Jaroš Alois

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Dudek Ivan, Pašek Josef, Volf Jiří, Gabarík Milan, Jaroš Alois

MPK: C07C 45/62, C07C 29/19, C07C 29/80...

Značky: metylizobutylkarbinolu, spôsob, metylizobutylketónu, delenia, rektifikáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kukučka Ľubomír, Mrázová Cecylia, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Volf Jiří, Pašek Josef

MPK: C07C 209/26, B01J 23/72, C07C 211/51...

Značky: výroby, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Prostriedok na stabilizáciu polymérov a minerálnych olejov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277886

Dátum: 08.02.1995

Autori: Humplík Anton, Orlík Ivo, Jaroš Alois

MPK: C08K 5/17

Značky: spôsob, prostriedok, olejov, polymérov, stabilizáciu, minerálnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z homogénnej taveniny obsahujúcej zložku A, ktorou je zmes 4-(alfa, alfa'-dimetylbenzyl) difenylamínu a 4,4'-di-(alfa,alfa'-dimetylbenzyl)difenylamínu a zložku B, ktorou je najmenej jeden derivát p-fenyléndiamínu všeobecného vzorca I, kde R1 je izopropyl, 1,3-dimetylbutyl, fenyl alebo o-tolyl a R2 je fenyl alebo o-tolyl.

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Volf Jiří, Jaroš Alois, Pašek Josef

MPK: C07C 49/04, B01D 3/00

Značky: spôsob, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, metylizobutylketónu, regenerácie, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Kořen Ján, Kukučka Ľubomír, Marhefka Ján, Doležel Pavel, Augustín Dominik, Pašek Josef, Jaroš Alois, Mundl Zdenek, Horák Jaroslav, Švoňava Marián, Gabarík Milan

MPK: C01C 1/12, C01C 1/00, C07C 211/55...

Značky: amoniaku, difenylaminu, výroby, spôsob, čistenia, odpadajúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Papp Jozef, Zeman Jozef, Mihál Dušan, Jaroš Alois, Šilhár Žigmund, Marko Vladimír

MPK: B01D 37/02, C07D 209/48, C07B 63/00...

Značky: vlhkosti, odstraňovania, spôsob, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanák Miroslav, Holčík Ján, Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Krajíček Štefan, Kleinová Zuzana

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: ekologicky, cestných, výroby, bitúmenových, materiálov, stavebno-izolačných, spôsob, přísady, nezávadnej

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Orlík Ivo, Guláš Pavel, Jaroš Alois, Doležal Pavel, Gabarík Milan, Mosný Ivan

MPK: C08K 5/32

Značky: kaučukov, modifikovanej, výroy, přísady, spôsob

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šebeň Štefan, Jaroš Alois, Gabarík Milan

MPK: B01J 19/00

Značky: indikácie, zariadenie, druhu, spôsob, spôsobu, změny, tohoto, fázy, vykonávanie, kvapalnej

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Spôsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264192

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jaroš Alois, Doležel Pavel, Mosný Ivan, Gregušová Ludmila, Mašek Ján, Mlynár Jaromír

MPK: C07C 87/14

Značky: taveniny, spôsob, úpravy, n-fenyl-n´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu

Text:

...kryštalická masa sa udržuje pri tejto teplote a tvaruje sa pri teplote maximálne 30 °C.vytvorenú stabilnú kryštalickú masu možno priamo celú spracovať alebo ju využívat na kontinualizäciu kryštalizácie surovej taveniny - vtedy sa do kryštalickej masy dávkuje čerstvá tavenina N-fenyI-N-LS-dimetylbutyl-p-fenyléndiamínu cca 45 °C teplá,premieša sa s kryštalickou masou V kotli a homogénnna kryštalická masa sa odťahuje na íinalizačné...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Leška Štefan, Hanuš Milan, Holčík Ján, Važan Peter, Zelený Otto, Pridala Lubomír, Kačáni Stanislav, Kerata Ján, Kvasnička Jozef, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Krška Štefan, Poór Robert, Riška Miloslav, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, přípravy, spôsob

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vybora Jaroslav, Pridala Lubomír, Poór Alexander, Hanák Miroslav, Kačáni Stanislav, Zelený Otto, Fučík Vendelín, Holčík Ján, Kvasnička Jozef, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois

MPK: C07D 277/80

Značky: zariadenie, solí, kontinuálnu, 2-merkaptobenzotiazolu, amínových, oxidáciu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Riška Miloslav, Krška Štefan, Pridala Lubomír, Krištofčák Jozef, Važan Peter, Kvasnička Jozef, Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Podmanický Stanislav, Poór Robert, Leška Štefan, Holčík Ján, Kačáni Stanislav, Mašek Ján, Hanuš Milan

MPK: C07D 277/80

Značky: zariadenie, dvojstupňovej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, syntéze

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Doležel Pavel, Pašek Josef, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Wenchich Štefan, Gabarík Milan

MPK: C07C 87/54

Značky: 4-aminodifenylaminu, metylalkoholu, 4-nitrózodifenylamínu, spôsob, odpadových, výrobe, regenerácie

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Alois, Dudek Ivan, Gabarík Milan, Orlík Ivo, Halomi Milan, Pašek Josef, Doležel Pavel

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: vysokou, přípravy, bezpečnosťou, spracovatelskou, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, spôsob

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Alois, Seitz Róbert, Brezovský Ján, Bicek Dušan, Doležel Pavel, Škrada Dušan

MPK: C02F 1/58

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, odpadových, čistenia, výroby, spôsob

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Waradzin Walter, Wenchich Štefan, Doležel Pavel, Mosný Ivan, Jaroš Alois, Pašek Josef, Bicek Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: způsob, 4-nitrosodifenylaminu, výroby, n-nitrosododifenylaminu, kontinuální, přesmykem

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Škrada Dušan, Pašek Josef, Bicek Dušan, Halomi Milan, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Petrisko Miroslav

MPK: C07C 111/00

Značky: výroby, způsob, n-nitrosodifenylaminu, kontinuální

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Spôsob čistenia odpadných vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237873

Dátum: 15.03.1987

Autori: Regula Štefan, Jaroš Alois

MPK: C02F 1/28

Značky: spôsob, odpadných, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, čistenia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia odpadových vôd z výroby N-feny1-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu. K odpadovým vodám sa počas alebo po skončení neutralizácie minerálnou kyselinou na pH 6 až 7 v prvom stupni pridá 0,1 až 0,7 % hmot. aktívneho uhlia a 0 až 0,7 % hmot. filtračnej kremeliny a po separácii tuhej fázy sa v druhom stupni na filtrát pôsobí aktívnym uhlím v množstve 0,1 až 7 % hmot. a aktívnym chlórom v množstve 0 až 1 % hmot., vztiahnuté...

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218444

Dátum: 15.03.1985

Autori: Tibor Marek, Dlouhý Jiří, Jaroš Alois, Jarkovský Lubor, Pašek Josef

Značky: způsob, výroby, 4-aminodifenylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu přesmykem N-nitrosodifenylaminu působením chlorovodíku v prostředí směsi nepolárního rozpouštědla s methanolem, extrakcí vytvořeného 4-nitrosodifenylaminu z reakční směsi do roztoku hydroxidu sodného nebo draselného s následující katalytickou redukcí vodíkem, vyznačující se tím, že se z produktu hydrogenace oddělí 4-aminodifenylamin, odpaří se methanol a část vody a získá se roztok hydroxidu sodného nebo...