Jaroš Alois

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Dudek Ivan, Gabarík Milan, Pašek Josef, Jaroš Alois, Volf Jiří

MPK: C07C 45/62, C07C 29/19, C07C 29/80...

Značky: delenia, metylizobutylketónu, metylizobutylkarbinolu, rektifikáciou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mrázová Cecylia, Volf Jiří, Škrada Dušan, Kukučka Ľubomír, Jaroš Alois, Pašek Josef

MPK: B01J 23/72, C07C 209/26, C07C 211/51...

Značky: kontinuálnej, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Prostriedok na stabilizáciu polymérov a minerálnych olejov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277886

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jaroš Alois, Orlík Ivo, Humplík Anton

MPK: C08K 5/17

Značky: spôsob, polymérov, prostriedok, stabilizáciu, minerálnych, olejov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z homogénnej taveniny obsahujúcej zložku A, ktorou je zmes 4-(alfa, alfa'-dimetylbenzyl) difenylamínu a 4,4'-di-(alfa,alfa'-dimetylbenzyl)difenylamínu a zložku B, ktorou je najmenej jeden derivát p-fenyléndiamínu všeobecného vzorca I, kde R1 je izopropyl, 1,3-dimetylbutyl, fenyl alebo o-tolyl a R2 je fenyl alebo o-tolyl.

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pašek Josef, Volf Jiří, Jaroš Alois

MPK: C07C 49/04, B01D 3/00

Značky: regenerácie, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výrobe, spôsob, metylizobutylketónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Mundl Zdenek, Kukučka Ľubomír, Gabarík Milan, Švoňava Marián, Jaroš Alois, Pašek Josef, Augustín Dominik, Horák Jaroslav, Marhefka Ján, Doležel Pavel, Kořen Ján

MPK: C07C 211/55, C01C 1/12, C01C 1/00...

Značky: výroby, odpadajúceho, čistenia, difenylaminu, spôsob, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Marko Vladimír, Mihál Dušan, Papp Jozef, Šilhár Žigmund, Jaroš Alois, Zeman Jozef

MPK: C07B 63/00, C07D 209/48, B01D 37/02...

Značky: spôsob, vlhkosti, odstraňovania, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Krištofčák Jozef, Kleinová Zuzana, Krajíček Štefan, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Jaroš Alois, Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Hanák Miroslav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: přísady, ekologicky, nezávadnej, cestných, materiálov, stavebno-izolačných, bitúmenových, spôsob, výroby

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jaroš Alois, Guláš Pavel, Gabarík Milan, Doležal Pavel, Mosný Ivan, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/32

Značky: kaučukov, přísady, modifikovanej, spôsob, výroy

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gabarík Milan, Šebeň Štefan, Jaroš Alois

MPK: B01J 19/00

Značky: druhu, fázy, indikácie, tohoto, vykonávanie, spôsob, změny, zariadenie, spôsobu, kvapalnej

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Spôsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264192

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležel Pavel, Gregušová Ludmila, Mašek Ján, Jaroš Alois, Mlynár Jaromír, Mosný Ivan

MPK: C07C 87/14

Značky: n-fenyl-n´-(1,3-dimetyl-butyl)-p-fenyléndiamínu, spôsob, úpravy, taveniny

Text:

...kryštalická masa sa udržuje pri tejto teplote a tvaruje sa pri teplote maximálne 30 °C.vytvorenú stabilnú kryštalickú masu možno priamo celú spracovať alebo ju využívat na kontinualizäciu kryštalizácie surovej taveniny - vtedy sa do kryštalickej masy dávkuje čerstvá tavenina N-fenyI-N-LS-dimetylbutyl-p-fenyléndiamínu cca 45 °C teplá,premieša sa s kryštalickou masou V kotli a homogénnna kryštalická masa sa odťahuje na íinalizačné...

