Hutár Eduard

Priemyselné dusíkato-horečnato-sírne, alebo dusíkato-horečnato-vápenato-sírne kompaktované hnojivo a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260191

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan, Jaššo Igor, Štec Boris, Molnár Alexander

MPK: C05C 11/00, C05D 5/00

Značky: výroby, dusíkato-horečnato-sírne, spôsob, priemyselné, dusíkato-horečnato-vápenato-sírne, kompaktované, hnojivo

Text:

...CS 2 je účelne ak sa v súvislosti s aplikáciou kompaktovaného hnojive do .pôdy zapraví 0,2 až 12 kg sulfi-du uhličitého sonpčne viaza-ného na po-réznu látku(napr. prírodný zeolit, aktívne uhlie, silikagél a pod.) na hektár poľnohospodárskej pôdy.Výhody navrhovaného riešenia sú nasledovné- Zníženie, resp. odstránenie vplyvu fyziologickej kyslosti síranu amónneho. l-lnojivo svojim zložením je kombináciou fyziologlcky kyslej zložky - NH 42...

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov predovšetkým kadmia, olova a ortuti, z extrakčnej fosforečnej kyseliny a kvapalných viaczložkových hnojív pripravených na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270198

Dátum: 13.06.1990

Autori: Teren Ján, Harmaniak Ivan, Fellner Pavel, Gabčo Milan, Koštenská Irena, Hutár Eduard

MPK: C01B 25/237

Značky: ortuti, báze, extrakčnej, ťažkých, olova, odstraňovania, připravených, kadmia, kyseliny, kvapalných, predovšetkým, kovov, viaczložkových, fosforečnej, hnojiv, spôsob

Text:

...byt viac ako 40 s kadnia na tonu P 205, z čoho vyplýva, ie kyselina lclomerčnej koncentrácie /52-54 5 P 205/ by nemala obsahovať viac na cca 20 ppm kadnia, cs 270193 31 3Ako vidieť s prehľadu publikoveneho anonim a UOISTIIHon víćäina konerčne dodávanýchnselín neunolňuje dodrlanie linitneho obsahu kadsia vo findlnvch toetorečných hnojiVĺchez uvedených d 8 vodov se hlavne v poslednom období venuje snačnd pozornosť štúdiu možností. sepsrdcie...

Kvapalné hnojivo na mimokoreňovú výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267943

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vážny Emil, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján, Kotvas František, Hermann Ľuboš, Štec Boris

MPK: C05B 7/00

Značky: kvapalné, výživu, mimokoreňovú, rastlín, hnojivo

Text:

...prvkov, sekundárnych rastlinných živin a fosforu pripravované na báze cyklíckýchAj ked uvedene pripravky znanenali významný prinos v oblasti zvyšovania agrochev mickej a agronomickej hodnoty pripravkov určených na minokoreñovů výživu rastlin, ich spoločnou nevýhodou bolo, že ako zdroj kondenzovaných fozforećnnnov využivali drahe n len obmedzene dostupné Lineárne a cyklickě kondenzované fosforečnany draselné /K 4 P 207,K 5 P 30,0, |KP 03...

Granulované hnojivá na báze mletého fosforitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267910

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gabčo Milan, Molnár Alexander, Teren Ján, Štec Boris, Hutár Eduard, Jaššo Igor

MPK: C05B 17/00

Značky: báze, mletého, hnojiva, granulované, fosforitu

Text:

...mletých fosforltov predovšetkým nižšia energetická náročnosť výroby, vysoká variabilita 2 hľadiska zloženia produktov a vysoká koncentrácia živín v produkte, pretoze proces granulácte nevyžaduje prĺdavok dalších tzv. balastných látok.Hnojlvá na báze mlstých fosforitov vyrobené tzv. tlakovou granuláciou ozrejmujú,ale nijako noobmedzujú predmet vynálezu, nasledujúce príklady.Do modelového tlakového granulátora sa cez gravitaćnú násypku...

