Janč Zbyněk

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zvěřina Josef, Beneš Josef, Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Daněk Václav, Anděra Vratislav, Nožička Jiří, Goldšmíd Ivan

MPK: F04D 29/58

Značky: vzduchu, nasávání, mrazu, teplotách, blízkých, axiální, turbokompresor

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Uložení ozubených kol protáčecího a indikačního zařízení axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270374

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janč Zbyněk, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/04

Značky: turbokompresoru, zařízení, indikačního, protáčecího, axiálního, uložení, ozubených

Text:

...zařízení .áeazenénehřídeli elektropohonu vně tělesa ložiskového stojanu je vložen e na centrickémozubu záchytnáho prstence sousoe usazen vyjímetelný uzavijoí pratenec. Uzavírecí prstenec je opetřen ve styku s hřídelem elektropohonu labyrintovým těúlcím elementem a vnitřní dutinou, propojenou se zdrojem tlakováho vzduchu. Držák indikečního zařízení je upevněn přímo na zedním čele loiíekového stojanu.Výhodou uložení ozubených kol...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fejman Jiří, Sedláček Evžen, Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/58

Značky: statoru, samočinně, rotoru, zapojení, axiálního, optimálních, vůlí, nastavení, turbokompresoru, vůči

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262222

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaděra Václav, Němec Adolf, Janč Zbyněk, Vítkovec Zdeněk, Fajman Jiří, Misárek Dušan, Kantor František, Feierfeil Jiří, Brož Karel, Pěnkava Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: turbokompresoru, rotor, axiálního

Text:

...Přítlačna šroubová pružina pak umožňuje široké spektrum přítlàčných sil jak volbou konstrukčních parametrů vlastní pružiny, tak i možností volby počtu přítlačných elementu. Při tom je nosný disk vlastního rotoru z pevnostního hlediska ovlivněn jen zcela nepatrně, protože přítlačné elementy jso-u umístěny v patce lopatky, kde naopak snižují velikost odstředivých sil.Na připojených výkresoch jsou schematicky znázorněny příklady provedení...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bělohoubek Karel, Misárek Dušan, Novotný Josef, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/56

Značky: statorové, turbokompresoru, axiálního, lopatky, natáčivé

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261192

Dátum: 12.01.1989

Autori: Misárek Dušan, Vítkovec Zdeněk, Pěnkava Jiří, Fajman Jiří, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálního, rotor, turbokompresoru

Text:

...Podstata řešení spočívá v tom, že přímkové spojníce těžišt jednotlivých profilů lopatkového listu je kolmá na dno úchytné drážky lopatky a současně kolmo protíná osu rotace. Nedílnou přechodovou součástí lopatky mezi patkou a lopatkovým listem je klínový nástavec, jehož vnější kuželovitě tvarovaná plocha líouje s kuželovým povrchem nosného disku.Hlavní výhoda provedení rotoru axiálního turbokompresoru podle vynálezu je, že na patky...

Stator osového turbokompresoru zejména stacionárního provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260850

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janč Zbyněk, Kratochvíl Miloslav, Klaus Lubor, Misárek Dušan, Feierfeil Jiří, Koubík Jiří, Fajman Jiří

MPK: F04D 29/54

Značky: osového, stator, zejména, stacionárního, turbokompresoru, provedení

Text:

...řezu oválný pruřez sběrně komory. Boční stěna výtlačně části skříně svírá s osou rotace stroje plynule se měníoí úhel, který se směrem k dělicí rovině postupně zvětšujehProvedení statoru osověho turbokompresoru podle vynálezą zvláště pak jeho výstupní částg má řadu výhod. Nejdňležitější výhodou je možnost jeho bezporuchověho použití v krajně obtížných podmínkách, tj. při provozu s extrêmně rychlými změnami teplot a provozních tlaku....

Stator vícestupňového axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259684

Dátum: 17.10.1988

Autori: Anděra Vratislav, Bělohoubek Karel, Vočadlo Jan, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/56

Značky: stator, vícestupňového, turbokompresoru, axiálního

Text:

...písmene T. Příěný průřez kruhové drâšky a v ní uloženého kroužku má tvar ětyřúhelníka, který je v rozích případně zaoblen.Výhodou provedení statoru vícestupnového axiâlního turbo~ kompresoru podle vynálezu je, že umožnuje zabudování natâčivých lopatek za provozu současně se zabudováním všech sond potřebných k podrobněmu a plynulěmu proměření tlakového a teplotního profilu za každou statorovou mříží. Další velká přednost statoru ví...

Skříň statoru osového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255170

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel, Klaus Lubomír

MPK: F04D 29/52

Značky: statoru, turbokompresoru, skříň, osového

Text:

...okraj jazyku mezikruhového difuzoru. Její boční stěny jsou tanqenciálně napojeny na vnitřní válcovou stěnu sběrné komory. Na čelní stěně duté výztuhy je v rovině symetrie umístěno usměrňovací žebro, které je od protilehlě stěny sběrné komory po celé délce odděleno spárou.Provedení skříně statoru osového turbokompresoru podle vynálezu zajištuje spolehlivý provoz stroje i při nejnáročnějších provozníchpodmínkách. současně však optimálně řeší...

Rotor vícestupňového axiálního turbokompresoru diskového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253324

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fajman Jiří, Koubík Jiří, Feirfeil Jiří, Vondruška Miloslav, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/32

Značky: turbokompresoru, diskového, axiálního, rotor, vícestupňového, provedení

Text:

...plochou kolmou na osu rotace.Výhodou provedení rotoru axiálniho turbokompresoru podle vynálezu je, že umožňuje maximálně bezporuchový provoz i v nejnáročnějších podmínkách. Spojení čela na výtlaku s posledním diskem pomocí obvodového svaru, ktorý je situován navíc na menší průměr, kde napětí vznikající v důsledku mechanického namáhání má nižší úroveň, zajištuje bezpečný kovový spoj, ale i osově symetrický ohřev, případně ochlazování všech...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228096

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kantor František, Kaděra Václav, Misárek Dušan, Feirfeil Jiří, Brož Karel, Vondruška Miloslav, Janč Zbyněk, Němec Adolf

Značky: rotor, turbokompresoru, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor axiálního turbokompresoru mající ve svých nákružcích upraveny příčné rybinové drážky, ve kterých jsou pružně uchyceny a klínem zajištěny patky rotorových lopatek, vyznačující se tím, že na dně příčné drážky (4) je uložena a zajištěna plochá vložka (7) s přečnívajícím koncem (12), v jejíž spodní části je upravena úkosová drážka (14) pro technologický klín (13) a mezi plochou vložkou (7) a patkou (5) rotorové lopatky (2) je vložena plochá...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218531

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vítkovec Zdeněk, Vondruška Miloslav, Janč Zbyněk, Feierfeil Jiří, Misárek Dušan, Kaděra Václav

Značky: turbokompresoru, axiálního, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotoru axiálního turbokompresoru s oběžnými lopatkami uchycenými v příčných drážkách hřídele, který má na hřídeli mezi nákružky, ve kterých jsou uchyceny lopatky, upraveno indikační osazení soustředné s osou rotace. Na čelních plochách patek oběžných lopatek jsou uspořádány identifikační značky tvořené zahloubenými otvory. Další identifikační značky jsou uspořádány na vrcholových profilech, případně na dnech patek lopatek.