Jareš František

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270674

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jareš František, Červenka Pavel, Němeček Miloslav, Marek Karel, Šumera Josef

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátorové, oběžné, radiální

Text:

...dny segmentú nespolehlivým.ľyto nevýhody odstraňuje radiální obežná ventilátorové kolo, zejména pro pece. složene 2 nosného disku, uloženého na hřídeli a lopatkoveho vence tvořeneho segmenty ve tvaru žlabů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že segmenty vzájemné spolu spojené tvoří 5 nosným diskem soustavu uzavřených mezilopatkových kanálů, jejichž sousedící boční strany jsou lopatkou a střední části tvoří přímo čelo lopatkového...

Mikrovlnné ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268459

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brykov Sergej, Lejbin Jurij, Kileev Renat, Kadlecová Lenka, Zadníček Petr, Jareš František, Andras Jiří

MPK: H05B 6/64

Značky: mikrovlnné, ohřívací, zařízení

Text:

...Í, a to do její levé,střední a pravé částí. Mikrovlnné generátory 1 jsou provedeny např. jako cw-magnetrony. Každý z mikrovlnnýoh generátorů 1 je napájen ze samostatného napájecího jednofézového zdroje 3. Tyto samostatné napájecí jednofšzové zdroje 3 jsou připojeny na třífázovou elektrovodnou sít Ž, a to bud na napětí fázová nebo sdružené, přičemž každý samostatný napájecí jednofázový zdroj Š je napojen na jinou fázi, resp. na jinou...

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267892

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Karel, Němeček Miloslav, Červenka Karel, Jareš František

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátorové, oběžné, radiální

Text:

...přechází druhou ohýbací hranou do stredové části výstřižku, přičemž vnější část jednoho výběžku je volným okrajem připojena k první ohýbací hrane sousedního výběžku, a tyto výběžky vytvářejí sou stavu lopatkových kanálů.Výhodou provedení radiálního oběžného ventílátorového kola podle vynâlezu je zejména to,že vytvorením lopatkového věnce z jediného plechového výstřížku odpadají svary, které jsou zde nahraženy spojitým ohybem, takže kolo je...

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Matouš Jaromír, Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Vyskočil Jiří, Exner Milan, Bárdoš Ladislav, Jareš František, Musil Jindřich, Frey Augustín

MPK: C23C 14/00, C23C 14/56

Značky: kovových, nízkonapěťového, vákuové, tenkých, vytváření, použitím, oblouků, součástkách, zařízení, vrstev

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hroch Pavel, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František, Holub Miroslav

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: zejména, veľkých, zařízení, dielektrického, přizpůsobovací, lisů, svářecího, proměnný, výkonu, kondenzátor

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Rudolf, Jareš František, Šíbl Milan, Langmajer Miroslav, Hroch Pavel, Boček Otakar

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: uzemněnou, zapojení, mřížkou, kondenzátor, indukčnosti, malou, generátory, vysokofrekvenční, zejména

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Hroch Pavel, Boček Otakar, Dočekal Jiří, Jareš František, Havlíček Rudolf, Holub Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: postupný, střídavého, zapojení, stabilizaci, napětí, efektivní, hodnoty, náběh, individuální, nastavení

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jareš František, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Dočekal Jiří

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: usmerňovač, generátory, zejména, polovodičový, třifázový, vysokonapěťový, vysokofrekvenční

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Zařízení pro propojení stahovacího mřížkového přívodu s uzemňovací kapacitou mřížky, zejména koaxiální výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265623

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Jareš František, Šíbl Milan, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: kapacitou, stahovacího, zařízení, mřížkového, výkonové, propojení, uzemňovací, elektronky, zejména, koaxiální, mřížky, přívodů

Text:

...způsob sice plně umožňuje tepelné dilatace rozměrů, ale na druhou stranu přináší problémy s kvalitou elektrického propojení vlivem problematického zajištění spolehlivosti a rovnoměrnosti elektrického kontaktování po celém obvodu mřížky koaxiální elektronky, zejména vlivem vysokých provozních teplot na mechanickou stálost soustavy pérových kontaktů. Další nevýhodou uvedeného řešení je nedokonalý odvod tepla 2 vývodu koaxiální...

Průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody žhavení výkonových elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265286

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Šíbl Milan, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: výkonových, přívody, kondenzátor, indukčnosti, elektronek, průchodkový, katody, žhavení, zejména, malou

Text:

...deskou. Další podstatou je. že vodivý segment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlaćnýmhlavní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu je nízká hodnota vlastní indukčncsti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonenční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je. že uspořádání zabírá mälý prostor 8...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Boček Otakar, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Šíbl Milan

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: velkého, dutinový, generátory, výkonu, vysokofrekvenční, rezonátor

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jareš František, Boček Otakar, Šilhavý Lexa, Beran Miroslav, Langmajer Miroslav

MPK: F15B 15/00

Značky: kompenzátoru, nanášecí, pohon, hydrostatický, linky

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Disk oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263052

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jareš František, Němeček Miloslav, Kovařík Oskar, Červenka Karel, Šumera Josef

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžného, ventilátoru

Text:

...lehké konatrukci. spodního kotouče s lopatkováním, který tak může být snadno výměnný. Nosný kotouč může být i litý, takže jeho homogeni ta příznivě ovlivní rovnoměrnost trvalých deformscí a vyvá~ženost kola. Kromě toho je toto řešení technologicky výhodně .Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkresu,kde na obr. 1 je řez diskem.Disk oběžného kola ł ventilátoru sestává z nosného kotouče g s nábojem Q nasazeným na hřídeli 1 a ze...

Zapojení elektronického regulátoru činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262301

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jareš František, Fidranský Zdeněk, Šnajberk František, Melíšek Jindřich

MPK: H02J 3/14

Značky: elektronického, výkonu, zapojení, činného, regulátoru

Text:

...v této paměti může být zapsán program, který řídí spínání A odpínání odběrů podle jejich příkonu nebo podle důležitostí.Příklad zapojení elektronického requlátoru činného výkonu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení, u něhož ovládací prvek posuvu nebo čítaní je tvořen obousměrným posuvným registrem anebo dekadickým čítačem a na obr. 2 je blokové schéma zapojení s...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hůlka Petr, Hofreiter Václav, Hanuš Oldřich, Langmajer Miroslav, Jareš František, Nosek Jaroslav, Hamsa Jaroslav

MPK: H01G 4/08, H01G 4/00

Značky: výkonového, kondenzátorů, slídového, vysokofrekvenčního, výroby, způsob

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František, Beran Miroslav

MPK: G01M 1/36

Značky: válec, vyvažovacími, vodiči, závažími

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bucek Josef, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František

MPK: B29C 65/04

Značky: panelu, vysokofrekvenční, svařování, zařízení, termoplastických, materiálů

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hamsa Jaroslav, Hůlka Petr, Nosek Jaroslav, Jareš František

MPK: H01F 39/00

Značky: transformátoru, plynule, proměnnou, přizpůsobovací, vazbou, stupních, kapacitou, vysokofrekvenčního, zařízení

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jandl Ivan, Šilhavý Lexa, Rytao Zdenik, Jareš František, Langmajer Miroslav

MPK: H05K 7/20

Značky: elektronické, zařízení, jednotka, konstrukční, teplosměnná

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Vodorovný odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242592

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Študent Roman, Jareš František, Havlíeek Rudolf

MPK: B01D 45/12

Značky: odstredivý, odlučovač, vodorovný

Text:

...2. Odlučovač sestává z válcového pláště l, uzavřeného vstupmím čelm Q a výstupním čelem 3 s výstupem Q, do něhož Je souose vestavěn komolý kužel g. Komolý kužel g Je opatřen ve své spodní části nejméně Jednou podélnou štěrbinou 1 pro výpad prachu, přičemž tyto štěrbiny Jsou s výhodou tak tvarovény, že na velkém poloměru, tj. na počátku kužele, Jsou tvořeny pouze úzkým podélným otvorom mezi dvěma povrchovými přímkami kuželea u výstupu Q, tj....

Držák pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242100

Dátum: 01.02.1988

Autor: Jareš František

MPK: B23K 37/04

Značky: nástroje, pracovního, držák

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že v přírubě je otočně uložen třmen, na němž je výkyvně uložen vodící kámen, v jehož otvoru je otočně a posuvně uložena tyč, na níž je vvkyvně uložena objímka pro uložení pracovního nástroje.Výhody držáku podle vynálezu spočívají ve zvětšení rozsahu polohování pracovního nástroje, což usnadňuje ustavování nástroje do nejoptimálnější polohy pro výkon výrobní operace na deném dilci. Usnadnění ustavování...

Tlumič dopadové energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242096

Dátum: 01.02.1988

Autori: Routnerová Blanka, Routner Petr, Havlíeek Rudolf, Jareš František, Bucek Josef

MPK: F16F 3/10

Značky: tlumič, energie, materiálů, dopadové, sypkých

Text:

...kdy ulomená nebo uvolněná a vypadlátyč, zhotovená navíc obvykle z oceli vyšších meteriálových hodnotmůže způsobit V následných uzlech zpracování nebo přepravy sypkých materiálů poruchy a poškození strojního zařízení s vážnými provozními následky. Tato omezená tlumící schopnost je nevýhodná zejména při vyšších hodnotách dopadové energie sypaných látek,kdy velká část této energie musí být zachycens tyčemi na poměrně krátké dráze, dané ohybem...

Zařízení pro svařování úzkých polotovarů autoplachet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239150

Dátum: 01.11.1987

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Hendrych Pavel, Jareš František, Boček Otakar

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, autoplachet, úzkých, polotovarů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízeni pro svařování úzkých polotovarů autoplachet např. záclonek, uspořádaného v kontinuální lince a sestávajícího ze svářecího lisu s elektrodou, tvořenou dvěma paralelně umístěnými díly, jejichž podélná osa je souběžná s podélnou osou svařovaného polotovaru a z odřezávacího ústrojí umístěného v kontinuální lince za svářecím lisem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi oběma díly hlavní elektrody 1 je umístěna příčná...

Zařízení pro měření odchylky jemnosti předkládaného materiálu řlzeněho posukovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245607

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jareš František, Rybáo Oldoich, Jakeš Jan

MPK: D01H 5/42

Značky: jemností, materiálů, odchylky, posukovacího, řlzeněho, měření, předkládaného, zařízení, stroje

Text:

...vývod druheho rezietoru 1 je přes kondenzátor g připojen k výstupu prvního operačního zesilovače 1, jeho neinvertující vstup je přes třetí rezistor 1 připojen k zemi, zatím 3 245607co výstup prvního operačního zesilovače A přes první diodu §, čtvrtý rezistor g, fotodiodu lg a fotodiodu łł připojen k zemi.Vstupní svorka lg signálu prvního taohometrického dynama 31 je přes druhý fotorezistor 3 spojene s invertujícím vstupem druhého operačního...

Impregnačné sústavy na báze nenasýtených polyesterov a vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242181

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf, Jareš František

MPK: C08L 67/06

Značky: monomérov, nenasytených, impregnačné, báze, polyesterov, sústavy, vinylových

Text:

...sa prejaví v skrátení času ožarovania, v znížení aktivity, resp. príkonu zdroja vysokoenergetickeho žiarenia.K nenasýtenému polyesteru CHS 104 obsahujúcemu nenasýtený polyester a 33 0/0 styrénu sa pridá 40 0/0 metylmetakrylátu. K vytvorenej sústave sa pridá 0,1 až 10 0/0 povrchovo aktívnej látky, v našom prípade alkylbenzensulionát sodný Dubaral. Po pridaní Dubaralu sústavu vložíme do pristroja RCH-gama 30 s náplňou Co 60, ktorý je zdrojom...

Rázové ústrojí poháněné tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241005

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jareš František, Jakeš Jan, Rybáo Oldoich

MPK: B25D 9/00

Značky: tlakovým, prostředím, poháněné, ústrojí, rázové

Text:

...z určitého počtu žeber nebo tyčí, probíhajících vzhüru od pracovní desky 2. Pracovní plunžr 4 má pracovní čelo 4 vybíhající směrem dolů k pracovní des,ce 2 uvnitř vnějšího pracovního těsnění B, čímž se snižuje výška vnitřní dutiny 5 a tím i její objem. V důsledku toho se tlakvzduchu ve vnitřní dutině 5 rychleji zvyšuje, když začíná při pohybu pracovního plunžru 4 směrem k pracovní desce 2 vnější pružné těsnění E vůči ní těsnlt, čímž se...

Zařízení k řasení hadicových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241003

Dátum: 15.08.1987

Autor: Jareš František

MPK: A22C 13/00

Značky: zařízení, fólií, řasení, hadicových

Text:

...řasení housenice vyrobené pomocí řasicíbo zařízení podle obr. 3, jobr. 5 ukazuje housenici oválného prüřezu, získanou řasením hadice, jejíž průměr5 leží na horní hranici tolerance, podmíněnévýrobou, pomocí pevněl uspořadaných řasí cích válců podle obr. 3, . obr. 6 ukazuje schéma řasení housenlce,.vyrobemâ pomocí řasicího zařízení podleNa obr. 1 e ve stojanu 1 uložena duté hřídel 13, která nese hnacídesku 2. Na hnací desce 2 jsou npevněny...

Secí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245299

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jareš František, Macháeek Jioí, Pospíšil Bedoich, Augustin Václav, Svoboda Miloslav, Fidranský Zdenik

MPK: A01C 7/00

Značky: stroj, secí

Text:

...ycraaonanaa cóoxy comnmca,upmzeu ompaue Kama aropom psna commmoa ycraaoBJIenu no cJreJw common nepaoro pana, a npmcarunamxne Karan ycranonnenu no cJIeny common aropom pana.Ha tIguIuI nsoópanena npemmraeuax ceamca, mu. odorcy na 1 nr.2 - ro me, Blu cnepxy Ha (para - nsoćpaxea 001 mm ceamcu. ACeamca conepmr óynmep I mm 081488, nucennamuü annapar 2, aaemop 3, nnesuoxanan 4 soarymuouamepnamHon cmecn, ,uemrem 5, oemanponomi 6 ceamcn, nonomm 7...

Svářecí zařízení pro spojování konců plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239072

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rytíř Zdeněk, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, konců, spojování, svářecí, plošného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká svářecího zařízení pro provizorní spojování konců plošného materiálu do kontinuálního pásu před jeho zavedením do automatické svářecí linky. Svářecí zařízení sestává z přítlačné čelisti a svářecí čelisti s odporovým páskem na funkční ploše například z Kanthalu, opatřeným horní a dolní tepelně izolační podložky. Podstata řešení spočívá v tom, že poměr tepelné izolace podložky k dolní tepelně izolační podložce je 2 : 1 až 5 : 1.

Závěsný element velkoobjemových transportních vaků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jareš František, Rytíř Zdeněk, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Langmajer Miroslav, Cach Jiří

MPK: B29C 65/04

Značky: transportních, způsobu, tohoto, závěsný, zařízení, element, provádění, veľkoobjemových, vaků

Text:

...vlaků podle vynálezu je jeho jednoduchost, možnost použití pro vaky různého tvaru válcového nebo hranolovitého. Při použití vysoce jakostního materiálu nosného popruhu a při použití jeho spojení s vakem, prevedeného podle vynálezu se dociluje bezpečný průběh manipula 4ce s tímto Velkoobjemovým transportním Vakem, bez rizika pro obsluhující pracovníky, rovnomerné rozmístění obsahu vaku, bez jeho deformace a tudíž se dociluje...

Způsob sušení a stabilizace cukru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231852

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dostál Josef, Jareš František, Klepal Jiří, Andras Jiří

MPK: C13F 5/00, F26B 7/00

Značky: způsob, cukrů, provádění, zařízení, sušení, stabilizace

Zhrnutie / Anotácia:

K odstranění volné i vázané vlhkostí z cukru, zejména z krystalového cukru vystupujícího z odstředivek, se cukr pohybuje v rovnoměrné vrstvě za působení elektromagnetického pole s kmitočtem větším než 5 MHz a menším než 3000 MHz, např. v pásmu radiových vln nazývaných mikrovlny. Zároveň se tato sušená rovnoměrná vrstva provětrává přiváděným vzduchem. Před hlavním sušením se cukr předsouší. Zařízení má skříňový tvar a je opatřeno aplikačním...

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231140

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jareš František, Beran Miroslav, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

MPK: F15B 11/00

Značky: nanášecí, válců, tažných, pohon, hydrostatický, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky na výrobu koženek, u kterého je každý z tažných válců buď přímo nebo přes převod spojen s hydromotorem, přičemž všechny hydromotory jsou sériově spojeny do jednoho okruhu s regulačním hydrogenerátorem. Ke každému hydromotoru je paralelně připojen přepouštěcí ventil, a to tak, že u jednoho hydromotoru je přepouštěcí ventil v paralelní větvi zapojen proti smyslu průtoku hlavního proudu, zatímco u...

Kuchyňská varná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 235652

Dátum: 01.06.1986

Autori: Andras Jiří, Jakeš Jan, Jareš František, Malec Václav, Nožička Zdeněk

MPK: A47J 27/086

Značky: kuchyňská, nádoba, varná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kuchyňské varné nádoby, sestávající z varné části, z víka a integrovaného elektrického topení. Varná část sestává z větší nádoby, do níž je vložena vnitřní kovová nádoba s varným prostorem vytápěným v těsné blízkosti dna vnitřní kovové nádoby buď ze strany varného prostoru, nebo vně mezi vnější nádobu a vnitrní kovovou nádobu jejíž vnější průměr je menší než vnitřní průměr vnější nádoby, prostor mezi vnější nádobou a vnitřní...

Zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231610

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jágr Jan, Jareš František

MPK: H02H 7/09

Značky: indikaci, napětí, fázových, obvodů, ztráty, zapojení, některého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, zejména synchronizačních napětí pro generátory zapalovacích impulsů tyristorových měničů. U zapojení obvodu pro indikaci ztráty některého z fázových napětí, kde ke svorkám jsou po řadě připojeny odpory spojené do hvězdy a uzlem připojeny na anodu diody se účelu podle vynálezu dosahuje tak, ze katoda diody je připojena jednak na katodu Zenerovy diody, spojenou anodou s...

Pojízdné svařovací zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kosina Jiří, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Jareš František

Značky: materiálů, svařovací, termoplastických, zejména, svařování, pojízdné, zařízení, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného svařovacího zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování velkoplošných dílů z termoplastických materiálů, a řeší problém rovnoměrného přenášení váhy svářecího stolu v průběhu svařování na rám stroje. U pojízdného svařovacího zařízení podle vynálezu, které je vybaveno svářecím stolem s přísavkami na upevnění svařovaného materiálu, jakož i vozíkem, pojíždějícím po kolejích rovnoběžných se svářecím stolem, přičemž na...