Humplík Antonín

Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kazda Ota, Kopal Jaroslav, Humplík Antonín

MPK: D04B 23/10

Značky: vrstvy, způsobu, anizotropně, vlákenné, způsob, provádění, přivádění, uspořádaně, zařízení, prolétání

Text:

...na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám...

Spôsob prípravy kvapalného koncentrátu na stabilizáciu polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278615

Dátum: 05.11.1997

Autori: Humplík Antonín, Orlík Ivo, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Zmítko Jiří, Horáková Renata, Göghová Marcela, Durmis Július

MPK: C08K 5/18

Značky: kvapalného, koncentrátů, stabilizáciu, materiálov, spôsob, polymérnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát obsahujúci 30 až 70 % hmotnostných zmesi zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú alfa-metylbenzyl alebo alfa-, alfa'-dimetylbenzyl, x znamená celé číslo 0 až 2 a y znamená celé číslo 0 až 3, rozpustenej v 70 až 30 % hmotnostných zmäkčovadla, pozostávajúceho zo zmesi aromatických a/alebo naftenických uhľovodíkov sa pripraví alkyláciou difenylamínu styrénom alebo zmesou styrénu a...

Stabilizačná kompozícia pre polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269587

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bencková Mária, Čaučík Pavol, Durmis Július, Orlík Ivo, Karvaš Milan, Göghová Marcela, Humplík Antonín, Považancová Marta

MPK: C08K 5/13, C08K 5/52

Značky: materiály, polymérne, kompozícia, stabilizačná

Text:

...stabilizátormi a účinná ochrana proti efnrbovaniu polyméru.Stabilizačný účinok kompozície podľa vynálezu predči pri rovnakom dávkovaní stabilizačné účinky iných stabilizétorov na báze pentaerytritolu, Jej zlozky sú netoxické, ich výroba využíva ľahko dostupné suroviny, získavé zhodnocovanim technologických odpadov.Kompozícia podľa vynálezu sa nôže aplikovat do polymérneho substrátu ako jednotlivé zložky v odpovedajúcom pomere ale ako zmeený...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265302

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svoboda Jiří, Orlík Ivo, Humplík Antonín

MPK: C08K 5/34, C08K 5/37, C08K 5/13...

Značky: stabilizačná, kompozícia, vulkanizáty

Text:

...na 100 dielov hmotnostných kaučuku.Použitie stabilizačnej kompozicie podľa vynálezu má mnohé výhody. Vzhľadom na to, že ide o tuhé látky, resp. v pripade už vyrobenej zmesi o tuhú látku, možno využiť na prípravusurových kaučukových zmesí polo~, alebo plnoautomatický systém navažovanía, čim sa podstatne zlepšuje hygiena pracovného prostredia.Kombináciou dvoch zložiek - ľahko dostupných stabilizátorov, možno získať stabilizačnú kmąnziciu s...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261547

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horáková Renata, Krutilová Elena, Humplík Antonín, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Hrabinová Jarmila, Durmis Július

MPK: C09K 15/18

Značky: stabilizátor, termicky, termooxidačný, přípravy, zmesný, spôsob

Text:

...- umožňuje využitie polo a plnoautomaltického systému navažovania a následné okamžité zapracovanie do polymérneho substrátu, prípadne oleja, bez predchádzajúcej úpravy.Ďalšou Výhodou aralkylovaného ditenyl»amíinu je možnost náhrady nákladnejších a menej dostupných derivátov ,p-fenyléndiamínu, kondenzačných produktov ketón-anilín, .alkyl-ovaíných derivátov difenylamínu(oktyl-nonyl- . resp. zo zdravotného hladiska diskutabílného...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Humplík Antonín, Horáková Renata, Durmis Július, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Krutilová Elena, Hrabinová Jarmila

MPK: C09K 15/18

Značky: termicky, zmesný, stabilizátor, termooxidačný, přípravy, spôsob

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

4-(alfa, alfa-dimetylbenzyl)difenylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261084

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gögh Tibor, Horáková Renata, Humplík Antonín, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C07C 87/54

Značky: alfa-dimetylbenzyl)difenylamín, přípravy, spôsob, 4-(alfa

Text:

...po kvapkách pridávalo 0,418 mólu 49,41 g alfa-metylstyrénu tak,aby teplota bola v rozmedzí 80 až 120 °C. Po 6 hodinách sa reakčná zmes prefiltrovala, filtračný koláč premyl benzénom zahria 4tym na G 0 °C. Benzén sa vakuovo oddestiloval a čistý 4-altąaltaídimetyibenzyiditenylamín sa získal frakčn-ou destiláciou pri teplote 190 až 192 °C a tlaku 266.10 kPa. Takto získaný produkt sa kryštalizoval z hexánu. výťažok reakcie je 74 ...

