Jach Zdeněk

Způsob desaktivace pyroforických látek v zařízeních pro čištění koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258843

Dátum: 16.09.1988

Autori: Javorský Břetislav, Helis Otakar, Žyla Emil, Žerava Petr, Jach Zdeněk, Hollein Arnold

MPK: C10B 43/00

Značky: plynů, látek, čištění, zařízeních, pyroforických, koksárenského, desaktivace, způsob

Text:

...pyroforických sirníků a je tedy neúčinné, byly vypracovány jiné návrhy postupu výměny náplně zatopením pračky vodou a postupného sniłování její hladiny v nádobě pračky za současného vyjímání náplnš po vrstvách za stáleho kropení. Tato metoda je však Ipekulativní,-protola tlak vodní náplne na dno a stěny korozí oslabená pračky by mohl vést k její destrukcl. Alternativou je dosud nezkouäená metoda lnertizací prostoru pračky plynným...

Způsob vypírání naftalenu v naftalenové pračce koncového chladiče a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249332

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stangl Daniel, Jach Zdeněk, Rozkoš Bruno, Kocich Stanislav

MPK: C10C 1/12

Značky: pračce, způsob, naftalenu, vypírání, provádění, zařízení, koncového, způsobu, naftalenové, tohoto, chladiče

Text:

...věží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vypírání naftalenu V nattalenové pračoe koncového stupně chladiče, u něhož je středovou rourcu přiváděna chladící voda do spodní části naftalsnově prsčky opatřené patrově uspořádanými děrovými přepážkami, na něž je přiváděn diskontínuálně nebo kontinuálně dehet nebo prací olej, a podstata vynálszu spočíva v tom, že dehtová či olejová náplň se přivádí pod fázové rozhraní dehtu a vody vs spodní...

Způsob odstraňování fenolů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 228345

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jach Zdeněk, Adamczyk Milan, Trytko Otmar, Javorský Břetislav

Značky: odpadních, fenolů, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování fenolů z odpadních vod a je určen zejména pro chemické provozy důlních a hutních koksoven. Surová fenolčpavková voda se přivádí do prvního stupně prací věže, z něhož se po odehnání čpavku a kyselých plynných složek fenolčpavková voda přivádí dále do druhého stupně prací věže, do něhož se nastřikuje alkálie a za přepadem do třetího stupně se do prací věže nastřikuje okyselená tekutina, například spaliny otopných plynů...

Koncový chladič koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227283

Dátum: 15.06.1986

Autori: Trytko Otmar, Jach Zdeněk

Značky: chladič, plynů, koncový, koksárenského

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový chladič koksárenského plynu, jehož horní část je tvořena patrovou výplní, zejména plechovými děrovanými přepážkami horizontálně uspořádanými v plášti chladiče, vyznačený tím, že plechové děrované přepážky (4) jsou k vnitřnímu plášti (3) koncového chladiče připevněny pod sklonem 5 až 40°.

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Posker Milan, Pětioký Karel, Míšek Tomáš, Melichar Bohuslav

MPK: B01J 10/00

Značky: zařízení, svisle, uložena, výplň, kontaktním, plošná

Zhrnutie / Anotácia:

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení je určena pro intenzívní styk mezi plynnou a kapalnou fází. Plošná výplň je vytvořena například z tahokovu, síta, pletiva, perforovaného nebo tvarovaného plechu, vinutého do spirálovité plochy, tvořící tak válcovitou sekci. Plošnou výplň je možné použít pro její snadnou a levnou výrobu při bezodpadovém využití základního materiálu a je snížena pracnost a nebezpečí úrazu při manipulaci se...

Zařízení pro přímé chlazení plynu kapalinou a kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228167

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jach Zdeněk, Pětioký Karel, Stangl Daniel, Míšek Tomáš, Rozkoš Bruno, Vrba Vladimír

Značky: kapalinou, přímé, kapaliny, zařízení, chlazení, plynů, plynem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší použití rotačního rozstřikovače pro dispergaci chladicího média do proudu plynu při přímém chlazení plynu kapalinou a konstrukční uspořádání celého pracovního oddílu. Řešení spočívá v tom, že každým pracovním oddílem aparátu prochází celým průřezem nebo částí průřezu alespoň jeden příčný tunel se zabudovaným rotačním rozstřikovačem a pohonem. Hřídel rozstřikovače je dělen na vnější a vnitřní část. Vnější část hřídele, obsahující...

Způsob řízení odháněcí a rektifikační kolony při výrobě koksárenského benzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222804

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jach Zdeněk, Kilnar Ladislav

Značky: způsob, kolony, odháněcí, benzenu, výrobe, řízení, koksárenského, rektifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení technologického procesu podle vynálezu spočívá v tom, že charakteristická a určující teplota složení destilátu i destilačního zbytku při výrobě koksárenského benzenu je dána teplotou parní nebo kapalné fáze v tzv. kontrolním patře destilačního za řízení. Této teploty se využívá k regulaci množství zpětného toku na hlavu destilačního zařízení. Kontrolní patro se vyznačuje tím, že teplota v tomto místě určuje dokonale změny ve složení...

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220025

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jach Zdeněk

Značky: koksování, způsob, uhelné, vsázky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování přídavkem dehtových odpadů, které vznikají na koksovnách jako odpadní karbonizační produkt. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování, při němž se k uhelné směsi připravené uhelnou službou koksovny přidává dehtový odpad koksovny a podstata vynálezu spočívá v tom, že uhelná směs se nejdříve smísí s koksárenským dehtovým odpadem a takto vzniklý...

Způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219500

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vojtovič Květoslav, Jach Zdeněk, Opálková Vendulka, Trytko Otmar

Značky: získavání, amónnych, koksárenských, čpavkových, solí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob parciální separace amonných solí z koksárenských čpavkových vod pomocí vodního roztoku hydroxidu sodného. Nevýhody stávajícího stavu odstraňuje způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod roztokem hydroxidu sodného přiváděného do čpavkového odháněče a podle vynálezu se tento roztok hydroxidu sodného dávkuje nad přívodem páry do čpavkového odháněče, nejvýše však do dvou třetin jeho účinné výšky. Způsob...

Způsob výroby koksárenského benzolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218834

Dátum: 15.04.1985

Autori: Uher František Ostrava, Jach Zdeněk

Značky: benzolu, způsob, koksárenského, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu vysokoprocentního susurového benzolu na koksovnách v úsporném energetickém cyklu. Způsob výroby koksárenského benzolu jeho oddestilováním z nasyceného pracího oleje vodní párou, předehřátého v předehřívačích a výměnících tepla a ohřátého na výslednou teplotu 170 °C v trubkové peci nebo parním ohřívači se vyznačuje tím, že páry z ohřátého pracího oleje se odhánějí při teplotě 85 až 95 °C. Způsob výroby benzolu podle vynálezu...