Janssen Paul Adriaan Jan

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Ho Chih Yung, Janssen Paul Adriaan Jan, Janssen Marcel August Constant, Heeres Jan, De Jonge Marc René, Kukla Michael Joseph, Koymans Lucien Maria Henricus, De Corte Bart, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Ludovici Donald William

MPK: C07D 239/46, A61K 31/505, C07D 239/42...

Značky: zlúčenina, táto, tejto, pyrimidínovej, pyrimidínová, kombinácie, túto, přípravy, kompozície, použitie, farmaceutické, zlúčeninu, obsahujúce, spôsob, zlúčeniny, produkt

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Derivát pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287270

Dátum: 12.04.2010

Autori: Heeres Jan, Ho Chih Yung, De Corte Bart, Ludovici Donald William, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Kavash Robert, Kukla Michael Joseph, Koymans Lucien Maria Henricus, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Janssen Paul Adriaan Jan, De Jonge Marc René

MPK: C07D 401/00, C07D 403/00, C07D 239/00...

Značky: pyrimidinu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (IV), ktorý je medziproduktom na výrobu derivátov, vhodný na liečbu subjektov, ktorí trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie).

Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287269

Dátum: 12.04.2010

Autori: De Jonge Marc René, Ludovici Donald William, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Heeres Jan, Janssen Paul Adriaan Jan, Kavash Robert, De Corte Bart, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Ho Chih Yung, Kukla Michael Joseph, Koymans Lucien Maria Henricus

MPK: A61K 31/506, A61K 31/513, A61K 31/505...

Značky: spôsob, použitie, farmaceutická, pyrimidinu, přípravy, derivát, produkt, obsahom, kompozícia, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrimidínu všeobecného vzorca (I-a), jeho N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ, kvartérnizovaná amóniová forma alebo stereoizomérna forma, ktorý je vhodný na výrobu liečiva na liečbu subjektov, ktoré trpia infekciou HIV (vírusom ľudskej imunodeficiencie). Spôsob jeho prípravy a jeho použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia, kombinácia a produkt s jeho obsahom, ako aj prípadne s obsahom ďalšej antivírusovej zlúčeniny.

Spôsob prípravy 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino] benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14810

Dátum: 07.08.2003

Autori: Pasquier, Janssen Paul Adriaan Jan, Guillemont Jérôme, Heeres Jan, Medaer, Leenders Ruben Gerardus George, Schils Didier, Willems Joannes

MPK: C07C 253/30, A61K 31/505, C07C 253/20...

Značky: spôsob, přípravy, 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino, benzonitrilů

Text:

...formu, V tomto prípade sa obvykle používajú pevné farmaceutické nosiče. Pri parenterálnych kompozíciách bude nosič obvykle zahŕňať sterilnú vodu, aspoň z väčšej časti,aj ked môžu byť zahmuté ďalšie zložky, napríklad na podporu rozpustnosti. injekčné roztoky môžu byť pripravené napríklad tak, že nosič obsahuje fyziologický roztok, roztok glukózy alebo zmes fyziologického roztoku a roztoku glukózy. Môžu sa tiež pripraviť injekčné suspenzie, V...

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: Vinkers Hendrik Maarten, Lewi Paulus Joannes, Koymans Lucien Maria Henricus, Janssen Paul Adriaan Jan, De Jonge Marc René, Palandjian Patrice, Daeyaert Frederik Frans Desiré, Heeres Jan, Guillemont Jérome Emile Georges, Van Aken Koen Jeanne Alfons

MPK: A61K 31/505, C07D 233/96, C07C 211/00...

Značky: deriváty, inhibujúce, pyrimidinové

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279639

Dátum: 11.07.1995

Autori: Bosmans Jean-paul René Marie André, Verdonck Marc Gustaaf Celine, Van Daele Georges, Janssen Paul Adriaan Jan

MPK: C07C 237/20, C07C 327/40, A61K 31/165...

Značky: prostriedky, použitie, nové, liečivá, báze, výrobu, medziprodukty, benzénacetamidové, spôsob, farmaceutické, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané známe a nové benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu. Uvedené benzénacetamidové deriváty sú účinné proti vírusom, predovšetkým retrovírusom, najmä proti HIV. Majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch.