Janda 1ubomír

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Janda 1ubomír

MPK: C01G 41/00

Značky: rozkladem, odstraňování, zejména, křemíku, nežádoucích, alkalickým, způsob, roztoku, složek, získaného, wolframové

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janda 1ubomír, Šipoš Ján, Múeková Marta, Marková Dagmar

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, matica, pohybovej, dvojitá

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Dvouvlákenný dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245495

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janda 1ubomír, Broueek Josef, Horsák Ivan, Marchalín Miroslav, Kepert Jindoich, Rybár Alfonz, Wolf Vojtich

MPK: A61M 1/18

Značky: dvouvlákenný, dialyzátor

Text:

...Ana 25495nuaara neaaerca Hn 3 Koñ.Hn 3 Kan CKOpOCTb Teuenun aener K succKOMy nepenay KoHueHTpaunñ nuannanpywmero pactaopa mnm K ÓHCTpomy HacmmeHww ero TDKCMHBCKMMM BemeCTBaMM.n 03 TDMy Anannanpywmwñ pacreop Ha nporàmenwn ocraroquoro yuacrxa nonux sonoKOH yme He oóuaaaer nonuoñ npmnmammeň cnocoóHocTbm, cnencrsnem uero nanaercn Heoóxoaumocru yannueuua apeneuu nnanmaanan ocrnmenmn aocraróquoñ ouncrxn oópaóaTuaaeMoñ mnnxocrn.lleJIb...