B, ktorou je najmenej jeden derivát p-fenyléndiamínu všeobecného vzorca I, kde R1 je izopropyl, 1,3-dimetylbutyl, fenyl alebo o-tolyl a R2 je fenyl alebo o-tolyl.

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Volf Jiří, Pašek Josef, Jaroš Alois

MPK: C07C 49/04, B01D 3/00

Značky: výrobe, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, regenerácie, metylizobutylketónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Pašek Josef, Gabarík Milan, Švoňava Marián, Marhefka Ján, Mundl Zdenek, Horák Jaroslav, Jaroš Alois, Kořen Ján, Augustín Dominik, Doležel Pavel, Kukučka Ľubomír

MPK: C01C 1/12, C01C 1/00, C07C 211/55...

Značky: výroby, čistenia, amoniaku, difenylaminu, odpadajúceho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Zeman Jozef, Šilhár Žigmund, Mihál Dušan, Papp Jozef, Jaroš Alois, Marko Vladimír

MPK: B01D 37/02, C07B 63/00, C07D 209/48...

Značky: n-cyklohexyltioftalimidu, spôsob, vlhkosti, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Holčík Ján, Krištofčák Jozef, Podmanický Stanislav, Kleinová Zuzana, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Poór Alexander, Krajíček Štefan

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: cestných, přísady, ekologicky, bitúmenových, výroby, stavebno-izolačných, spôsob, materiálov, nezávadnej

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Guláš Pavel, Gabarík Milan, Mosný Ivan, Jaroš Alois, Orlík Ivo, Doležal Pavel

MPK: C08K 5/32

Značky: modifikovanej, spôsob, výroy, přísady, kaučukov

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jaroš Alois, Gabarík Milan, Šebeň Štefan

MPK: B01J 19/00

Značky: fázy, kvapalnej, zariadenie, tohoto, druhu, změny, vykonávanie, spôsobu, spôsob, indikácie

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Spôsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264192

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jaroš Alois, Mosný Ivan, Gregušová Ludmila, Mašek Ján, Mlynár Jaromír, Doležel Pavel

MPK: C07C 87/14

Značky: spôsob, taveniny, n-fenyl-n´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu, úpravy

Text:

...kryštalická masa sa udržuje pri tejto teplote a tvaruje sa pri teplote maximálne 30 °C.vytvorenú stabilnú kryštalickú masu možno priamo celú spracovať alebo ju využívat na kontinualizäciu kryštalizácie surovej taveniny - vtedy sa do kryštalickej masy dávkuje čerstvá tavenina N-fenyI-N-LS-dimetylbutyl-p-fenyléndiamínu cca 45 °C teplá,premieša sa s kryštalickou masou V kotli a homogénnna kryštalická masa sa odťahuje na íinalizačné...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krištofčák Jozef, Leška Štefan, Holčík Ján, Hanuš Milan, Riška Miloslav, Kvasnička Jozef, Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Zelený Otto, Pridala Lubomír, Kerata Ján, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Krška Štefan, Poór Robert, Važan Peter

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnej, přípravy, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kvasnička Jozef, Zelený Otto, Fučík Vendelín, Pridala Lubomír, Holčík Ján, Vybora Jaroslav, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Poór Alexander, Hanák Miroslav

MPK: C07D 277/80

Značky: zariadenie, solí, oxidáciu, 2-merkaptobenzotiazolu, amínových, kontinuálnu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Riška Miloslav, Hanuš Milan, Leška Štefan, Krištofčák Jozef, Hanák Miroslav, Mašek Ján, Važan Peter, Krška Štefan, Kvasnička Jozef, Kačáni Stanislav, Pridala Lubomír, Holčík Ján, Poór Robert, Jaroš Alois, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, dvojstupňovej, syntéze, zariadenie

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Doležel Pavel, Wenchich Štefan, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Gabarík Milan, Pašek Josef

MPK: C07C 87/54

Značky: 4-nitrózodifenylamínu, odpadových, regenerácie, metylalkoholu, 4-aminodifenylaminu, spôsob, výrobe

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Alois, Doležel Pavel, Pašek Josef, Gabarík Milan, Dudek Ivan, Halomi Milan, Orlík Ivo

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: vysokou, spracovatelskou, přípravy, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, spôsob, bezpečnosťou

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležel Pavel, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Bicek Dušan, Seitz Róbert, Brezovský Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: čistenia, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, odpadových, spôsob, výroby

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bicek Dušan, Waradzin Walter, Mosný Ivan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Wenchich Štefan, Jaroš Alois

MPK: C07C 111/00

Značky: přesmykem, kontinuální, způsob, výroby, 4-nitrosodifenylaminu, n-nitrosododifenylaminu

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jaroš Alois, Škrada Dušan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Halomi Milan, Bicek Dušan, Petrisko Miroslav

MPK: C07C 111/00

Značky: kontinuální, n-nitrosodifenylaminu, způsob, výroby

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Spôsob čistenia odpadných vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237873

Dátum: 15.03.1987

Autori: Regula Štefan, Jaroš Alois

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadných, čistenia, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia odpadových vôd z výroby N-feny1-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu. K odpadovým vodám sa počas alebo po skončení neutralizácie minerálnou kyselinou na pH 6 až 7 v prvom stupni pridá 0,1 až 0,7 % hmot. aktívneho uhlia a 0 až 0,7 % hmot. filtračnej kremeliny a po separácii tuhej fázy sa v druhom stupni na filtrát pôsobí aktívnym uhlím v množstve 0,1 až 7 % hmot. a aktívnym chlórom v množstve 0 až 1 % hmot., vztiahnuté...

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218444

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jaroš Alois, Pašek Josef, Dlouhý Jiří, Jarkovský Lubor, Tibor Marek

Značky: způsob, výroby, 4-aminodifenylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu přesmykem N-nitrosodifenylaminu působením chlorovodíku v prostředí směsi nepolárního rozpouštědla s methanolem, extrakcí vytvořeného 4-nitrosodifenylaminu z reakční směsi do roztoku hydroxidu sodného nebo draselného s následující katalytickou redukcí vodíkem, vyznačující se tím, že se z produktu hydrogenace oddělí 4-aminodifenylamin, odpaří se methanol a část vody a získá se roztok hydroxidu sodného nebo...