Janssen Paul Adriaan Jan

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Ludovici Donald William, Heeres Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, Janssen Marcel August Constant, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Janssen Paul Adriaan Jan, Ho Chih Yung, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, De Corte Bart, De Jonge Marc René, Kukla Michael Joseph

MPK: C07D 239/42, C07D 239/46, A61K 31/505...

Značky: pyrimidínovej, tejto, kompozície, spôsob, kombinácie, zlúčenina, táto, obsahujúce, zlúčeniny, přípravy, túto, zlúčeninu, produkt, použitie, farmaceutické, pyrimidínová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Derivát pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287270

Dátum: 12.04.2010

Autori: De Corte Bart, Janssen Paul Adriaan Jan, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Ho Chih Yung, De Jonge Marc René, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Kukla Michael Joseph, Heeres Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, Kavash Robert, Ludovici Donald William

MPK: C07D 401/00, C07D 239/00, C07D 403/00...

Značky: pyrimidinu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (IV), ktorý je medziproduktom na výrobu derivátov, vhodný na liečbu subjektov, ktorí trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie).

Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287269

Dátum: 12.04.2010

Autori: Ludovici Donald William, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Kavash Robert, Janssen Paul Adriaan Jan, Ho Chih Yung, De Corte Bart, Koymans Lucien Maria Henricus, De Jonge Marc René, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Heeres Jan, Kukla Michael Joseph

MPK: A61K 31/513, A61K 31/505, A61K 31/506...

Značky: přípravy, pyrimidinu, produkt, kombinácia, spôsob, derivát, použitie, obsahom, farmaceutická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (I-a), jeho N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ, kvartérnizovaná amóniová forma alebo stereoizomérna forma, ktorý je vhodný na výrobu liečiva na liečbu subjektov, ktoré trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie). Spôsob jeho prípravy a jeho použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom, ako aj prípadne s obsahom ďalšej antivírusovej zlúčeniny.

Spôsob prípravy 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino] benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14810

Dátum: 07.08.2003

Autori: Willems Joannes, Pasquier, Schils Didier, Janssen Paul Adriaan Jan, Leenders Ruben Gerardus George, Medaer, Heeres Jan, Guillemont Jérôme

MPK: A61K 31/505, C07C 253/20, C07C 253/30...

Značky: přípravy, 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino, spôsob, benzonitrilů

Text:

...formu, V tomto prípade sa obvykle používajú pevné farmaceutické nosiče. Pri parenterálnych kompozíciách bude nosič obvykle zahŕňať sterilnú vodu, aspoň z väčšej časti,aj ked môžu byť zahmuté ďalšie zložky, napríklad na podporu rozpustnosti. injekčné roztoky môžu byť pripravené napríklad tak, že nosič obsahuje fyziologický roztok, roztok glukózy alebo zmes fyziologického roztoku a roztoku glukózy. Môžu sa tiež pripraviť injekčné suspenzie, V...

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: Koymans Lucien Maria Henricus, Vinkers Hendrik Maarten, Daeyaert Frederik Frans Desiré, De Jonge Marc René, Janssen Paul Adriaan Jan, Lewi Paulus Joannes, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Heeres Jan, Palandjian Patrice, Guillemont Jérome Emile Georges

MPK: C07D 233/96, A61K 31/505, C07C 211/00...

Značky: pyrimidinové, deriváty, inhibujúce

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279639

Dátum: 11.07.1995

Autori: Verdonck Marc Gustaaf Celine, Van Daele Georges, Janssen Paul Adriaan Jan, Bosmans Jean-paul René Marie André

MPK: C07C 237/20, A61K 31/165, C07C 327/40...

Značky: výrobu, spôsob, prostriedky, výroby, nové, farmaceutické, benzénacetamidové, deriváty, báze, liečivá, použitie, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané známe a nové benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu. Uvedené benzénacetamidové deriváty sú účinné proti vírusom, predovšetkým retrovírusom, najmä proti HIV. Majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch.