Janů Karel

Zapojení vstupního optoelektronického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267433

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němec Dalibor, Janů Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, optoelektronického, systému, vstupního

Text:

...stínítkem obrazovky. Blok § optických přijímačů je vytvořen jako soustava optických přijímačů, např. fototranzistorů. uspořádaných do řádků a sloupců pro příjem neviditelných. např. infračervených paprsků před obrazovkou. Analogový multiplexer Q je multiplexer analogových signálů z více vstupů na jeden výstup s následujícím frekvenčním filtrem, vytvořeným jako Besselův filtr druhého řádu. Slouží k výběru výstupních siqnálů z fototranzistorů a...

Mechanický dávkovač kapaliny, zejména inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262548

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chlup Rudolf, Janů Karel, Mořkovský Jiří

MPK: A61M 5/31

Značky: kapaliny, mechanicky, dávkovač, inzulínu, zejména

Text:

...je płínosem zejména při použití dávkovače k aplikaci inzulínu slepým diabetikem nebo v prostředí s nedostatočným osvetlením.Na pfiloženém výkresu je znézorněn mechanický dávkovač kapaliny podle vynálezu. kde obr. 1 je jeho svislý řez v provedení pro trvale zavedenou křídlovou jehlu do tkáně s přímým dávkováním, obr. 2 je umístění injekční jehly v teleskopickém a uzavŕeném krytu dolní části dávkovače, nąprogramovaného na dávku odpovídající...

Manuální mechanický dávkovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262307

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chlup Rudolf, Janů Karel

MPK: A61M 5/31

Značky: kapaliny, mechanicky, dávkovač, manuální

Text:

...při dávkování kapaliny krokováním. obr. 5 znázorňuje řez rovinou C-C z obr. 1 a představuje polohupístnice a závitořezné matice rovněž při dávkování kapaliny krokováním, obr. 6 znázorňuje řez rovinou D-D z obr. 2 a představuje vzijemnou polohu žeber pístnice a podélných dréžek závitořezná matice, umožňující osový posuv závitořezné matice po pístnici a obr. 7 znázorňujerozvinutý plast závitořezné matice se čtyřmi drážkami s označením množství...

Zapojení dvoubránové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258971

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel, Janů Karel

MPK: G06F 13/00

Značky: pamětí, zapojení, dvoubránové

Text:

...mezi dvěma počítačovými systémy. Řízení přístupu jednoho nebo druhého počítače do dvoubránové paměti z jedné nebo druhé systémová sběrnice je synchronní, takže je zcela vyloučena možná kolize při současné žádosti o přístup do pa měti z obou počítačů, nebo jakékoli obvodové hazardy v takových to situacích. Zapojení používá běžně dostupné a levné součástí,takže celková výsledná cena je nízká.Jednoduchost zapojení příznivě ovlivňuje provozní...

Zapojení rozhodovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253980

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dvorský Pavel, Janů Karel, Staňka Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: rozhodovacího, zapojení, obvodů

Text:

...a dekodéry adres vyhražených buněk žádostío převzetí vyhražených dat druhým mikmpočítačemą Používá při tom běžné paměřové a logické obvodyä Dvoubránová pamät 1 slouží .jednak pro ukládání dat vytvořených ,jedním mikropočítačam pm druhý mikropočítač a. naopak, a dále slouží k zadání žádosti o převzetí těchto dat druhým mikropočítačem. Dekodér g .je vytvořen .jako běžný logický obvodď slouží k vytváření dvou vzáj emně nezávislých...

Zapojení komunikačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253900

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staňka Karel, Janů Karel, Dvorský Pavel

MPK: G06F 3/100

Značky: zapojení, procesoru, komunikačního

Text:

...slouží ke qeneraci adres paměti a k řízení komunikace s paměti bez zásahu mikroprocesorového bloku l. Přerušovací blok Q je vytvořen jako registr s logickými obvody. slouží ke zpracování pžerušovacích siqnálů a ke zjištování jejich prio~ tit. Časovací blok Q je vytvořen jako programovatelný dělič. slouží pro odměřování programovézadaného časového intervalu na základě hodinové frekvence, kterou si sám vytváří.zapojení jednotlivých bloků...

Mechanismus lisování pro stroje na Iití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244228

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janů Karel, Bartoš Jioí

MPK: B22D 17/32, B22D 17/00

Značky: stroje, lisování, tlakem, mechanismus, iití, kovů

Text:

...dvoupolohový rozvaděč JQ, který v klidové poloze propojuje druhé potrubí QQ s druhým odpadním potrubím jl.Při sepnutí třetího elektromagnetu zg se druhý dvoupolohový rozváděč 1 § přestaví do polohy, ve které spojí druhé potrubí 39 s potrubím média pro chod vzad 12.Výchozí poloha mechanísmu lísování je znázorněna na přiloženém výkrosu.Po nalití roztaveného kovu do plnicí komory 11 se druhým elektromagentem gz přestaví třípolohový rozvaděč...

Zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238317

Dátum: 01.10.1987

Autori: Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Müller Jan, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 13/10

Značky: dynamické, řízení, bloků, časového, zapojení, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti. Startovací puls některého-typu paměťového cyklu spustí první zpožďovací obvod, který po odměření nastavené doby vyšle puls. Tímto pulsem se přes klopný obvod nastartuje sériový řetěz invertorů. Z tohoto řetězu se odebírá potřebná sekvence časových pulsů, které v závislosti na zvoleném typu cyklu paměti se v přepínacím logickém bloku přetvářejí na výkonné signály řízení paměti....

Väzkopružný materiál na tlmenie úrovne vibrácií a hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239381

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nešev Ivan, Janů Karel, Nimec Dalibor

MPK: C08L 31/04

Značky: vibrácií, úrovně, hluku, materiál, tlmenie, väzkopružný

Text:

...etylhexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu strednodisperzného vyrobeného polýmerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu polyvinylalkoholu a iniciátora, kryštalický gratit o zrnitosti 75-90 m, S-hydroxychinolín alebo kyselina trieslova, oxid antimonitý alebo hlinitý, chlórovaný parafín s obsahom chloru 40-70 0/0 hmotnostných, vodný roztok hydroxidu soduého, azbest krátkovláknitý,resp. iné...

lmpregnační prostředek na ochranu dřeva s vysokou hloubkovou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 239470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staoka Karel, Janů Karel, Dvorský Pavel

MPK: B27K 3/34, B27K 3/50

Značky: účinnosti, ochranu, hloubkovou, vysokou, lmpregnační, dřeva, prostředek

Text:

...dehydratovanáho ricinováho, dřavnáho, tungováho, ŕepkováho (zejména s podílem glgoeridú kyseliny eruková pod 10 5 hmot). Lza použit i chemicky modifikovaných alifatických lqeelin, napr. cyklopentedienovaných, styrenovaných, akrylovaxxých či epoxidovaných, Jako fungicidní e jinak biologicky účinná látky lze použít především pentachlnrrenol, bis-tributylcínoxid nebo aid kyseliny 2,5-dinetłąyl-R-cykloheal-Il-uethoq-J-naren-J-kzrhotylová.(ako...

Zapojení paralelní připojovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249572

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Pavel, Janů Karel, Staňka Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: paralelní, jednotky, připojovací, zapojení

Text:

...vnějším zařízením. Povel k převzetí dat lze též ukončovat v závislosti na příchodu signálu potvrzení o převzetí nebo vydání dat. Signál přerušení lze přepínačem volit buä při začátku nebo při konci signálu potvrzení. Zapojení používá pro přenos datz mikropočítače a zpět pouze dva řídící signály, které pouze podle eměru přenosu mění svůj význam. Obvodově se jejich realizace, možnosti časování a obsluhy nemění. zapojení používá běžně dostupné...

Skládací prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239623

Dátum: 16.03.1987

Autori: Janů Karel, Staoka Karel, Dvorský Pavel, Jeništa Václav

MPK: E04B 1/48

Značky: prostorová, buňka, skládací

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že každá vertikální stěna je ze dvou rozdílně velkých dílů, kde menší díly vertikálních stěn jsou se stropní a podlahovou stěnou spojeny pevné a jejich větší díly se stropní a podlahovou stěnou klouby.Výhodou skládací prostorové buňky podle vynálezu je to, že při jejím složení doléhá stropní a podlahová stěna na menší díly vertikálních stěn, které tak vytvářejí rozpěrné sloupky a větší díly vertikálních stěn...

Zapojení bloku pro zabezpečení výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238118

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Janů Karel, Müller Vladimír

MPK: G06F 9/26

Značky: zabezpečení, bloků, signálu, zapojení, výstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bloku pro zabezpečení výstupních signálů. Mikropočítače pro řízení technologických procesů a strojů musí mít v každém okamžiku plně definovaný stav výstupních signálů. Klopný obvod, který svým výstupním signálem řídí průchod výstupních signálů budicím obvodem se po zapnutí napájení nastaví systémovým nulovacím signálem do výchozího stavu. Tento stav blokuje průchod výstupních signálů budicím obvodem a výstupní signály do...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238117

Dátum: 16.02.1987

Autori: Müller Vladimír, Janů Karel, Hrdina Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, změn, vyhodnocování, vstupních, signálu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů. Vstupní sledované signály se po oddělení od technologie přivádějí do vstupního obvodu. Do paměti tohoto obvodu se zapíší pouze v případě libovolné změny libovolného ze sledovaných signálů. Zápis se provede pulsem, odvozeným od směn vstupních signálů. Tento puls nastaví též klopný obvod, který vydá přerušovací signál do mikropočítače. Mikropočítač se tak začne zabývat...

