Hyža Gustáv

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279086

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pasek Jan, Hyža Gustáv

MPK: F16L 1/06, F16L 1/09, F16L 1/024...

Značky: plášťových, rebrovaním, vonkajším, montáž, potrubí, kanalizačných, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním má upínacie časti tvorené dvoma hrebeňovými polobjímkami (1) v tvare polovice valca s predĺženými rovinnými stenami, ktoré majú na vnútornej strane drážky s rozmermi korešpondujúcimi s rozmermi rebier (8) rúr (6, 7). Jedna hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je vybavená jednoramennými pákami (4) a druhá hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je...

Linka na výrobu betónových dielcov s urýchľovaním tuhnutia betónu ohrevom za pôsobenia tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265784

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hyža Gustáv

MPK: B28B 7/26, B28B 7/10

Značky: linka, pôsobenia, betonů, dielcov, výrobu, ohrevom, urýchľovaním, betonových, tlaku, tuhnutia

Text:

...vekami lg, medzi ktorými je vytváracia časť lg linky, skladajúcasa z jednotlivých pracovísk pre odformovanie, čistenie, zaformovanie nastavenie a kontrolu foriem, plniaceho zariadenia Ä, vibračného zariadenia ll a výsuvnej plošiny lg. Prepojenie medzi vytváracou častou linky a tlakovými komorami l tvorí predná presuvňa§ a zadná presuvña 1. Pred prednou stranou každej tlakovej nádoby l je priamočiary zasúvacíxmnor lg foriem g, ktorý môže byt i...

Vysúvacie zariadenie pre letmú betonáž mostovej lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 254156

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hyža Gustáv, Kohút Vladimír

MPK: E01D 21/02

Značky: letmú, mostovej, lamely, vysúvacie, betonáž, zariadenie

Text:

...1 je znázornený presun prepravného zariadenia, na obr. 62 je znázornená vysunutá spodná formovacia plošina zavesená na výložniku a prepravnom nosníku, na obr. 3 je prepravný nosník a výložníky v zasunutej polohe, spodna formovacia plošina je o lamelu mosta pripevnená upinadlami a šikmými závesnými tiahlami, armokoš spočíva na plošina, na obr. 4 je znázornená vysúvanie debnenia zaveseného na zdvihadlách v-ýložníkov a prepravného nosníka, na...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243055

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hruška Jaroslav, Hyža Gustáv, Bezuch Bohuslav

MPK: B29C 41/04

Značky: výrobu, čoček, kontaktních, zařízení

Text:

...látky jako npaříklad amoniak, sodík a peroxo-síran draselný.Polymerace Inonomerů a prepolynierů lze též vyvolat například použitím zářenívjultrafialového, X-paprskfi, mikrovlnného . nebo jiný-ch známých druhů zäřeni v přítomnosti nebo neříto-mnosti dobře známých iniciátorů a/nebo katalyzát-orů.je třeba zdůraznit, že výraz trubice V tomto popisu je použit V druhovém smyslu a zahrnuje jakoukoliv kolonu vhodnou pro uvedené účely.Tvar čočky...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Formánek Ivan, Hyža Gustáv, Vieska Ján

MPK: H02P 7/42

Značky: třífázového, zapojení, elektromotorů, asynchronního, regulaci

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Otvorený pažiaci štít pre paženie výkopovej rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252003

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hyža Gustáv

MPK: E02D 29/10, E02F 5/10

Značky: výkopovej, otvorený, rýhy, pažiaci, paženie, štít

Text:

...dĺžku zapažeiíej ryhy. Pulzátorom vyvolané pulzovanie zasúvacej alebo vysuvacej sily Umožňuje snadnejšie ukrajovanie okraja výkopu pažnicami a pri ich vysúvaní, najmä ak boli uložené rúry obetónované, ich uvoľnenie. Pulzovanie zasúvacej sily sa využíva i pri zhutñovaní zásypu, ked zasúvacia sila sa prenáša len na zhutňovacie zariadenie a vyvodzuje žiadúci prítlak.Na pripojených výkresoch je znázornený pažiací štít podľa vynálezu, kde na obr....

Inkrementální čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243034

Dátum: 15.05.1987

Autori: Poláeek Josef, Hyža Gustáv, Pokorný František

MPK: G02B 26/10, G01P 3/36, G02B 27/10...

Značky: polohy, inkrementální, čidlo

Text:

...světlovodných vláken lze zvyäovet počet inkrementd, přičemž třída zůstává gřejná. Veškeré prdběhy, tzv. inkrementy jednotlivých světlovodů se nestevují vně přizachování předem zvolených vzdálenosti mezi evětlovody e bez demontáže čidle a to pouhým netočenim držáku světlovodů ne jednu či druhou stranu o předem zvolený úhel.Praktický priklad nového inkrementálniho ćidle je schematicłw znázorněn ne obr. 1 e na obr. 2 je upravená veriente...

Hydraulická napínacia pištoľ predpätej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217480

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hyža Gustáv, Hyža Igor

Značky: hydraulická, výstuže, predpätej, napínacia, pištoľ

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nahradenie špeciálnych jednoúčelových hydraulických prvkov v konštrukčnom riešení napínacích pištolí sériovo vyrábanými hydraulickými elementami. Podstata riešenia spočíva v tom, že viaceré priamočiare hydromotory - hydr. valce sú usporiadané okolo predpínacej výstuže, a to samostatné pre predpínanie a samostatné pre kotvenie. Usporiadanie je zrejmé z obr. č. 1. Silový účinok napínacích hydraulických valcov 3 sa prenáša na...