Janáček Leoš

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Svoboda Karel, Kolena Jiří, Janáček Leoš, Lenský Roman, Morávek Pavel

MPK: C07C 39/06

Značky: alkylace, způsob, derivátů, jejich, fenolů

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lamač Miroslav, Kubíček Karel, Legeza Vasil, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 23/94, B01J 38/12

Značky: způsob, řízení, oxidací, nečistot, parciální, plynech, petrochemické, určených, redukci, katalyzátoru, technických, měděných, procesy, reaktivace

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Legeza Vasil, Rosenthal Jakub, Kubíček Karel, Vašina Jan, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš

MPK: B01J 38/12

Značky: reaktivace, selektivní, jednotek, petrochemických, zeolitu, dezaktivovaných, způsob, zauhlíkovaných

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Způsob přípravy hydrorafinačního extrudovaného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264792

Dátum: 12.09.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Jonáš Josef, Vybíhal Jaromír, Novák Václav Csc, Janáček Leoš, Círová Alena

MPK: B01J 37/03

Značky: způsob, přípravy, extrudovaného, katalyzátoru, hydrorafinačního

Text:

...25 až 60 OC, výhodně 30 až 40 °C po dobu 0,5 až 4 hodiny, načež se vznikla plastická hmota extruduje matricí s otvory 1 až 2 mm vhodného tvaru např. válečku, torjlístku, čtyřlístku apod.vzniklé extrudáty se bud ještě kraji, nebo přímo suší a lámou a tepelně zpracují. sušení se provádí při 105 až 120 °C, případně ještě při 170 až 200 °C, načež se třídí a žíhají při teplotě 450 až 550 OC. Dodrženi všech těchto uvedených parametrů má velký...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janáček Leoš, Vybíhal Jaromír, Urban Ivan, Grosser Vojtěch, Novák Václav

MPK: C10G 45/08

Značky: ropných, kvality, zlepšení, destilátů

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Způsob přípravy jemnozrnných extrudovaných katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263824

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Fryček Vladimír, Janáček Leoš, Vybíhal Jaroslav, Bittner Bedřich

MPK: B01J 35/00, B01J 21/12, B01J 21/04...

Značky: způsob, přípravy, jemnozrnných, katalyzátoru, extrudovaných

Text:

...využití katalytické hmoty pohybuje koglem 80 až 100 za stejného průměru .částice katalyzátoru vyjádřeného opsanou kružnicí.Takto přlpravene katalyzátory nebo nosiče jsou převážně na bázi aluminy nebo alumin-osiwlikátů amoriních nebo krystalických zeolitů a podobného materiálu, přičemž množství Si 02 ve spojení s aluminou může být v různěm hmotnostním poměru.Hydrát hlinitý pro přípravu plastické hmoty pro tvářeni může být ve formě böhmitu...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil, Novák Vlastimil, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: uhlovodíku, katalyzátor, hydrogenaci, aktivace, včetně, dienů, vinylaromatických, způsob, selektivní, konjugovaných, přípravy

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Václav, Vybíhal Jaromír, Círová Alena, Hanika Jiří, Sporka Karel, Grosser Vojtěch, Janáček Leoš

MPK: B01J 27/051, C10G 45/08

Značky: způsob, přípravy, nosičového, katalyzátoru, kobalt-molybdenového

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Katalyzátor pro reformování těžkých benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262895

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich, Janáček Leoš

MPK: C10G 35/09, B01J 21/04, B01J 23/64...

Značky: reformování, katalyzátor, těžkých, benzinu

Text:

...stavu. Katalyzátor má anižený opsah platiny i pro reformování alkanických surovín, které se obtížně reformuji a vedle zvýšené koncentrace rhenia obsahuje případně účinný aktivátor dehydrocyklizačních reakcí - iridiumr Nevú.kata 1 vzátor se vyznačuje vysoce čistým nosičema ktorí jąhaxnmvověn zaysenxmobeahem chloru proti obvyklým způsobům s obsahem 07 až0.9 hmot. a dále etabilizujicim titandioxidem, který výhodně přichází ze suroviny -...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš

MPK: C10G 35/09

Značky: směsi, způsob, těžkých, alkalických, benzinu, reformování, cyklanických

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Způsob přípravy nikl-molybden-aluminových a kobalt-molybden-aluminových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261039

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Kraus Miloš, Rosenthal Jakub, Grosser Vojtěch, Janáček Leoš

MPK: B01J 21/04, C10G 45/04, B01J 23/88...

