Invernizzi Renzo

Spôsob prípravy zložky pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282055

Dátum: 24.08.2001

Autori: Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 10/02, C08F 4/654, C08F 4/655...

Značky: katalyzátora, etylénu, kopolymeráciu, zložky, přípravy, polymeráciu, pevného, spôsob, alfa-olefínom

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom obsahujúca 50 až 90 hmotn. % nosiča oxidu kremičitého vo forme častíc a 50 až 10 hmotn. % katalyticky aktívnej časti obsahujúcej titán, horčík, chlór a alkoxyskupiny sa pripraví z roztoku chloridu horečnatého v etanole, impregnáciou častíc oxidu kremičitého. Týmto roztokom a suspendovaním častíc oxidu kremičitého v tomto roztoku, s odparením...

Spôsob prípravy arénov vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280716

Dátum: 12.06.2000

Autori: Moalli Angelo, Calderazzo Fausto, Invernizzi Renzo, Pampaloni Guido, Masi Francesco

MPK: C07F 9/00, C07F 17/00

Značky: spôsob, arénov, přípravy, vanadu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava arénov vanádu všeobecného vzorca V (arén)2, v ktorom arén znamená benzén alebo monoalylbenzén, dialkylbenzén alebo polyalkylbenzén s až 9 atómami uhlíka, redukciou vanádiumarénjodidu všeobecného vzorca V (arén)2 I, v ktorom má arén uvedený význam, ktorá sa uskutočňuje so stechiometrickým množstvom reakčných zložiek alebo s ekvivalentným pomerom vanádiumarénjodidu a redukčného činidla 1,01 : 0,83 pričom redukčné činidlo je vybrané zo...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu a spôsob prípravy jeho pevnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279390

Dátum: 15.04.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Borghi Italo, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 10/02, C08F 4/642, C08F 4/655...

Značky: spôsob, přípravy, kopolymerizáciu, zložky, pevnej, etylénu, homopolymerizáciu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z pevnej zložky, ktorá obsahuje hmotnostne 50 až 90 % nosiča, ktorým je oxid kremičitý s veľkosťou častíc 10 až 100 um, s povrchom 250 až 400 m2/g, s objemom pórov 1,3 až 1,8 ml/g a so stredným priemerom pórov 30 nm a 50 až 10 % katalyticky účinného podielu na báze titánu, horčíka, chlóru a alkoxyskupín s 1 až 5 atómami uhlíka v molárnom pomere titán : horčík : chlór 1 : (0,2...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279040

Dátum: 15.04.1992

Autori: Borghi Italo, Invernizzi Renzo, Pondrelli Maddalena, Milani Federico, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/637, C08F 10/02, C08F 4/642...

Značky: etylénu, homopolymerizáciu, kopolymerizáciu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z organokovovej zlúčeniny hliníka a z pevnej zložky katalyzátora obsahujúcej horčík, halogén a titán, pričom pevná zložka sa pripravuje (i) rozpustením alkylu horečnatého, halogenidu kremíka a prípadne alkylhalogenidu v inertnom organickom rozpúšťadle za udržiavania styku až do vyzrážania pevnej granulovanej látky, (ii) uvádzaním do styku pevnej granulovanej látky s...

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Borghi Italo, Invernizzi Renzo, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/02, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: olefínmi, zložka, obsahom, použitie, kopolymerizáciu, katalyzátor, polymerizáciu, katalyzátora, etylénu, spôsob, přípravy, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiály na polymerizáciu etylénu a na kopolymerizáciu etylénu s alfa-olefínmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279445

Dátum: 15.10.1991

Autori: Pondrelli Maddalena, Polesello Mario, Luciani Luciano, Masi Francesco, Borghi Italo, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 4/646, C08F 4/655, C08F 10/02...

Značky: etylénu, materiály, ziegler-natta, kopolymerizáciu, nanesený, nosičovom, katalyzátor, polymerizáciu, spôsob, přípravy, alfa-olefínmi

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiáli je účinný pri polymerizácii etylénu a pri kopolymerizácii etylénu s alfa-olefínmi, pričom tento katalyzátor je tvorený (A) kokatalyzátorom vo forme organokovovej zlúčeniny hliníka a (B) pevnej katalytickej zložky, ktorá sa získa: - (I) impregnovaním granulovaného porézneho pevného nosičového materiálu roztokom obsahujúcim chlorid horečnatý MgCl2 a tetraalkoholát titanu Ti(OR)4, v...

Spôsob výroby vanádium-arénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278293

Dátum: 15.09.1991

Autori: Masi Francesco, Pampaloni Guido, Invernizzi Renzo, Rocchi Lucia, Moalli Angelo, Calderazzo Fausto

MPK: C07F 9/00

Značky: výroby, vanádium-arénov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vanádium-arény [V(arén)2], kde arén znamená benzén, prípadne mono-, di- alebo polysubstituovaný benzén alkylskupinou s 1 až 5 atómami uhlíka, sa vyrobia spôsobom, ktorý spočíva a) vo vytvorení komplexu [V(arén)2](+). AlCl4(-) reakciou chloridu vanaditého, kovového hliníka a chloridu hlinitého s jedným z uvedených arénov, b) v pôsobení buď cyklickým, alebo acyklickým kvapalným alifatickým éterom na takto získaný komplex pre redukciu...