Jajcaj Gregor

Zapojenie obvodu odporového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278144

Dátum: 18.11.1992

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03H 11/12

Značky: zapojenie, odporového, filtra, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je neuzemnená svorka (1) spojená jednak s derivačným zosilňovačom (2), jednak s integračným zosilňovačom (3). Výstupy z derivačného a integračného zosilňovača sú privedené na deličku (4) zabezpečujúcu podiel veľkosti signálov prichádzajúcich z derivačného zosilňovača (2) a integračného zosilňovača (3). Výstupný signál z deličky (4) je privedený na obvod (5) zabezpečujúci odmocninu veľkosti signálu prichádzajúceho z obvodu (5). Výstup...

Zapojenie obvodu na zlúčenie-rozdelenie signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251960

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03F 3/04

Značky: zapojenie, signálov, obvodů, zlúčenie-rozdelenie

Text:

...jednoduchšie. Využitím vlastnosti tranzistora rozdeľovať ~ zlučovat na prechode báza ~- emitor dva signály, odpadá nutnosť použitia vyvažovača, ktorý má v dosial známych zapojenlach rozhodujúci vplyv na potlačenie vysielaného signálu v prijímacom smere.Na pripojenom obrázku je nakreslené schematioké zobrazenie konkrétneho prikladu prevedenia zapojenia.Prvý vstup - výstup zapojenia je tvorený dvomi svorkami 1, z ktorých jedna svorka je...