Proplétací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259773

Dátum: 15.11.1988

Autori: Humplík Antonín, Kazda Ota, Kopal Jaroslav

MPK: D04B 23/10

Značky: proplétací, stroj

Text:

...pro příčné ukládání vlákennéhopásu, zejména pásu nízká plošné hmotnosti, předřszené proplétscímu ústrojí.Podstata proplétacího stroje podle vynálezu spočíváv tom, že nařízení pro tvorbu pásu vláken tvoří za sebou následující uspořádání poddvacího ústrojí, pánvového dávko j vacího ústrojí s rozvolňovecího válce, k němu je přisazenajednak tangencíálně ofukovací hubice a jednak radiálně směrňovací lište. Dále nsvazuje uspořádání...

Spôsob úpravy tuhých amorfných odpadov z organických výrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 257064

Dátum: 15.04.1988

Autori: Durmis Július, Karvaš Milan, Žatkulák Milan, Humplík Antonín, Gál Igor, Gögh Tibor

MPK: B09B 3/00

Značky: výrob, organických, úpravy, tuhých, spôsob, amorfných, odpadov

Text:

...kremičitý. Uvedeným spôsobom upravený odpad je homogénny sypký práškový materiál v neprášivej úprave, vhodný pre dalšie použitie a zhodnotenie, najmä spálením.Výhodou spôsobu úpravy odpadov z organických výrob podľa vynálezu je odstránenie nespracovatelností a lepivosti odpadu, čo uľahčí transport a manipuláciu so získaným materiálom. Daný spôsob úpravy je lahko realizovateľný v dostupných strojnp-technologických zariadeniach,bežných pre...

Organické urýchlovače vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254154

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrachovcová Mária, Trnečka Vladimír, Orlík Ivo, Humplík Antonín

MPK: C08J 3/24, C08C 19/20, C08K 5/39...

Značky: organické, urychlovače, vulkanizácie

Text:

...dietyl, alebo etylfenylditiokarbamidovej kyseliny), poskytujú požadované -vlastnosti surovým zmesiam a tiež príslušným vulkanizátom, avšak v priebehu prípravy a spracovania zmesí, t. j, v prie 4behu miešania, vytlačovania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relativne vysoke koncentrácie chemických škodlivín, ktoré zhoršujú pracovné prostredie gum. prevádzok. V exhalatoch sú prítomné najmä sírouhlík, karbonylsulfid a pod.Okrem toho mnohé z...

Rozširovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 236198

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kopal Jaroslav, Kazda Ota, Humplík Antonín

MPK: B65H 57/16, D04H 1/00

Značky: vláken, rozšiřovač, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšiřovač rozvinuje pramen vláken na plošný vlákenný útvar o dané šířce a tloušťce. Tvoří jej dvě dvojíce (4, 10) nekonečných nosných elementů (11), z nichž vždy dva nekonečné nosné elementy (11) vytvářející dvojici (4, 10) jsou uspořádány nad sebou a vzdálenost takto uspořádané dvojice (4, 10) k druhé shodně uspořádané dvojici (4, 10) nekonečných nosných elementů (11) je nekonstantní, zvětšující se ve směru pohybu nekonečných nosných elementů...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Humplík Antonín, Kráľ Bohumil, Sandtner Stanislav, Paulovič Milan, Orlík Ivo, Poór Robert

MPK: C08K 5/52

Značky: syntetických, kaučukov, stabilizátor, nesfarbujúci, zlepšenou, spracovatelnosťou, zmesný

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250899

Dátum: 14.05.1987

Autori: Poór Robert, Paulovič Milan, Sandtner Stanislav, Orlík Ivo, Kráľ Bohumil, Humplík Antonín

MPK: C08K 13/06, C08K 5/49, C08K 5/36...