Suspenzný alebo pastovitý prostriedok použitelný při výrobe chemicky priamoprepisujúcich papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266276

Dátum: 13.12.1989

Autori: Teren Ján, Nosko Vladimír, Nováček Peter, Konečný Karel, Hutár Eduard, Vážny Emil, Hronský Ján, Čičel Blahoslav, Gabčo Milan, Píša Luboš

MPK: B41M 5/03

Značky: chemicky, použitelný, výrobe, suspenzný, papierov, priamoprepisujúcich, pastovitý, prostriedok

Text:

...firiem ndpndnví nnñy (SNA wnnmin nan und HH ru. vnrwň hriaánín Almnrin - Špnuinlnkn) alebo zo zámuriu (Japonsku, USA). lnlnimáuiv 0 používaných Ionhnulúqiúvh výroby aklivuvnőho montmorillonitu vhodnóho pre výrobu chemicky kopírovacieho papiera nie sú publikované a v záujme zachovania monopolného postavenia ich výrobcov nie je možné ich z pochopiteľnýchZ vlastnosti týchto náterových piqmentov (COPISIL, SILTON a pod.) možno usudzovat,...

Spôsob výroby tuhého priemyselného hnojiva obsahujúceho amidický dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264963

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gabčo Milan, Teren Ján, Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00

Značky: amidický, výroby, spôsob, priemyselného, tuhého, dusík, obsahujúceho, hnojiva

Text:

...napríklad týchto prác pat. NSR č. 3 322 724 (bromo-nitro alkány), Aut. osved. NDR č. 215 075 (komplexy fenylêster diamidu kyseliny fosforečnej), Aut. osved. NDR č. 157 611 (Na, Cu, Mn a zn - ditiokarbamáty),pat. Europa č. 119 495 (S-hydrokarbyldiamid fosforo-triolát), pat. USA č. 4 528 020 (kyselina hydroxaminová, diaminofosfinylově zlúčeniny), pat./USA Č. 4 518 413 (polyfosforodiamidovéMočovina v kombinácii 5 rôznymi inhibitormi...

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vážny Emil, Hutár Eduard, Štec Boris, Gabčo Milan, Teren Ján, Kopinič Vladimír

MPK: C05G 3/00

Značky: stabilizačný, spôsob, aditiv, kvapalných, hnojiv, výroby

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Prostriedok na inhibovanie funkcie nitrifikačných baktérií, podnu dezinfekciu a komplexné zlepšenie podnych vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 261512

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hutár Eduard, Kachaňák Štefan, Kopčanová Ľudmila, Teren Ján, Gabčo Milan

MPK: A01N 31/02, C09K 17/00

Značky: zlepšenie, prostriedok, nitrifikačných, dezinfekciu, podnu, komplexne, inhibovanie, funkcie, vlastností, bakterií, pôdnych

Text:

...zápachu maštaľného hnoja a mečovky pri hnojení pôdy.Presnými pokusmi a meraniami sa zistilo, že dusík aplikovaný v hnojivách sa rastlinami využíva V priemere na 30-40 0/0, pričom straty dusíka sú tiež príčinou závažných ekologických problémov Referáty a závery IX. svetového kongresu C. I. E. C. o priemyselných hnojivach, Budapešť, 11.-46. jún 1984). V poslednej dobe sa preto preverujú nové spôsoby efektivnejšieho využitia dusíka z...

Koncentrát na kuratívnu a preventívnu výživu rastlín bórom a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259578

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubala Vojtech, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján, Lörinčík Ondrej, Vážny Emil, Trnka Pavel

MPK: C05D 9/02

Značky: bórom, rastlín, výživu, výroby, spôsob, kuratívnu, preventívnu, koncentrát

Text:

...4 skupina .ti/alebo katión alkalického kovu a/alebo katión alkalickcj zeminy a/alebo vodíkový katión an nadobúda hodnoty od 1 do 2.Stúdiom reakcií sacharidov a hydroxvkarboxylových kyselín s kyselinou trlhydrogénboritou vo vodnom prostredí sa zistilo, že tieto môžu za vhodných podmienok viest ku vzniku chelátov, v ktorých sú xdono-rovými atómy kyslíka, a to v prípade dvojice väzieb bud obidva pochádzajúce z alkoholický-ch skupín, alebo jeden...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Harmaniak Ivan, Chromický Karol, Lexa Vladimír, Teren Ján, Hegner Pavel, Gabčo Milan, Vážny Emil, Hutár Eduard

MPK: C01B 25/28, C01B 25/38

Značky: spôsob, amónnych, taveniny, kontinuálnej, polykondenzovaných, výroby, fosforečnanov

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Sposob výroby kvapalných dusíkato-sírnych hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259285

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Štec Boris, Gabčo Milan

MPK: C05C 3/00

Značky: výroby, kvapalných, dusíkato-sírnych, spôsob, hnojiv

Text:

...kvapalných dusíkato-sírnych hnojív na báze dusičnanu a síranu amönneho, močoviny a vo-dy vyznačujúoi sa tým, že neutralizačnej reakcii sa podrotbí roztok síranu amónnebo v kyseline sírovej s amoniakátom dusičnanu amónneho, pričom k reakčnej zmesi sa pred, v priebehu neutralizačnej reakcie, alebo po jej ukončení ďalej lpridáva močovina a prípadne tiež kyselina dusičná a/alebo dusičnan amónny,a/alebo síran amónny, a/aleb-o am-oníak.V...

Spôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a reaktor na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258705

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vážny Emil, Gabčo Milan, Chromický Karol, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C01C 1/02

Značky: prevádzanie, spôsobu, přípravy, tohto, reaktor, kontinuálnej, spôsob, čpavkovej

Text:

...miešača 4 do telesa reaktora 1. Perf-orovaný prívod koncentrovaného kvapalného amoniaku 2 je možno s výhodou riešiť pomocou irity, s výhodou kovovej iritySpôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a hydratačný reaktor na jeho realizácu má celý rad výhod~ umožňuje výrobu čpavkovej vody s ininimálnymi požiadavkami na spotrebu energie~ zariadenie je jednoduché a neobsahuje žiadne točivé súčastizariadenie sa vyznačuje velkou prevádzkovou...

Křivková stanice pro visuté jednolanové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244070

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: B61B 12/00

Značky: stanice, křivková, visuté, dráhy, jednolanové

Text:

...bez rázů a. možnosti vybočení úchytů. Zařízení je jednoduché konstrukce,tím i nenákladné a snadno vyrobitelné. Pro svoji jednoduchost není náročné na údržbu a má podstatné vysokou životnost.- 3 244 070 y Na přiloženém výkresu je schomaticky znázorněno příkladné provedení křivkové stanice pro visuté jednolanové dráhy podle vynálezu, kde obr. 1 představuje řez vedený rovinou A-A z obr. 2. Na obr. 2 je nakreslen půdorysný pohled.Křivková...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štec Boris, Teren Ján, Hutár Eduard, Vážny Emil, Gabčo Milan, Harmaniak Ivan, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00

Značky: taveniny, výroby, amónnych, spôsob, kondenzovaných, fosforečnanov

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Suspenzné dusíkato-sírno-horečnaté a/alebo vápenaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257125

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05C 3/00

Značky: dusíkato-sírno-horečnaté, hnojivo, vápenaté, suspenzné

Text:

...horčíka v pôdach niektorých oblastí ČSSR, hlavne vo Východných a južných oblastiach ČSR, musíme konštatovať, že využívanie týchto domácich horečnatých surovín a výroba hnojív s obsahom horčíka sú celkom nedostatočné.Magnezit sa spracováva dekarbonizáciou na technický oxid horečnatý, ktorý sa dodáva ako tzv. tehliarska alebo Oceliarska múčka. Vysokým obsahom horčíka sa vyznačuje tiež zachytený úlet z dekarbonizačných magnezitových pecí,...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan

MPK: C05G 1/00

Značky: suspenzné, dusíkato-fosforečno-sírne, hnojivo

Text:

...fosforitové suspenzie s obsahom až 65 0/0 mletého fosforitu.Teraz sa zistilo, že negativa použitia síranu .àmonneho, ako dusikatêiho hnojiva a tiež negativa výroby a používania mletých ako aj granulovaných mletých tosforitov odstraňuje vynález. Predmetom vynálezu je suspenzné dusíkato-fosforečno-sirne hnojivo obsahujúce jemne mletý fosforit, vyznačujúce sa tým, že základ heterodisperznej sústavy tvorí homogénna fáza binârneho systému síran...

