Janda Jiří

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Janda Jiří, Čupera Pavel, Hellebrandt Jaroslav

MPK: F16B 7/08, E04B 1/58

Značky: tyčí, podobně, prútových, upevňovací, najmä, prvkov, spojovanie, člen, rúrok

Text:

...prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy §...

Měřicí zařízení pro vyhodnocování reflexních fotometrických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263743

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janda Jiří, Vojtek Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: fotometrických, zařízení, vyhodnocování, měřicí, reflexních, signálu

Text:

...hodno tu koncentrace v požadovaných jednotkách.A Měříoí zařízení podle vynálezu je sohématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr, l je zapojení měříoího zařízení a na obr, 2 jsou časové průběhy.Měřící zařízení sestává z přes spínač 2 připoen zdroj 3 konstantního proudu spoen přes J r Joptickou komůrku 2 s převodníkem Q proud/napětí, K optické komůrce E je přiložena testovaná nebo referenční zona Ž, Pře vodník Q...

Snímač rotačních pohybů, úhlových výchylek a posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262303

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janda Jiří, Pázral Emil

MPK: G01P 3/44

Značky: posuvu, snímač, výchylek, rotačních, úhlových, pohybu

Text:

...umístěně na koncích jednohoPři otačení soustavy.magnetů É okolo osy otâčení postupně nastává stav, kdy magnetickýspínač 3, §l se dostává do magnetického pole, směrovaného od záporného pólu 3 ke kladnému pôlu l dvou sousedních magnetú g. Toto pole se nejdříve zesiluje, po dosažení maximase opět zeslabuje až do nulové hodnoty a pote nabývá opačného směru, což se stále opakujea magnetický spínač 1, §Ll zapíná a vypíná. Na další magnetický...

Snímač rotačních pohybů nebo úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260905

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pázral Emil, Janda Jiří

MPK: G01P 3/44

Značky: rotačních, pohybu, snímač, natočení, úhlu

Text:

...jednoduchouclonu 3 ve tvaru pásku, obr. 3 b clonu 3 ve tvaru kříže obr. 3 c - clonu g ve tvaru nesymetrického pásku vůči ose otáčení tvaru písmena T obr. 3 d - clonu 3 ve tvaru písmena H obr. 3 e clonu 3 ve tvaru širokého pásku obr. 3 f - clonu 2 ve tvaru širokéno kříže obr. 3 g - clonug ve tvaru trojúhelníku. Jsou možná i další tvarová řešení clony 3.Na obr 3 h je znázorněn případ, kdy profil clony 3 není kolmý na osu otáčení, ale svírá s ní...

Skříňová ozvučnice pro reproduktorové soustavy, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby skříňových ozvučnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257943

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janda Jiří

MPK: H04R 1/28

Značky: její, skříňová, soustavy, reproduktorové, výroby, zařízení, ozvučnice, způsobu, ozvučnic, provádění, skříňových, způsob

Text:

...zanikla, avšak v rozměrově nejmenší a nejlevnější cenové třídě stále převažuje. Proti velkoobjemovým-3 výliakům z plaetů mluví především značná investice do výrcbního zařízení a poměrně dlouhý výrobní cyklue. Značná spotřeba-energie na ohřev e chlazení lieovaoích forem neúměrně vzrůetá pri ailnějěích etěnéch výlieku, které jeou nezbytné pro potlečení nežédoucích vibrací. Ani silně nedouvane etrukturní p 1 asty,např. dvoueložkově...

Způsob získávání druhotných surovin ze skládek kapalných hořlavých odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255568

Dátum: 15.03.1988

Autori: Janda Jiří, Fuchs Petr, Vlčková Dagmar, Tomek Jindřich, Drázský Josef, Krivánka Ondřej

MPK: C02F 11/00

Značky: hořlavých, druhotných, odpadů, způsob, kapalných, získavání, skládek, surovin

Text:

...40 n, široká 3 až 20 1,s výhodou 12 až 15 n a hluhoká 0,1 až 1,2 n, s výhodou 0,2až 0,8 n. Prosáklá voda se odvede k čištění a hořlavé kapalné odpady k dolěínu zpracování.vytvoření vhodné drenážní spáry (studny) na vnějšívzdušné straněhráze skládky dojde tedy v důsledku hydrostatického pretlaku k postupnému přstlačování spodní vodní vrstvy ze skládky do drenážní opáry. Rychlostní gradient tohoto děje je především řízen velikosti hydr....

Zapojení membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254840

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janda Jiří, Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 9/12

Značky: zapojení, vakuoměru, membránového

Text:

...2kapacity je spojen s třetím vstupem 32 obvodu A pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup Ži měřiče 5 teploty je spojen s druhýmvstupem gg bloku ž analogové kompenzace a současně s druhým vstupem gg obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup 2 bloku 2 analogové kompenzace je spojen s prvním vstupem il obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny První výstup 53 obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny je spojen s první výstupní...

Spojovací část přenoskové vložky s přenoskovým ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253206

Dátum: 15.10.1987

Autori: Láb Miroslav, Janda Jiří

MPK: G11B 3/10

Značky: vložky, přenoskové, přenoskovým, spojovací, ramenem, část

Text:

...upevňovacího členu vloženého mezi přenoskovou vložku a spojovací člen.Umístění členů spojovací soustavy pro spojení přenoskové vložky s přenoskovým ramenem tvořeným nejméně jedním mechanicky připojeným spojovacím členem s tlumicí a izolační vlastností, vytvořených z materiálů ze skupiny pěnové gumy, pěnového polyuretanu a podobných látek s tuhosti materiálů zvolených podle druhu spojení, případně dalšími pomocnými členy řešení podle vynálezu...

