Iro Vendelín

Velkoobjemový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 260179

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: C02F 3/08, B01D 33/08

Značky: bubnový, velkoobjemový, filter

Text:

...z možných konštrukčných riešení na výkre 4se, kde na obr. il. je VGYKlOOĎjDIIIDVÝ bubnový filter na vodu V pozdĺžnom reze a na obr. 2 je jeho priečny rez.Veľkoobjemový bubnový filter na vodu na obr. l a obr. 2 pozostáva zo vstupnej nosnej rúry 1 so vstupným hrdlom 2 filtrovanej vody a snátokovou hubicou 3, ktorá je súose pevne napojená na zbernn nnsnú rúru 4 so zberačom 5 odfiltrovaných nečistôt a zberným výstupným hrdlom E, pričom zberná...

Univerzálna hlavica polného horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265799

Dátum: 14.11.1989

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: F23D 11/18

Značky: hlavica, univerzálna, polného, horáka

Text:

...a prívodom pary do hlavných trysiek cez dilatačné rúrkové prívody vedené v dilatačných objímkach tesne po vnútornom obvode plašta zníži tepelne mechanické namáhanie hlavného parného systému, ktorý je vzdialený od tepelne exponovanej časti hlavice, pričom je umožnené dokonalé dávkovanie hlavnej pary do plameňa aj ked dôjde po dlhodobejšom prevádzkovaní k čiastočnej deformácii a ovalite plášťa, pretožetrysky vždy kopírujú horný obvod plášta, a...

Dvojdielný vzduchový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261668

Dátum: 10.02.1989

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: F28B 1/06

Značky: kondenzátor, dvojdielny, vzduchový

Text:

...4nom ráme zachovanie plošnej kompaktnosti ako u doterajších konštrukcií veľkoobjemových vzduchových kondenzátorov, pričom však dĺžka rebrovaných rúrok v podchladzovacej časti a kondenzačnej časti je maximálne 6 m a pri vzniku netesností z dôvodu korózie je potrebné vymieňať len vadnú kondenzačnú časť.Dvojdielný vzduchový kotldenzátor podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom konštrukčnom prevedení 41 a výkrese v bočnom pohľade bez...

Varič liatych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259382

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sukup Jozef, Čajka František, Konečný Jaroslav, Iro Vendelín, Paša Alojz

MPK: C10C 3/12

Značky: vařič, zmesí, liatych

Text:

...a účinný ohrev celej aktívnej plochy varnej vane a dodržanie požadovanej konštantnej maximálnej teploty liatej zmesi, závislej od bodu varu použitého teplonosiča. Konštruk 4 ciou predohrievacej vane pojiva iatej zmesi nad varnou vaňou a bočným duplikatormi s teplonosičom sa zvyšuje celková tepelná účinnosť variča a jeho spracovatelský výkon.Varič liatych zmesi podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných...

Nosný velkoplošný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 254665

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 3/22

Značky: rošt, nosný, veľkoplošný

Text:

...0/0 väčšia voči prierezovej ploche chemického aparátu, pričom priečne prúdenie pracovného média cez priepustnú plochu zvyšuje rovnomernost prúdenia prierezom náplne, čim sa zväčšuje ú 4činnost chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba rovnoramenných trojbokých hranolov bez nároku na špeciálne strojné zariadenie.Nosný velkoplošný rošt podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na...

Dvojplášťová tlaková nádoba s vnútornou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252974

Dátum: 15.10.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01J 3/04

Značky: tlaková, izoláciou, vnútornou, dvojplášťová, nádoba

Text:

...regeneračného cyklu a zvýšenia účinnosti regenerácie k dosiahnutiu vyšších objemových výkonov a účinnosti adsorpcle.Dvojplášťová tlakové nádoba s vnútornou izoláciou podľa vynálezu je schématicky znázornená v jednom z možných konštrukč 4ných prevedení na priloženom výkrese, kde je nárys adsorpčného aparátu v reze.Adsorpčný aparát pre oddelovanie C 02 a HzO z technologického vzduchu pre výrobu kyslikaa dusíka pozostáva z vonkajšej tlakovej...

Beztlakový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 250042

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 33/06

Značky: beztlakový, bubnový, filter

Text:

...v reze, na obr. 2 je »bočný vpohlad na beztlak-ový bwbnový filter v reze a na obr. 3 je bočný detail beztlavkového bubnového filtra s k-ombinovaným čistením filtračného sita.Beztlakový busbnový filter pre odfiltrovävanie mechanických nečistôt z odpadových ropných látok .na obr. 1 a obr. 2 pozostáva z vane li a filtraičného bubna 1, ktorý je tvorený .pevnou bočnou stenou 20 a delenou od-nimatelnou »bočnou stenou 9, medzi ktorými sú po obvode...