Značky: přípravy, kobalt-molybden-aluminových, katalyzátoru, způsob, nikl-molybden-aluminových

Text:

...3, NHAF, H 2 SiF 6 a podobné přímo do suspenze nebo ve formě NH 4 F nebo HF při peptizaci při přípravě hmoty pro extrudacisytici roztok se připraví např. rozpuštěním heptamolybdenanu amonného s obsahem cca B 0 Mo 03, který se rozpustí v horkém kondenzátu a k nerozpuštěnému zbytku se přidá odměřené množství kyseliny ortofosforečné tak, až se všechno rozpustí. Pak se přidá práškový dusičnan nikelnatý nebo kobaltnatý za míchání, aby se všechno...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Krupička Michal, Janáček Leoš, Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/40

Značky: selektivní, uhlovodíku, způsob, hydrogenace, dienů, konjugovaných, vinylaromatických

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Křemenák Lubomír, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, látek, organických, oxidů, přítomnosti, reaktivace, způsob, hydroxidů, aktivace, hlinitého

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kubíček Karel, Křemenák Lubomír, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Vašina Jan, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 20/34

Značky: přítomnosti, způsob, organických, reaktivace, oxidů, hlinitého, sorbovaných, látek, aktivace, hydroxidů

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Janáček Leoš

MPK: C10K 3/02

Značky: konverze, nízkoteplotní, způsob, oxidů, uhelnatého

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob katalytické izomerizace lineárních alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wichterlová Blanka, Janáček Leoš, Janák Miloš, Jírů Pavel, Bednářová Soňa, Křen Jaroslav, Rubáš Vlastimil, Bartoš Svatopluk, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 21/04, C07C 5/22

Značky: způsob, alkenů, katalytické, lineárních, izomerizace

Text:

...izomerizace lineárních alkenů známým způsobem byl vybrán postup podle DOS 2534459, podle něhož se v současné době dosahuje nejlepších výsledků.Podle BOS 2534459 se izomerizace C-4 frakce s obsahem 78,4 hm.d. 1- a 2-butenů a 1,5 hm.á. izobutenu provádí s použitím katalyzátoru na bázi aluminy s 2,4 hm.d. oxidu křemíku. Tento katalyzátor byl připraven opracováním oxidu hliníku esterem kyseliny křemičité.Takto připravený katalyzátor byl...

Způsob přípravy cyklooktenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223384

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sporka Karel, Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Janáček Leoš

Značky: přípravy, cyklooktenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výtěžnosti a zjednodušení postupu. Podle vynálezu se 1,5-cyklooktadien v prvním stupni isomerizuje na 1,3-cyklooktadien za použití acidobazického katalyzátoru v teplotním rozmezí 100 až 250 °C, který se v následujícím stupni za použití katalyzátoru s hydrogenačně aktivní složkou parciálně hydrogenuje při teplotě 10 až 150 °C a tlaku 0,1 až 15 mPa.

Způsob přípravy platinového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222469

Dátum: 01.10.1985

Autori: Janáček Leoš, Machek Vladimír, Sporka Karel, Hanika Jiří, Růžička Vlastimil

Značky: katalyzátoru, způsob, platinového, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se granulovaný nosič katalyzátoru impregnuje nevodným roztokem sloučeniny platiny. Po vysušení katalyzátoru ve vakuu se sloučenina kalcinuje v proudu dusíku a redukuje vodíkem při 70 až 300 °C. Jako sloučeniny se používá kyselina chloroplatičitá nebo chlorid platičitý. Jako rozpouštědla se používají alifatické alkoholy, jejich estery nebo ketony nebo etery. Obsah platiny v katalyzátoru lze volit v rozsahu hmotnostní...

Způsob regenerace rafinačních katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221887

Dátum: 15.06.1985

Autori: Schneider Petr, Literová Alena, Nečesaný František, Klusáček Karel, Janáček Leoš, Fott Pavel, Jonáš Josef

Značky: způsob, rafinačních, katalyzátoru, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rafinačních katalyzátorů, obsahujících kovy skupin VI, VII nebo VIII nebo jejich oxidy a sulfidy na příslušných porézních nosičích oxidačním odstraňováním uhlíkatých úsad vzniklých při zpracování organických surovin, zejména ropy, které obsahují převážně uhlík, vodík popř. síru. Regenerace probíhá mimo vlastní katalytický reaktor s cílem opětného použití v katalytickém reaktoru na místo čerstvého katalyzátoru...

Způsob přípravy heterogenních katalyzátorů pro zušlechťování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216342

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kölbl Milan, Brůna František, Grosser Vojtěch, Janáček Leoš

Značky: způsob, uhlovodíku, katalyzátoru, zušlechťování, přípravy, heterogenních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy heterogenních katalyzátorů pro zušlechťování uhlovodíků vnášením aktivních kovových složek na anorganický nosič, při němž se vodná suspenze hydrátů nosičové báze mísí s vodným roztokem soli požadovaných aktivních složek kovů a dehydratuje rozprášením za tlaku 0,5 až 3 MPa do proudu inertního plynného média o teplotě 500 až 100 (C, načež se vzniklá katalytická hmota upravuje o sobě známými způsoby. Doporučuje se...