Ivanusyk Peter

Interdigitálna elektróda s labyrintovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1049

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ivanusyk Peter, Antal Juraj

MPK: C25B 11/02

Značky: labyrintovou, elektroda, interdigitálna, strukturou

Text:

...súčasných mikroelotronických postupov pri prípraveuultílayorovýoh Výhodou Je vysoká mIuLoLHľJZÍCLa 2 pro Jiologlcké apsu vyrába niekoľko typov interdigitálnyoh 1 ekt reheuoritou štruktúrou. lo ravu je pomerne jednoduchá, vďaku jej pravouhlej štruktfro. enů hustotu siločíar elektriclusporiadanie olektród jo sršuuie. Kruhový tvar eleknevýhodou Jo oumoutulný vývod kožijšíe elektrické uapájunío olktróoíoktríuky vouinfuh dráh ąmelzitloktrődového...

Kĺbový mechanizmus s definovaným trojdimenzionálnym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 526

Dátum: 10.08.1994

Autori: Ivanusyk Peter, Antal Juraj

MPK: F16C 1/06, F16C 1/04

Značky: trojdimenzionálnym, mechanizmus, pohybom, definovaným, kĺbový

Text:

...V telese Q sa nachádza ekcenter Zs vonkajšími rádiusmi a dilataćným otvorom Z 1. vpravo od stredu je teleso B s dráhou pohybu vaćky a valcovou dutinou spodného uloženia spojky B 1. V telese 5 sa nachádza vaćka S s dilatačným otvorom E 1. Funkčná časť je pod krytmi A ,5.V pohľade zľava vidno po odstránení krytu Q teleso Q s vodiacimi vnútornými rádiusmi â 2,§§. V ňom sa nachádza excenter-Teleso Q je pripojene na spodnú koncovku 1, teleso Z na...