Zapojení dvoukanálové stereofonní soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237356

Dátum: 01.08.1987

Autori: Novák Josef, Hanta Jaroslav, Janda Jiří

MPK: H04S 1/00

Značky: stereofonní, soupravy, dvoukanálové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dvoukanálové stereofonní soupravy s přídavným společným hlubokotónovým zářičem řeší problém připojení přídavného, třetího zářiče k dvoukanálové stereofonní soupravě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi výstupy dvoukanálového stereofonního zesilovače, u něhož jeden z výstupů je invertován, je připojen nejméně jeden hlubokotónový reproduktor, a k jehož výstupům jsou současně samostatně v každém kanálu připojeny satelitní zářiče...

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtů a zatlumení antirezonátorů přenoskových ramen hifi gramofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234333

Dátum: 01.03.1987

Autori: Burdych Jiří, Kuss Ladislav, Láb Miroslav, Janda Jiří

MPK: G11B 3/68

Značky: způsob, nastavování, kmitočtu, výroby, gramofonu, ramen, zatlumení, antirezonátorů, gramofonové, přenoskových, zkušební, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtu a zatlumení hifi gramofonů spadající do oboru elektroakustiky, umožňuje vizuální nastavení a kontrolu kmitočtu antirezonátoru přenoskových ramen hifi gramofonů bez použití měřicí techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že formou vertikálního záznamu s velkou amplitudou se na gramofonovou desku zaznamená signál buď s konstantním kmitočtem odstupňovaným po 1 Hz, nebo s kmitočtem...

Ploché přenoskové rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 227187

Dátum: 15.06.1986

Autor: Janda Jiří

Značky: rameno, přenoskové, ploché

Zhrnutie / Anotácia:

Ploché přenoskové rameno vytvořené ve tvaru desky, opatřené otvory pro prvky k mechanickému a elektrickému spojení ramena a přemosky s gramofonem, vyznačené tím, že přední, delší část (L) i zadní, kratší část (W) ramena (1) je opatřena pomocnými prvky (11) pro upevnění a pro ovlivnění jeho funkce, přičemž nejméně jedna z obou stran ramena (1) je na své přední, delší části (L) opatřena vodivými spoji (15) od přenosky (C) k otvorům pro prvky k...

Dynamický tlumič vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226073

Dátum: 01.06.1986

Autori: Láb Miroslav, Dlabal Pavel, Burdych Jiří, Janda Jiří

Značky: vibrací, tlumič, dynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický tlumič vibrací opatřený prvkem pro nastavování svislé síly na hrot přenosky a k němu připojenou soustavou protizávaží, vyznačený tím, že soustava protizávaží (4) je tvořena nosným držákem (41) spojeným s nastavovacím otočným prvkem (3) a bočně opřeným svou horní horizontální částí o nejméně jeden vyztužovací a/nebo vodicí prvek (5) na spodní straně ramena (1), přičemž vertikální část nosného držáku (čl) je opatřena ložiskem (411) s...

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226072

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hrdlička Karel, Janda Jiří

Značky: gramofonové, síly, nastavování, svisle, přenosky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky, posuvně uložené v zadní, kratší části plochého přenoskového ramena, opatřeného ozubeným hřebenem umístěným v podélném otvoru zadní části ramena, opatřené na spodní straně ramena nejméně jedním vyztužovacím prvkem, vyznačené tím, že pastorek (31) nastavovacího otočného prvku (3) pro nastavení svislé síly na hrot přenosky (C) je uložen v záběru s ozubeným hřebenem (111) v otvoru...

Upevňovací zařízení přenosek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226071

Dátum: 01.06.1986

Autor: Janda Jiří

Značky: upevňovací, zařízení, přenosek

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací zařízení přenosek do přenoskových ramen, vyznačené tím, že je tvořeno kolíky (1) upevněnými v rameni (2), na které jsou nasunuty zdířky (4) umístěné v otvorech přenosky (3).

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 229732

Dátum: 01.05.1986

Autori: Truhelka Jaroslav, Janda Jiří, Hrdlička Karel

MPK: F16H 7/22, F16H 7/02

Značky: volbu, gramofonového, otáček, zařízení, talíře

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro volbu otáček gramofonového talíře s motorovou řemenicí a otočným talířem spojenými hnacím řemínkem, vyznačené tím, že motorová řemenice (1) je tvořena přímo na sebe navazujícími kotouči (11, 12) odlišného průměru, které mají ve středu své výšky největší průměr plynule se snižující k okrajům, a je na horní straně výše položeného většího kotouče (11) a dolní straně menšího kotouče (12) opatřena plochými zajišťovacími čely (13, 14),...

Způsob čištění a dočišťování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221893

Dátum: 15.06.1985

Autori: Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Krivánka Ondřej, Janda Jiří

Značky: dočišťování, způsob, odpadních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší čištění a dočišťování vod náhradním flokulačním prostředkem. K vodám se přidává odpadní voda z výroby polypropylenu, obsahující metanol, hexan, detergenty, louh sodný, soli titanu a hliníku.