Janík Rudolf

Multielementná proporcionálna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280038

Dátum: 17.06.1992

Autor: Janík Rudolf

MPK: H01J 47/14, G01T 5/12, G01T 1/29...

Značky: komora, proporcionálna, multielementná

Zhrnutie / Anotácia:

Multielementná proporcionálna komora na meranie nízkych aktivít žiarenia a elimináciu priehybu čiel komory vplyvom napínania vlákien. Riešenie pozostáva z horného čela (1) a dolného čela (13) navzájom spojených rozpernými kolíkmi. Anódové vlákna sú vedené v anódových puzdrách (2) uložených v otvoroch v hornom čele (1) a v dolnom čele (13) a sú upnuté v hornej doske (8) a v dolnej doske (10). Podstatou riešenia je, že okolo anódových puzdier (2)...

Zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238521

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janík Rudolf, Janik Štefan

MPK: H05K 13/04

Značky: zariadenie, vývodov, elektronických, ohýbanie, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru zefektívněnia práce v elektrotechnickom priemysle a rieši zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok umožňujúce jednou rukou podľa potreby plynule meniť vzdialenoť ohybu a prevádzať ohyb súčiastok. Zariadenie pozostáva zo základovej dosky a pohyblivej dosky opatrenej tlačítkom ako aj z dvoch pohyblivo usporiadaných ramien spojených s vačkami a s ohýbacími ramenami, ktoré sú v pozdľžnom smere vysunuteľné...

Zariadenie pre okružné frézovanie vnútorných zápichov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228332

Dátum: 15.09.1986

Autori: Janík Rudolf, Kubištík Vladimír

Značky: okružné, vnútorných, zariadenie, frézovanie, zápichov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje robiť vnútorné zápichy okružným frézovaním monolitným nástrojom. Zariadenie je vytvorené z otočného frézovacieho prístroja spodná časť ktorého je upevnená na pohyblivej doske posuvne uloženej na pevnej doske, s ktorou je pohyblivá doska zviazaná pomocou nastavovacej skrutky. V hornej časti otočného frézovacieho prístroja je upevnený upínací prístroj a umiestnené ložisko uložené v puzdre, ktoré je...

Uzatvárací ventil so súosím vývodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233459

Dátum: 15.09.1986

Autor: Janík Rudolf

MPK: G01T 7/00

Značky: súosím, uzatvárací, ventil, vývodom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uzatváracieho ventila cylindrického proporcionálneho počítača na meranie aktivity látok. Účelom vynálezu je zmenšiť vonkajšie rozmery počítača a odstrániť jednorázové používanie sklenených uzáverov. Uvedeného účelu sa dosiahne uzatváracím ventilom, ktorého posuvné jadro je vybavené štvorhranom, vsadeným do štvorhranného otvoru telesa ventila. Jadro ventila je vybavené osovým otvorom, ktorý prechádza do šikmých spojovacích...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 227725

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: ventil, komory, cylindrické, uzatvárací, proporcionálne

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorého základovú dosku tvorí veko komory, vyznačujúci sa tým, že na základovú dosku (1) s otvormi dosadá ohybná uzatváracia membrána (2) po obvode pritláčaná na základovú dosku (1) a fixovaná telesom ventila (5) na prítlačnom tanieri (3) kolíkom (6), pričom závitové jadro ventila (4), jedným koncom spojené otočne s prítlačným tanierom (3), na druhom konci vybavené štvorhranom s nasadenou...

Zariadenie na štiepanie letokruhov pre rádiouhlíkovú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226676

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: analýzu, zariadenie, rádiouhlíkovú, letokruhov, štiepanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na štiepanie letokruhov pre rádiouhlíkovú analýzu pozostávvajúce zo základovej dosky, na ktorej je upevnený stojan s pohyblivým ramenom vyznačené tím, že v pohyblivom ramene (3) sa nachádza vymeniteľný štiepací nástroj (5) ovládaný hydraulickým válcom (6), ktorý je spojený potrubím (7) s hlavným hydraulickým válcom (8), vybaveným pneumatickým podtlakovým posilňovačom (9), pričom hlavný hydraulický válec (8), s priemerom väčším ako je...

Zariadenie na dvojkónusové automatické meranie strednej energie nabitých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 227515

Dátum: 01.09.1985

Autor: Janík Rudolf

Značky: zariadenie, meranie, strednej, automatické, nabitých, energie, částic, dvojkónusové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dvojkónusové automatické meranie strednej energie nabitých častíc pozostávajúce najmenej z jedného registračného systému, ktorý je tvorený svetlocitlivým filtrom, objektívom, clonou so štrbinou, uchytenou na posuvnom stolíku, na ktorom je uchytený za clonou so štrbinou svetlocitlivý detektor a ktorý je spojený s pohonnou jednotkou a odčítacím zariadením vyznačené tým, že registračný systém je symetricky umiestnený pred...

Zapojenie nízkonapäťového regulovateľného zdroja s obmedzením skratového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221799

Dátum: 15.05.1985

Autori: Janík Rudolf, Strmeň Peter

Značky: nízkonapäťového, regulovatelného, skratového, zdroja, prúdu, obmedzením, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektroniky a rieši ochranu zdroja i záťaže pri konštantnom napájacom nap(tí pri nezmenenej účinnosti stabilizovaného zdroja. V podstate je tu kolektor prvého tranzistoru obvodu zp(tnej v(zby pripojený cez odporový delič ochrany obmedzenia skratového prúdu prvého a druhého odporu na bázu vnútorného limitujúceho tranzistora integrovaného obvodu. K druhému odporu sú pripojené dva kondenzátory ochrany obmedzenia skratového...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224965

Dátum: 01.12.1984

Autor: Janík Rudolf

Značky: uzatvárací, proporcionálne, ventil, komory, cylindrické

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorý je upevnený na základovej doske dna cylindrického počítača vyznačený tým, že na prívodný kanál /9/ a vstupný kanál /10/ základovej dosky /1/ dosadá uzatváracia membrána /2/ spojená zaisťovacím kolíkom /6/ s prítlačným tanierom /3/, ktorý je ventilovým jadrom /4/ závitmi spojený s ventilovým telesom /5/, ktoré upevnením natesno pritláča po obvode uzatváraciu membránu /2/ k základovej...

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych plynov pomocou mnohovrstvovej scintilačnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218161

Dátum: 15.09.1984

Autori: Povinec Pavol, Janík Rudolf, Chudý Martin

Značky: plynov, scintilačnej, spôsob, pomocou, rádioaktívnych, súčasného, mnohovrstvovej, merania, koncentrácie, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych prvkov pomocou mnoho vrstvovej scintilačnej komory a za pomoci elektronickej aparatúry uskutočňovaný kontinuálne alebo diskontinuálne je vyznačený tým, že u privádzaného plynu obsahujúceho viaceré rádionuklidy beta sa energiou emitovaného žiarenia beta spektrometricky identifikujú rádionuklidy beta ich úplnou absorpciou a prevádzaním amplitúdovej diskriminácie registrovaných impulzov sa...