Zapojení videobloku barevného grafického rastrového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234764

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slováček Petr, Nešev Ivan, Němec Dalibor, Janů Karel

MPK: G09G 1/28

Značky: videobloku, barevného, grafického, rastrového, displeje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizační a výpočetní techniky a řeší zapojení videobloku, ve kterém se vytváří obrazové a synchronizační signály pro barevnou grafickou rastrovou zobrazovací jednotku v rámci barevného grafického displeje. Využívá generátor synchronizovaný na síťovou frekvenci. V děličích se získávají synchronizační pulsy a čtecí adresy. Ve stránkové paměti se uchovávají kódy a atributy alfanumerických textů zobrazované na stránce. V bloku...

Ruční mechanický dávkovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237521

Dátum: 15.12.1986

Autori: Chlup Rudolf, Janů Karel, Chleboun Jan

MPK: A61M 5/18

Značky: mechanicky, dávkovač, ruční, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout ruční mechanický dávkovač kapaliny, zejména inzulínu při jeho aplikaci samotným diabetikem, jehož součástí je injekční stříkačka z umělé hmoty pro jednorázové použití, který nevyžaduje provádět sterilizaci žádné jeho části před jeho použitím a který umožňuje přesné dávkování inzulínu bez nutnosti vizuální kontroly. Za tím účelem dávkovač sestává ze dvou částí, kde první část je opatřena maticí šroubového pohybového...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Müller Jan, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Janů Karel

MPK: H02H 7/20

Značky: mikropočítače, výpadku, zapojení, ošetření, napájení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zapojení řídicí jednotky barevného grafického displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231075

Dátum: 01.03.1986

Autori: Němec Dalibor, Janů Karel, Nešev Ivan, Slováček Petr

MPK: H04N 9/16

Značky: grafického, jednotky, barevného, displeje, zapojení, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky barevného grafického displee rastrového typu. Funkci celého zapojení řídí mikroprocesorový blok. Programově je řízen z řídicí paměti. Data pro zobrazováni a pomocná data ukládá do datové paměti. Programově obsluhuje klávesnici a sám zajišťuje seriovou komunikaci na nadřízený počítač, přes blok paralelních vstupů a výstupů zajišťuje paralelní komunikaci s nadřízeným počítačem. Pro vytváření obrazových signálů v...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Aleš Ferdinand, Janů Karel, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Müller Jan

MPK: G06F 11/10

Značky: chyby, zapojení, parity, zpracování, signálu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Janů Karel

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojení, sběrnice, řízení, časově, mikropočítače, vnitřní, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229130

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Vladimír, Aleš Ferdinand, Hrdina Vladimír, Müller Jan, Janů Karel

MPK: G06F 7/06

Značky: slučovacího, přerušení, úrovní, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení, vyznačující se tím, že sdružená datová sběrnicová svorka (01) zapojení je spojena se sběrnicovým skupinovým výstupem (11) vstupního obvodu (1), jehož přerušovací výstup (12) je spojen s vnitřní přerušovací skupinovou svorkou (03) zapojení, a s vnitřním přerušovacím skupinovým vstupem (21) propojovacího pole (2), jehož stavový skupinový výstup (26) je spojen s datovým skupinovým vstupem (13)...

Zapojení bloku pro paritní ochranu pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229128

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Hrdina Vladimír, Müller Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 11/10

Značky: pamětí, paritní, zapojení, ochranu, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikropočítačové techniky a řeší zapojení bloku paritní ochrany paměti. Svými vstupními a výstupními svorkami je blok paritní ochrany paměti připojen na datovou paměť typu RAM a na vlastní procesorovou část mikropočítače. Pro každé zapisované slovo dat se vytváří paritní informace. Tato informace se ukládá do paměti bloku na stejnou adresu jako datové slovo. Při čtení datového slova se kontroluje nově vytvořená paritní informace...

Zapojení pro vytvoření funkce samočinné opakování znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217229

Dátum: 15.03.1985

Autori: Janů Karel, Němec Dalibor

Značky: zapojení, vytvoření, samočinně, opakování, funkce, znaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vytvoření funkce samočinné opakování znaků, u kterého je sdružený adresový výstup mikroprocesorového bloku spojen se sdruženým adresovým vstupem programovatelného časovače a se sdruženým adresovým vstupem programovatelného obvodu paralelních vstupů a výstupů, jehož sdružený datový výstup je spojen se sdruženou datovou svorkou programovatelného časovače a s datovou obousměrnou sdruženou svorkou mikroprocesorového bloku, jehož...