Janeček Jiří

Viacúčelový lineárny zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 396

Dátum: 06.04.1994

Autori: Hubáček Václav, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Oslík Vladimír, Poledna František

MPK: A01G 25/00

Značky: viacúčelový, zavlažovač, lineárny

Text:

...o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269612

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Hán Pavel

MPK: D05B 69/36

Značky: zapojení, textilního, ochranu, pohonů, stroje

Text:

...obr. 7 časový průbeh impulsů snímače otáček při přetížení krouticím momentem, obr. 8 časový průběh vstupního napětí komparátoru logických úrovní při přetížení krouticím momentom a obr. 9 časový průběh výstupního signálu komparátoru logických úrovní s vyznačeným vypnutím vypínače pohonu při prekročení maxímálního kroutícího momentu v čase tl.Pohon l textilního stroje Z, např. šicího stroje, obsahuje elektronickou řídící část ll spojenou...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hán Pavel, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, zejména, textilního, poloze, zvolené, zařízení, šicího, zastavování

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262036

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janeček Jiří, Hán Pavel, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Štěpánek Miloš

MPK: D05B 69/22

Značky: ochranu, textilního, zapojení, pohonů, stroje

Text:

...2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038...

Proudová ochrana pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261990

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Janeček Jiří, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel

MPK: D05B 69/12

Značky: proudová, ochrana, pohonů, textilního, stroje

Text:

...proudové ochrany pohonu textilního stroje, obr. 2.průběh snímané velikosti elektrického prou-du snímačem proudu, vnaipř. při impulsním provozu, obr. 3 prüběh elektrického napětí vyhodnoceného integrátoerem, obr. 4 průběh elektrického napětí vyhodnoceného komparátorem, obr. 5 průběh e-lektríckého proudu rjíštěného obvodu.Pohon textilního stroje B, zejména šícíhcstroje, je tvořeíí hnjacímteiektromotorem 7,v dąnem případě svýhocl»ou tříçťázovým...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Pavel, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Štěpánek Miloslav, Hán Pavel

MPK: D05B 69/10

Značky: komutátor, spínací, stroje, elektronický, textilního, pohonů

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Pohon textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257623

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hán Pavel, Štěpánek Miloslav, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/22

Značky: pohon, stroje, textilního

Text:

...svorkám Ě,§, je připojen filtrační kondenzátor 101.Výstupní svorka g tvoří spoločný pól usměrñovače lg a dalších jednotlivých dílü zdroje ł napětí.Na výstupní svorku g tvořící kladný pól usměrňovače lg je napojen kolektor spínacího tranzistoru 110, který je součástí tranzistorového spínacího regulátoru ll napětí. Báze spínacího tranzistoru 110 je spojene 5 výstupem budícího stupně 33 řídící jednotky 5.Dále je emitor spínacího tranzistoru...

Snímač polohy ovládacího ústrojí hnací jednotky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255171

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Buček Pavel

MPK: D05B 69/24

Značky: textilního, polohy, stroje, hnací, snímač, jednotky, ovládacího, ústrojí

Text:

...polohy, znázorněného na přiloženém výkrese, kde značí obr. 1 uspořádání snímače polohy ovládacího ústrojí a hnací jednotky, obr. 2 vlastní provedení snímače polohy s clonkou a obr. 3 detail nosného hřídele clonky snímače polohy.Na obr. 1 je znázorněn snímač polohy s ovládacím ústrojím hnaoí jednotky textilního,např. šicího stroje. ovládací ústrojí je tvořeno nožním spouštěčem ł, který je připevněn na spojovací hřídel 3, otočné uloženou ve...

Chemicky odolný smaltový povlak pro aplikaci na jednostupňově tryskaný ocelový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233934

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ptáček Josef, Bouše Václav, Janeček Jiří, Havrda Miroslav, Grunt Jiří

MPK: C23D 5/00

Značky: jednostupňově, povlak, odolný, smaltový, povrch, aplikaci, ocelový, tryskaný, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá ve složení smaltového povlaku, které umožňuje jeho nanášení na jednostupňově tryskaný ocelový povrch, takže je eliminován při předúpravě povrchu druhý stupeň tryskání.Povlak podle vynálezu obsahuje 45 až 72 % hmot. žáruvzdorných oxidů, zejména oxidu křemičitého, 10 až 20 % hmot. oxidu boritého, 8 až 26 % hmot. oxidů alkalických kovů, například oxidu sodného, draselného, lithného, 0,5 až 8 % hmot. oxidů alkalických...

Zařízení šicího stroje pro řízení šití dané délky švu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233619

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janderka Emanuel, Janeček Jiří

MPK: D05B 3/06, D05B 19/00

Značky: stroje, řízení, šicího, zařízení, sítí, dané, délky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení šicích strojů, a to zejména dírkovacích šicích strojů a slouží k řízení šití předem dané délky švu. Zařízení obsahuje bezkontaktní spínač připojený k řídicímu obvodu šicího stroje, do jehož pracovní oblasti zasahuje clona upevněná na pomocné hřídeli v rameni šicího stroje. Clona je tvořena dvěma stavitelnými kruhovými výsečemi.

