Istvan Milan

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan

MPK: F16D 1/06

Značky: spojovací, prvok, krútiaceho, momentu, prenos, bezvôľový

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlha Jozef, Istvan Milan, Kopaeka Milan, Palko Anton, Labaj Jozef, Fremal Dušan, Ma?aš Michal, Marcin Igor

MPK: C07D 237/04

Značky: spôsob, výroby, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Vypouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240288

Dátum: 15.06.1987

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Ragan Dalibor

MPK: E03D 3/02

Značky: vypouštěcí, ventil

Text:

...ventil vytvořenjý vlnovcem z plastické hmoty, kde uvedení do funkce je dosaženo ponořením horního, otevřeného konce-v-lnovcedo splachovaci vody, odtokem vody splachovací trubkou vznikne sâní, a tím postupně úplné vyprázdnění nádrže. Zde je velkou nevýhodou krát-ka životnost vlnovce a zvýšený odpor proti- vytékání vody, což se projeví menší rychlostí vody, atím horší účinnosti splachování a zvýšenouU dalšího systému této skupinyje spláchnutí...

Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242766

Dátum: 15.05.1987

Autori: Molnár Alexander, Istvan Milan, Mieak Ivan

MPK: C22C 11/00

Značky: niklu, elektrochemickou, slitina, zinku, výrobu, olověná

Text:

...olověná slitina pro elektrochemíckou výrobu zinku nebo niklu, vyznačená tím, že vedle olova obsahuje 0,1 až 0,9 hmotnosti stžibra, 0,1 až 2 S hmotnosti arsenu, případně 0,1 až 2 hmotnosti cinu.Olověné slitiny podle vynálezu maji nižší obsah stříbra, než měly dosavadni. Kromě této absolutní úspory deficitního kovu se zvýšila korozni odolnost anody. Vyšší kotozní odolnost má pochopitelně za následok prodloužení životnosti anody a menší...

Mechanizmus plynulého nastavenia osovej vzdialenosti prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231792

Dátum: 15.12.1986

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Palko Anton

MPK: F16H 57/12

Značky: nastavenia, vzdialenosti, osovej, převodů, mechanizmus, plynulého

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus je určený pre stavbu prevodov, u ktorých je potrebné dodatočné nastavenie osovej vzdialenosti buď za účelom vymedzenia vôle v ozubení, alebo vyvodenia potrebnej sily na napnutie prevodového elementu remeňa, reťaze, lana ap. Mechanizmus je tvorený excentrom, ktorý je pootáčaný skrutkovým prevodom.

Prevodová skriňa harmonickej prevodovky s výstupom na hriadeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pavlovič Rudolf, Istvan Milan

MPK: F16H 57/02

Značky: harmonickej, převodová, hriadeli, převodovky, výstupom, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa pozostáva z telesa, ktoré je pevne spojené s prírubou, v ktorej je otočne uložená vstupná časť prevodovky a pevný ozubený veniec, do ozubenia, ktorého zapadá ozubenie výstupnej časti prevodovky, ktorá je pevne spojená s kotúčom, ktorý je pevne spojený s výstupným hriadeľom a otočne uložený v telese prevodovky.

Prevodová skriňa harmonickej prevodovky s výstupom na obvode skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: 231512

Dátum: 15.12.1986

Autori: Istvan Milan, Pavlovič Rudolf

MPK: F16H 57/02

Značky: převodovky, harmonickej, převodová, výstupom, skříně, obvode, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa je určená pre uloženie funkčných častí hrncovej harmonickej prevodovky v tých prípadoch, keď je potrebné zmenšiť konštrukčnú dĺžku prevodu. Zmenšením konštrukčne j dĺžky prevodu sa získa menšia hmotnosť a lepšie dynamické vlastnosti zariadenia, v ktorom je prevod zabudovaný. Uvedené vlastnosti prevodovky sú dosiahnuté využitím priestoru okolo hrnca harmonickej prevodovky na uloženie jej výstupnej časti a jej prispôsobením pre...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Istvan Milan, Ragan Dalibor, Labaj Jozef

Značky: tromi, stupňami, voľnosti, jednotka, pohybu, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Labaj Jozef, Ragan Dalibor, Istvan Milan

Značky: tromi, stupňami, kĺbová, jednotka, pohybu, voľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Súradnicová jednotka s dvomi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228605

Dátum: 01.01.1986

Autori: Marcin Igor, Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

MPK: B25J 3/02

Značky: stupňami, voľnosti, dvomi, pohybu, súradnicová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka je určená pre stvbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžadujú dva stupne volnosti pohybu v rovine. Súradnicová jednotka využíva vlastnosti zvatšovacieho mechanizmu pre prenos pohybu dvoch pohonov na koncový člen jednotky, pričom ich pohyb je úmerne zväčšovaný v rovine v závislosti na vnutornej štrukture mechanizmu.

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: pohybu, voľnosti, kĺbová, stupňami, tromi, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Marcin Igor, Ragan Dalibor

Značky: jednotka, voľnosti, súradnicová, tromi, pohybu, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...