Janík Miroslav

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Košťál Daniel, Benický Milan, Varga Tibor, Frkáň Július, Janík Miroslav, Valčák Ladislav

MPK: C09F 1/02, D01F 9/14, C10C 3/00...

Značky: pyrolýznych, olejov, živíc, úpravy, ťažkých, spôsob

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Způsob přípravy smoly s řízeným obsahem vysokomolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248888

Dátum: 12.02.1987

Autori: Roubíček Václav, Roják Antonín, Janík Miroslav, Kaloč Miroslav

MPK: C10C 1/18

Značky: vysokomolekulárních, přípravy, látek, obsahem, smoly, způsob, řízeným

Text:

...rozpouštědel oddělitz dehtu nebo smoly podíly různé molekulové hmotnosti. I když má každé jednotlivé rozpouštědlo schopnost extrakčním srážením - koagulací oddělit podíl dehtu - smoly üměrně svým solvatačním vlastnostem 2 koloidního systému do samostatné fáze, ukázalo se výhodným použití dvou strukturně odlišných rozpouštědel, allfatického a aromatického.Tím se dosáhne optimální hustoty a viskozity směsi, což má zásadní význam pro možnost...

Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232686

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kožuch Jiří, Janík Miroslav, Malík Miloš, Jahelka Jaroslav

MPK: C08G 8/08

Značky: rezolových, způsob, fenolformaldehydových, pryskyřic, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aglomerovaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke kondenzaci s formaldehydem použije přímo směs fenolátu, krezolátů a xylenolátů sodných získaná etxrakcí fenolů z frakcí černouhelného dehtu a odpadních vod ze zpracování dehtu a koksování uhlí. Před kondenzací je nutno odpařením snížit obsah vody ve fenolátové směsi z původních 70 až...