Zapojení pro automatické nabíjení elektroakumulačních spotřebičů, obsahující vícestupňový kontaktní teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238655

Dátum: 15.01.1987

Autor: Janeček Jiří

MPK: H05B 1/02

Značky: elektroakumulačních, vícestupňový, automatické, teploměr, kontaktní, spotřebičů, nabíjení, obsahující, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká automatického řízení nabíjení elektroakumulačních spotřebičů pro vytápění. Řeší se zapojení vícestupňového kontaktního teploměru jako čidla venkovní teploty a relé nabíjecích stupňů, jejichž kontakty tvoří akční výstupy, přes volič nabíjecích charakteristik s možností připojení dalších vstupů a výstupů. Podstatou řešení je zapojení vícestupňového kontaktního teploměru s relé, jejichž kontakty tvoří akční výstupy přes volič...

Zařízení pro elektrické akumulační vytápění s elektrokotlem a akumulačními nádržemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233766

Dátum: 15.08.1986

Autor: Janeček Jiří

MPK: F24D 3/10, F24D 11/00

Značky: vytápění, elektrické, nádržemi, akumulační, akumulačními, zařízení, elektrokotlem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je připojení nabíjecího s vytápěného okruhu na společné výstupní potrubí elektrokotle a jejich opětné společné připojení na společné vratné potrubí. Tím je dosaženo stejného směru proudění vody v akubloku při nabíjení i vybíjení, a tím možnosti současného a nezávislého nabíjení i vybíjení bez použití náročných regulačních zařízení. Je dána i možnost připojení dalších vytápěných okruhů. Elektrokotel je s výhodou upraven z...

Způsob přípravy fluorescenčního rybářského vlasce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231488

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janeček Jiří, Budín Jiří

MPK: A01K 91/00

Značky: způsob, fluorescenčního, přípravy, vlasce, rybářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy fluorescenčních rybářských vlasců z polyamidu aplikací opticky zjasňujícího prostředku ve stadiu chlazení zvlákněného nedlouženého monofilu. Zvlákněný menofil prochází chladicí vanou obsahující vodní roztok opticky zjasňujícího prostředku v koncentraci 0,5 až 15 g l-1 při teplotě 10 až 40 (C. Vynálezu lze použít při výrobě syntetických vláken a monofilů.

Struna pro míčové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226652

Dátum: 15.05.1986

Autori: Janeček Jiří, Budín Jiří

Značky: míčové, struna

Zhrnutie / Anotácia:

Struna pro míčové hry, jádroplášťové konstrukce, tvořená polyamidovými vláknitými komponentami, vyznačující se tím, že mezi multifilním vláknitým jádrem (1) a svazkem spirálově vinutých monofilů (2) je uložena vrstva (3) neorientovaného polymeru o síle 0,03 až 0,2 mm, přičemž mezi vrstvou (3) neorientovaného polymeru a ovíjecími monofily (2) tvořícími plášť struny je umístěno pojivo (4).

Struna pro míčové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226543

Dátum: 15.05.1986

Autori: Janeček Jiří, Budín Jiří

Značky: struna, míčové

Zhrnutie / Anotácia:

Struna pro míčové hry, vyznačená tím, že sestává z orientovaného polyamidového monofilu o průměru 0,5 až 1,8 mm s povrchovou vrstvou neorientovaného polymeru o síle 0,05 až 0,2 mm.

Třícestný směšovací ventil poháněný tepelně dilatačním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223259

Dátum: 15.03.1986

Autor: Janeček Jiří

Značky: ventil, směšovací, třícestný, tepelně, dilatačním, prvkem, poháněný

Zhrnutie / Anotácia:

Třícestný směšovací ventil, poháněný přímočinným tepelně dilatačním prvkem. Vynález je určen pro teplovodní ústřední nebo etážové vytápění z teplovodního akumulačního bloku. Vynález řeší třícestný směšovací ventil pro řízení oběhu vody z akumulačního bloku do ústředního nebo etážového topení. Podstatou vynálezu je pohon ventilu tepelně dilatačním prvkem bez pomocné energie.Tepelně dilatační prvek reaguje na teplotu vody, procházející ventilem....

Zapojení pro řízení oběhu topné vody z akumulačního bloku s tlakovým přepouštěcím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221069

Dátum: 15.01.1986

Autori: Janeček Jiří, Petr Bohumír

Značky: ventilem, řízení, topné, přepouštěcím, zapojení, oběhu, bloků, akumulačního, tlakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení oběhu vody z akumulačního bloku do systému teplovodního vytápění tlakovým přepouštěcím ventilem při regulaci teploty vratné vody teplotně závislým ventilem. Podstatou vynálezu je zapojení tlakového přepouštěcího ventilu do směšovací větve, vřazené mezi výtlačnou stranu oběhového čerpadla a výstupní potrubí. Rovněž na výtlačné straně oběhového čerpadla ve vratném potrubí je zařazen teplotně závislý ventil. Přepouštěcí ventil...

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225921

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bůžek Zdeněk, Janeček Jiří, Kupka František, Bajda Milostav

Značky: okolí, úpravy, způsob, svárů, jejich, svařením, kovových, před, svařovaných, smaltovaných, materiálů, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu svařovaných kovových smaltovaných materiálů v okolí svaru před jejich svařením, zejména ocelových smaltovaných plechů, vyznačený tím, že smaltované ocelové plechy se po svém obvodu v okolí budoucího svaru před vzájemným svařením opatří nejméně z jedné strany smaltovací břečkou, která se nechá volně na vzduchu uschnout.