Jahn Dieter

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jahn Dieter, Kolassa Dieter, Becker Rainer, Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Meyer Norbert, Keil Michael

MPK: A01N 43/90

Značky: způsob, látek, výroby, prostředek, herbicidní, účinných

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Meyer Norbert, Keil Michael, Jahn Dieter, Becker Rainer, Schirmer Ulrich, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/04

Značky: herbicidní, složky, výroby, účinné, způsob, prostředek

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Becker Rainer, Jahn Dieter

MPK: H01H 9/54

Značky: bezpečném, soustředěnou, napětí, kombinovaného, indukčnosti, provedení, jiskrově, zapojení, proudu, součástí, omezovače

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Becker Rainer, Wuerzer Bruno, Meyer Norbert, Schirmer Ulrich, Jahn Dieter, Keil Michael, Richarz Winfried

MPK: A01N 35/10

Značky: způsob, účinné, prostředek, herbicidní, složky, výroby

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Becker Rainer, Ooishi Tadashi, Jahn Dieter, Noguchi Tamio, Keil Michael, Kezerian Charles, Ahle James Leroy

MPK: C04B 7/32, Kanagawa /jp/

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Possanza Genus, Jahn Dieter, Becker Rainer, Keil Michael, Pieroh Ernst Albrecht, Skötsch Carlo, Sanborn James Russell, Joppien Hartmut

MPK: H02K 5/14

Značky: napětí, kartáčů, regulátor, držákem

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231993

Dátum: 15.12.1986

Autori: Becker Rainer, Siegel Hardo, Rohr Wolfgang, Himmele Walter, Jahn Dieter, Wuerze Bruno

MPK: A01N 43/02, C07D 309/06

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku derivát cyklohexandionu obecného vzorce I ve kterém R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku a 1 atomem halogenu, X znamená přímou nebo rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 5...

Řetězový kloub s odvalovacím pohybem kloubových článků pro dopravní a dopravníkové řetězy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237403

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jahn Dieter, Wetzel Arno, Buge Horst, Kluge Rüdiger, Kunad Günter

MPK: F16G 13/00

Značky: řetězy, článků, dopravníkové, odvalovacím, dopravní, řetězový, kloub, kloubových, pohybem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řetězového kloubu s odvalovacím pohybem kloubových článků pro dopravní a dopravníkové řetězy, zejména pro korečkové řetězy vícekorečkových rypadel. Cílem vynálezu je snížit vliv výrobních tolerancí na funkční schopnost řetězového kloubu. Vynález řeší úkol ustavit řetězový kloub s přiblíženým odvalovacím pohybem kloubových článků tak, aby hodnota vůle kloubu a přesnost seřízení nebyly přímo závislé. Toho se dosahuje vzájemným...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227688

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jahn Dieter, Becker Rainer, Wuerzer Bruno, Goetz Norbert

Značky: účinné, složky, herbicidní, způsob, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená pětičlenný nebo šestičlenný aromatický heterocyklický zbytek s jedním nebo dvěma atomy dusíku, který může obsahovat jeden nebo dva substituenty ze skupiny tvořené alkylovou skupinou s 1 až 2 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, methoxykarbonylovou skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226035

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jahn Dieter, Goetz Norbert, Rohr Wolfgang, Becker Rainer, Wuerzer Bruno

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě 1 až 3 methylovými skupinami substituovanou cyklohexenylovou skupinu, X znamená vodík, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkoxylové části, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R3 znamená allylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Ueda Yosihiko, Kamoshita Katsuzo, Jahn Dieter, Keil Michael, Goetz Norbert, Saito Ikuo, Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Pabst Horst, Becker Rainer, Schwarz Richard

MPK: C07D 213/82

Značky: přípravy, způsob, 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...

Řetězový kloub pro dopravní a dopravníkové řetězy, zejména pro korečkové řetězy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224452

Dátum: 25.10.1984

Autori: Jahn Dieter, Wetzel Arno, Kluge Rüdiger, Kunad Günter, Buge Horst

Značky: kloub, řetězový, dopravníkové, dopravní, zejména, řetězy, korečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubu pro dopravní a dopravníkové řetězy, zejména pro korečkové řetězy korečkových rýpadel, se zmenšeným třením a tím i se zmenšeným opotřebením. Cílem vynálezu je vytvoření řetězového kloubu s malými ztrátami třením a malým opotřebením při použití principu kloubu s valivým třením pro velké osové síly řetězu a velké úhly výchylky, které se vyskytují v případě korečkových řetězů korečkových rýpadel. V důsledku toho vynález řeší...