Jaeckel Stephan

Koordinované viacbodové vysielanie CoMP dát a signalizovanie na X2 rozhraní použitím dodatočného VLAN identifikátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14953

Dátum: 22.09.2010

Autori: Bauermeister Frank, Jungnickel Volker, Jaeckel Stephan, Forck Frank, Kreher Wolfgang, Müller Jürgen, Haustein Thomas

MPK: H04B 7/02, H04L 12/46, H04W 72/04...

Značky: vysielanie, signalizovanie, identifikátora, použitím, viacbodové, rozhraní, koordinované, dodatočného

Text:

...o stave kanálu (Channel State Informaciton - CSI) zahŕňajúce interferencie do všetkých základňových staníc a privádza tieto informácie späť po uplinku do CU v sieti (pozri obr. 2 b). CSI sú používané na vykonávanie spracovania spojeného signálu pre všetky dátové toky zamýšľané pre všetky terminály obsluhované vo všetkých bunkách v CU. Cieľ tohto spracovania je tiež načrtnutý na obrázku, t.j. požadované signálové interferencie...