Tlakový filter s diskontinuálným čistením a filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250041

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 33/06

Značky: čištěním, tlakový, filter, filtráciou, diskontinuálným

Text:

...»drôt 25, na ktorom je navinutá filtračná prepážka 26 tvorená dvom-a n-osnými sitami, medzi ktorými je filtračné mikrosito.~Filtračný buben 1 je uložený na jednej strane pomocou čapu 2 vo veku 3, pričom na čap 2 je nadvpojený Výstupný náhonový hriadel 4 prechádzajúci upchávrk-ou 27 a na druhej strane pomocou ložiskového domčeka 5 spojeného s xdelenou ibočnou stenou 6 filtračného bubna 1 na nosnej rúre 7, lktorá je cez prirubu 8 uchytená...

Nosný sviečkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249230

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01J 19/24

Značky: sviečkový, nosný, rošt

Text:

...priepustnú plochu veľkoplošných sviečkových vložiek, ktorá môže byť väčšia až o 40 voči .prierezovej ploche chemic 4kého aparátu, pri-čom priečne prúdenie pracovného média cez príepustnú plochu zvyšuje rovnomernosť prúdenia -prierezom náplne, čím sa zvyšuje účinnosť chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba nosného sviečkového roštu bez nárokov na špeciálne strojné zariadenia a jednoduchá údržba a výmena .náplne vzhladom k...

Rebrovaná mikrofiltračná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228334

Dátum: 15.09.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

Značky: sviečka, mikrofiltračná, rebrovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rebrovanú mikrofiltračnú sviečku so zväčšenou filtračnou plochou pre priemyselnú povrchovú a hĺbkovú mikrofiltráciu kvapalín a plynov. Rebrovaná mikrofiltračná sviečka sa skladá z nosného jadra s radiálnymi pozdĺžnymi rebrami opatreného maticou a ukončeného uzavretou valcovou časťou s koncovou prírubou a otvorenou valcovou časťou s upínacou prírubou pre uchytenie sviečky do trubkovnice sviečkového filtra upínacím prvkom so...

Rebrovaná filtračná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228333

Dátum: 15.09.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír, Hlinšťák Karol

Značky: filtračná, rebrovaná, sviečka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rebrovanú filtračnú sviečku so zväčšenou filtračnou plochou pre priemyselnú makrofiltráciu kvapalín a plynov pomocou kovových filtračných tkanív. Rebrovaná filtračná sviečka sa skladá z nosného jadra s radiálnymi pozdĺžnymi rebrami ukončeného uzavretou a otvorenou valcovou plochou, pričom na radiálne pozdĺžne rebrá je navinutý v skrutkovici nosný drôt, na ktorom je navinuté kovové filtračné tkanivo.

Kabelový most pro magistrální kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234399

Dátum: 15.08.1986

Autori: Iro Vendelín, Veselý Vladimír, Vykypěl Jan

MPK: H02G 7/00

Značky: rozvod, magistrální, kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení spojení jednotlivých mostních částí s cílem vytvoření stavebnicové soustavy. Mostní dílce mají konce hlavních příhradových nosníků opatřeny u spodního pasu čelními deskami, jimiž se pomocí svorníků připojují k uzavřeným spojovacím, stavebnicovým rámům. Rámy jsou opatřeny ložisky, jimiž dosedají na dříky podpěr. Křižovatková podpěra je vytvořena tak, že z dříků vybíhají konsoly, opatřené ložisky, na nichž jsou uloženy rámy pro připojené...

Hlavica horáka s parným duplikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230132

Dátum: 01.05.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: F23D 15/02

Značky: parným, horáka, hlavica, duplikátorom

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica horáka s parným duplikátorom pre bezdymové spaľovanie odplynov v chemickej výrobe na poľných horákoch, vyznačujúca sa tým, že duplikátor /l/ tvorený dilatačným rozvádzacím vencom /2/, duplikátorovým plášťom /3/, poltrubkovým vencom /4/ a horným plášťom /5/ hlavice je napojený na spodný plášť /6/ hlavice, pričom poltrubkový veniec /4/ je po obvode osadený tryskami /7/ a prívod /8/ pary je napojený na dilatačný rozvádzací veniec /2/.

Prídavné krokovacie a nasúvacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229172

Dátum: 01.01.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 43/00

Značky: zariadenie, nasúvacie, přídavné, krokovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné krokovacie a nasúvacie zariadenie pre výrobu lamelových rúrkových sekcií výmenníkov na hobľovačke, e rúrkami a rúrkovou sekciou upnutou na lôžku stola hobľovačky, vyznačujúce sa tým, že na stole (1) hobľovačky sú v dôrazovej drážke (2) pevne uchytené ložiskové domčeky (3) s prestavovacou skrutkou (4) osadenou krokovacím reverzačným dôrazom (5) a ukončenou krokovacím bubnom (6) s dvoma pravotočivými vodiacimi plochami (7) a dvoma...