Spôsob kontinuálnej prípravy N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263560

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelený Otto, Leška Štefan, Krška Štefan, Krištofčák Jozef, Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Pridala Lubomír, Riška Miloslav, Kvasnička Jozef, Podmanický Stanislav, Važan Peter, Holčík Ján, Poór Robert, Kačáni Stanislav, Kerata Ján, Hanuš Milan

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnej, spôsob, přípravy, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Text:

...časový interval ínkrustácie tepiosłnennej plochy oxiclafínéhno reaktore.l/liorl isť spôsobu. lšołitimiá nej piĺl)l 8 ~/ N-CwKÍDHGXYĚĎOLJZOÍMZDŤyĺ-Ž-Sil 1 ĺéi 7,âllĺ(l|.i v ZRW e vynálezu ilvsfiwr aule vzhlľxloxzi E možrémn Ikolisaniu knonc ácir nlsítĺvnych látok v nêtolçzrch, ne .zhmedzujiĺi, oesšerlovnć príklady.1,459 knííől Z-merlept e .zctíazolu vo § 11 me Sľľůí/Šhů produktu wrsnlíliñlalíol/íłj realr cie enilínu, sírozihlřka a siry,...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holčík Ján, Fučík Vendelín, Pridala Lubomír, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois, Kačáni Stanislav, Hanák Miroslav, Vybora Jaroslav, Poór Alexander, Kvasnička Jozef, Zelený Otto

MPK: C07D 277/80

Značky: zariadenie, solí, amínových, 2-merkaptobenzotiazolu, kontinuálnu, oxidáciu

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mašek Ján, Poór Robert, Važan Peter, Leška Štefan, Riška Miloslav, Kvasnička Jozef, Kačáni Stanislav, Pridala Lubomír, Jaroš Alois, Hanuš Milan, Hanák Miroslav, Podmanický Stanislav, Holčík Ján, Krška Štefan, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, dvojstupňovej, zariadenie, syntéze

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jaroš Alois, Škrada Dušan, Wenchich Štefan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Gabarík Milan

MPK: C07C 87/54

Značky: regenerácie, odpadových, metylalkoholu, výrobe, 4-aminodifenylaminu, 4-nitrózodifenylamínu, spôsob

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležel Pavel, Orlík Ivo, Halomi Milan, Jaroš Alois, Pašek Josef, Dudek Ivan, Gabarík Milan

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: přípravy, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, bezpečnosťou, spôsob, vysokou, spracovatelskou

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš Alois, Škrada Dušan, Seitz Róbert, Brezovský Ján, Bicek Dušan, Doležel Pavel

MPK: C02F 1/58

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, spôsob, odpadových, čistenia, výroby

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mosný Ivan, Waradzin Walter, Doležel Pavel, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Wenchich Štefan, Pašek Josef

MPK: C07C 111/00

Značky: způsob, výroby, přesmykem, n-nitrosododifenylaminu, 4-nitrosodifenylaminu, kontinuální

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jaroš Alois, Doležel Pavel, Pašek Josef, Petrisko Miroslav, Bicek Dušan, Halomi Milan, Škrada Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: výroby, způsob, kontinuální, n-nitrosodifenylaminu

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Spôsob čistenia odpadných vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237873

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jaroš Alois, Regula Štefan

MPK: C02F 1/28

Značky: spôsob, výroby, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, čistenia, odpadných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia odpadových vôd z výroby N-feny1-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu. K odpadovým vodám sa počas alebo po skončení neutralizácie minerálnou kyselinou na pH 6 až 7 v prvom stupni pridá 0,1 až 0,7 % hmot. aktívneho uhlia a 0 až 0,7 % hmot. filtračnej kremeliny a po separácii tuhej fázy sa v druhom stupni na filtrát pôsobí aktívnym uhlím v množstve 0,1 až 7 % hmot. a aktívnym chlórom v množstve 0 až 1 % hmot., vztiahnuté...

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218444

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jarkovský Lubor, Dlouhý Jiří, Tibor Marek, Pašek Josef, Jaroš Alois

Značky: způsob, 4-aminodifenylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-aminodifenylaminu přesmykem N-nitrosodifenylaminu působením chlorovodíku v prostředí směsi nepolárního rozpouštědla s methanolem, extrakcí vytvořeného 4-nitrosodifenylaminu z reakční směsi do roztoku hydroxidu sodného nebo draselného s následující katalytickou redukcí vodíkem, vyznačující se tím, že se z produktu hydrogenace oddělí 4-aminodifenylamin, odpaří se methanol a část vody a získá se roztok hydroxidu sodného nebo...