Janssen Paul Adriaan Jan

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Ludovici Donald William, De Jonge Marc René, Janssen Paul Adriaan Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Heeres Jan, Janssen Marcel August Constant, Ho Chih Yung, De Corte Bart, Kukla Michael Joseph

MPK: A61K 31/505, C07D 239/46, C07D 239/42...

Značky: kompozície, táto, produkt, farmaceutické, zlúčeniny, kombinácie, pyrimidínovej, zlúčeninu, přípravy, túto, pyrimidínová, spôsob, zlúčenina, použitie, obsahujúce, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Derivát pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287270

Dátum: 12.04.2010

Autori: De Jonge Marc René, De Corte Bart, Ludovici Donald William, Koymans Lucien Maria Henricus, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Ho Chih Yung, Heeres Jan, Kukla Michael Joseph, Janssen Paul Adriaan Jan, Kavash Robert, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: C07D 403/00, C07D 239/00, C07D 401/00...

Značky: pyrimidinu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (IV), ktorý je medziproduktom na výrobu derivátov, vhodný na liečbu subjektov, ktorí trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie).

Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287269

Dátum: 12.04.2010

Autori: Kavash Robert, Janssen Paul Adriaan Jan, Ho Chih Yung, Ludovici Donald William, Van Aken Koen Jeanne Alfons, De Jonge Marc René, Kukla Michael Joseph, Heeres Jan, De Corte Bart, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Koymans Lucien Maria Henricus

MPK: A61K 31/505, A61K 31/513, A61K 31/506...

Značky: použitie, pyrimidinu, kombinácia, kompozícia, farmaceutická, derivát, spôsob, obsahom, produkt, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (I-a), jeho N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ, kvartérnizovaná amóniová forma alebo stereoizomérna forma, ktorý je vhodný na výrobu liečiva na liečbu subjektov, ktoré trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie). Spôsob jeho prípravy a jeho použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom, ako aj prípadne s obsahom ďalšej antivírusovej zlúčeniny.

Spôsob prípravy 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino] benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14810

Dátum: 07.08.2003

Autori: Guillemont Jérôme, Pasquier, Janssen Paul Adriaan Jan, Schils Didier, Leenders Ruben Gerardus George, Willems Joannes, Heeres Jan, Medaer

MPK: C07C 253/20, A61K 31/505, C07C 253/30...

Značky: přípravy, 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino, benzonitrilů, spôsob

Text:

...formu, V tomto prípade sa obvykle používajú pevné farmaceutické nosiče. Pri parenterálnych kompozíciách bude nosič obvykle zahŕňať sterilnú vodu, aspoň z väčšej časti,aj ked môžu byť zahmuté ďalšie zložky, napríklad na podporu rozpustnosti. injekčné roztoky môžu byť pripravené napríklad tak, že nosič obsahuje fyziologický roztok, roztok glukózy alebo zmes fyziologického roztoku a roztoku glukózy. Môžu sa tiež pripraviť injekčné suspenzie, V...

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: De Jonge Marc René, Vinkers Hendrik Maarten, Guillemont Jérome Emile Georges, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Koymans Lucien Maria Henricus, Lewi Paulus Joannes, Heeres Jan, Janssen Paul Adriaan Jan, Palandjian Patrice, Daeyaert Frederik Frans Desiré

MPK: C07D 233/96, A61K 31/505, C07C 211/00...

Značky: inhibujúce, pyrimidinové, deriváty

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279639

Dátum: 11.07.1995

Autori: Verdonck Marc Gustaaf Celine, Van Daele Georges, Bosmans Jean-paul René Marie André, Janssen Paul Adriaan Jan

MPK: A61K 31/165, C07C 327/40, C07C 237/20...

Značky: prostriedky, výroby, nové, spôsob, benzénacetamidové, liečivá, farmaceutické, medziprodukty, použitie, báze, výrobu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané známe a nové benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu. Uvedené benzénacetamidové deriváty sú účinné proti vírusom, predovšetkým retrovírusom, najmä proti HIV. Majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch.