Hušek Bohumil

Vodní stříbřicí suspenze pro keramické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270390

Dátum: 13.06.1990

Autori: Myšková Vlasta, Kliková Květuše, Hušek Bohumil, Nemec Ján

MPK: H01G 9/04

Značky: vodní, suspenze, kondenzátory, keramické, stříbřicí

Text:

...pri výpalu ks vsdjenndzu sliuutí kovových vrstev, ale aneonudňujícín prístup vzduchu k povrchu dielektrik. Přítoznosti malých koncentraoí redukujících plynů vede vždy k tomu, e diet titenu prejde do trojmocná rony, coä sposobuje pokles vnitřního odporu, s tí zhoräení elektrických vlastností kondencdtorů. K takovénu jevu často dochází v nikroctnoefeře vypslovecích pousder při výpalu etříbra ne velni tenkýoh keramických dielektrikdch, jeko...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260879

Dátum: 12.01.1989

Autori: Audrlický Jiří, Myšková Vlasta, Hušek Bohumil

MPK: H01G 4/12

Značky: výroby, jednovrstvých, keramických, diskového, kondenzátorů, tvaru, způsob

Text:

...na keramických kruhových destičkách. Nový způsob vytváření izolačních mezer umožňuje na velkém souboru destiček provést vybroušení vhodných faset současně, přičemž lze velikosti faset, zasahujících do roVinných částí dielektrika, řídit i velikost o 4bou elektrod a tím i kapacitu takto Vyráběných keramických kondenzátorů.Keramická dielektrika. kruhového tvaru,pokovená po celém povrchu, se opracovávají ve válcové nádobě o zvoleném vnitřním...

Způsob regenerace palladia z oplachových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250053

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hušek Bohumil, Mašek Pavel, Horský Miroslav

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, oplachových, lázni, regenerace, palladia

Text:

...regeneraci provádět tak, že se oplachové vody prohánějí iontoměnnou kolonou, ve které se zachyceně palladium opět získava eluací.V případě použití stabilizovaněho aktivačního roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze iontoměničově kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečněmu zachycení palladia.Nedostatky současného stavu techniky řeší způsob regenerace palladia z oplacho w z I z. ivých lázní po aktívaci izolantů,...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krásný Ladislav, Šaroun Vladislav, Hušek Bohumil

Značky: kondenzátorů, jednovrstvých, výroby, keramických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jednovrstvových keramických kondenzátorů spočívá v tom, že dielektrikum se pokryje v místech požadovaných mezer ochrannou lakovou vrstvou odolnou proti aktivačním, oplachovým a pokovovacím lázním. Potom následuje bezproudové pokovení. Izolační mezery na celé pokovené ploše se vytvoří rozpuštěním pokované ochranné lakové vrstvy v rozpouštědle.

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hušek Bohumil, Horský Miroslav, Mašek Pavel

Značky: bezproudového, způsob, hromadného, keramických, dielektrických, niklování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...