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Kopčanová Ľudmila, Bábek Radoslav

MPK: C05C 9/00

Značky: priemyselné, dusík, tuhé, obsahujúce, síru, amidický, spôsob, přípravy, hnojivo

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Spôsob výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05B 19/00

Značky: hnojiv, granulovaných, jednozložkových, spôsob, viaczložkových, výroby

Text:

...významnom zlepšení fyzikálne-mechanických vlastností granúl, pri využití spôsobu výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojívv obsahujúcich dihydrogénfosforečnan vápenatý, alebo zmes dihydrogénfosforečnanu a síranu vápenatého podla vynalezu.Tento spôsob výroby spočíva v tom, že začleňovanie častíc disperznej tuhej fázy do granúl prebieha v prítomnosti sulfitovýchvýpalkov tzv. šlempy odpadajúcej pri alkoholickom kvasení...

Zariadenie na meranie linearity detektorov optického žiarenia metódou superpozície n-zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hutár Eduard, Valenta Rudolf, Dvooák Jan

MPK: G01J 1/22

Značky: meranie, metodou, n-zdrojov, zariadenie, superpozície, detektorov, optického, žiarenia, linearity

Text:

...a vylúčení dopadu rušivého žiarenia z okolia. Pomocou sústavy n rovnakých úzkopásmových optických filtrov, ktorými sú predclonené jednotlivé zdroje žiareni, sa zabezpečuje rovnaké spektrálne zloženie superponujúcich žiarení, pri 4čom použite zdroje nemusia mat rovnakú korelovanú teplotu chromatickosti. Namiesto sústavy n filtrov je možné použit jeden úzkopásmový optický filter, ktorým sa predcloni citlivá plocha detektora.Výhodou...

Zařízení pro odběr sypkých materiálů z dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240803

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vosolsobi Ján, Hutár Eduard, Šimeeek Antonín, Teren Ján

MPK: B65G 47/34, G01N 1/02

Značky: pásu, materiálů, zařízení, dopravních, sypkých, odber

Text:

...lopatka pohyb zpět do výchozí polohy, při kterém nevykoná tento pohyb po stejné dráze, ale je vyzdvižena nahoru, takže nec zasáhne profil přeprevovaného sypkého materiálu na dopravním pásu.Nevýhodou tohoto zařízení pro příčný odběr vzorků sypkých materiálů z dopravního pásu je velká náročnost na prostor nad doprevním pásemla tím nemožnost aplikace tohoto zařízení v misa tech s malým volným prostorem nad dopravním pásem. Je to dáno tím, že...

Roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivo obsahujúce močovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254041

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gabčo Milan, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Teren Ján

MPK: C05C 9/00

Značky: obsahujúce, suspenzné, hnojivo, kvapalné, močovinu, roztokové

Text:

...diamidu kyseliny fosforečnej je obsahom NDR pat. 215 075. Ďalší patent NDR(č. 3319 345 popisuje dusíkaté hnojivo s dlhodobým účinkom pozostávajúce z močovinoformaldehydovej disperzie, dikyandiamidu a polyméru vinylalkoholu, alebo aldehydu karboxylovej kyseliny. Patent NSR č. 3 322 724 chráni hnojivá na báze močoviny obsahujúce ako stabilizujúce aditívy deriváty bromo-nitro alkánov.Teraz sa zistilo, že zvýšenie účinnosti a využiteľnosti...

Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254029

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mihály František, Lexa Vladimír, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján, Nosko Vladimír, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00, C05C 3/00

Značky: spôsob, dusíkato-fosforečné, hnojiva, výroby, granulované

Text:

...P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi...

Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254028

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Lexa Vladimír, Hegner Pavel, Gabčo Milan, Nosko Vladimír, Mihály František

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, spôsob, výroby, viaczložkové, granlované

Text:

...pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253905

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chromický Karol, Vážny Emil, Bábek Radoslav, Teren Ján, Meszároš Peter, Hutár Eduard

MPK: C05D 9/02

Značky: hnojivo, kvapalné, viaczložkové, pastovité

Text:

...a zlepšili technologické vlastnosti pestovaných obilnín,Z publikovaných poznatkov, ako i z agrochemicko-agronomickej praxe je známe, že čím skôr a čím zretelnejšie sa objavia príznaky nedostatku akéhokoľvek biogenneho prvku, tým významnejšie a vo väčšej miere sa znižuje úroda a aj jej nutričná a aj technologická hodnota.Ako je vidieť z popisu príznakov vyvolaných nedostatkom živín u obilovín, viaceré z nich je možno určiť vizuálnou...

Automatické dávkovací zařízení pro beztlakové dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246528

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hutár Eduard

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkovací, zařízení, beztlakové, dávkování, automatické, kapalin

Text:

...20 tlakového vzduchu vzduchovací motorek, ktery je pomocí elektrického kabelu 21 připojen na stykač čerpadla pro čerpaní vody ze studny a nebo na programové relé 22. Zá 4sobník 1 je v horní částí uchycen na dvou svislých tyčích 8 a 9, které jsou svými horními konci spojeny s vodorovnou tyčí 10 uprostřed opatřenou vodicím otvorem 11, jímž prochází vodicí tyčka 12 upevněná dolním koncern uprostřed horní částí plovaku B. Za účelem nastavení...

Kvapalné dusíkato-sírne alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík a síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253434

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gabčo Milan, Bábek Radoslav, Teren Ján, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila

MPK: C05C 11/00

Značky: kvapalné, síru, hnojiva, obsahujúce, dusíkato-sírne, dusík, viaczložkové

Text:

...ako i chemické metódy. K chemickým metódam patrí používanie iinojív so zníženou rozpustnosťou rôzne povrchovo upravené napr. obalené hnojivá), pomaly pôsobiace hnojivá močoviinové kondenzáty, guanylmcčovina, izobutyliděn močovina, oxamid, glykoluril, krotolylidén dimočovina, dusíkaté vápno a pod.) a tiež aplikácia chemických zlúčenin, ktoré bránia nitrifikačným pochodom, t. j. premene amóniových iónov až na dusičnanové účinkom...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján, Kopčanová Ľudmila

MPK: C05C 11/00, C05D 9/00

Značky: fosforu, přípravy, hnojivo, spôsob, priemyselné, síry, tuhé, obsahom, dusíkaté

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Kvapalné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236371

Dátum: 01.11.1987

Autori: Valenta Rudolf, Teren Ján, Hutár Eduard, Dvořák Jan

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, dusíkato-fosforečno-sírne, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka číreho alebo natrifikovaným bentonitom stabilizovaného dusíkato-fosforečno-sírneho kvapalného hnojiva obsahujúce monofosforečnany a lineárne kondenzované fosforečnany amónné a síran amónny. Prítomnosť síry v podnom roztoku je nevyhnutná pre zdravý vývoj mnohých polnohospodársky významných plodín. Síra prehlbuje tiež využitenosť základných rastlinných živín predovšetkým fosforu a dusíka. Zohráva tiež nezastupitelnú úlohu pri...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236370

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dvořák Jan, Hutár Eduard, Teren Ján, Valenta Rudolf

MPK: C05G 1/00

Značky: suspenzné, hnojivo, dusíkato-fosforečno-sírne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka suspenzného dusíkatofosforečno-sírneho hnojiva obsahujúceho monofosforečnany amónné, lineárne kondenzované fosforečnany amónné, bentonit v sódnej forme a prípadne tiež močovinu a deriváty lignosulfónovej kyseliny. Prítomnosť síry v podnom roztoku je nevyhnutná pre zdravý vývoj mnohých poľnohospodársky významných plodín. Síra prehlbuje tiež využiteľnosť základných rastlinných živín - predovšetkým fosforu a dusíka. Zohráva tiež...