Značky: kaučukov, nesfarbujúci, syntetických, stabilizátor, zmesný, zlepšenou, spracovatelnosťou

Text:

...fosfitový stabilizátor.Zmesný nestar-buajú-ci stabilizátor si zachováva vysokú stasbilizarůnü účinnost ználmy-ch fosfitov, alko sú napr. trismonylfenyljtťosfit alebo triss(a-metylvbenzylfenylJfOSďit, pričom na jeho jaripravu sa ,používajú lahko dostupné suroviny.Vlastné vodné emu-lzie zmesných mestambujúcich stabiąlízátorov sa pripravujú j-ednoductrýrn vmiešaním vody do stabilizátora na požadovanú skoncentrá-ciu staíbilizát-ołria v emulzii v...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249496

Dátum: 12.03.1987

Autori: Durmis Július, Orlík Ivo, Karvaš Milan, Humplík Antonín, Vašš František

MPK: C08K 5/52

Značky: zlepšenou, stabilizátor, nesfarbujúci, syntetických, spracovatelnosťou, zmesný, kaučukov

Text:

...pre odsávanie a regeneráciu rozpúštadiel, nedochádza súčasne s tým k znižovaniu výkonu výrobného zariadenia a zlepšuje sa hygiena pracovného prostredia.Taktiež príprava vodných emulzií a ich stabilita je v dôsledku homoqenity stabilizátora oproti existujúcemu stavu spoľahlivejšia a bez výkyvov z titulu kvality a zloženia základnejPrínos riešenia spočíva taktiež v úspore nákladov na emulgátory, úspora nákladov na prípravu vodných roztokov...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235194

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kačáni Stanislav, Holčík Ján, Voeroeš Viliam, Humplík Antonín, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/13, C08K 5/34, C08K 5/51...

Značky: stabilizačná, kompozícia, vulkanizáty

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze ?-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzimidazolu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje 25 až 40 % hmotnostných tris (?-metylbenzylfenyl)fosfitu obecného vzorca I, v ktorom R znamená ?-metylbenzyl a n znamená celé číslo 1 až 3, 15 až 30 % hmotnostných 2-merkaptobenzimidazolu vzorce II a 30 až 60 % hmotnostných 2-metylbenzylfenolu vzorca III, v ktorom n znamená...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235193

Dátum: 15.02.1987

Autori: Humplík Antonín, Orlík Ivo, Kačáni Stanislav, Holčík Ján, Voeroeš Viliam

MPK: C08K 5/18, C08K 5/34, C08K 5/13...

Značky: stabilizačná, kompozícia, vulkanizáty

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty z prírodného a/alebo syntetických kaučukov na báze a-metylbenzylfenolu a 2-merkaptobenzmidazolu vyznačujúca sa tým, že obsahuje 30 až 65 % hmotnostných ?-metylbenzyldifenylamínu všeobecného vzorca I, v ktorom n znamená celé číslo 1 alebo 2 a R znamená vodík alebo ?-metylbenzyl, 15 až 35 % hmotnostných a-metylbenzylfenolu vzorca II, v ktorom n znamená celé číslo 1 až 3, a 15 až 40 % hmotnostných...

Spôsob stabilizácie farebných vulkanizátov z prírodného a syntetických kaučukov proti termooxidačnému stárnutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221000

Dátum: 15.03.1986

Autori: Orlík Ivo, Gögh Tibor, Mašek Ján, Humplík Antonín, Karvaš Milan

Značky: termooxidačnému, farebných, kaučukov, syntetických, proti, stárnutiu, stabilizácie, spôsob, prírodného, vulkanizátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie farebných vulkanizátov z prírodného a syntetických kaučukov proti termooxidačnému stárnutiu, vyznačujúci sa tým, že sa ako stabilizátor použije zmesi fenotiazínov, tvorenej zlúčeninami obecného vzorca I kde ak n=1, ?-metylbenzylová skupina je v polohe 1 a R znamená vodík, alebo ?-metylbenzylová skupina je v polohe 3 a R znamená vodík, poprípade ?-metylbenzyl ak n=2, ?-metylbenzylové skupiny sú v polohách 1 a 3 a R znamená...

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propyléndiénových terpolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223419

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jiříček Květoslav, Beneš Jiří, Humplík Antonín

Značky: terpolymérov, urýchľovačov, kompozícia, etylén-propyléndiénových, vulkanizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propylén-dienových terpolymérov, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesného ditiofosfátu zinočnatého, tvoreného normálnou a bázickou soľou O,O-dialkylditiofosforečnej kyseliny obecných vzorcov kde R1 je 2-etylhexyl, R2-izobutyl v množstve 0,5 - 5,0 hmotnosných dielov, s výhodou 2 až 4 hmotnostné diely, pri obsahu bázickej soli v zmesnom ditiofosfáte v množstve 15 % hmotnostných, a zmesi urýchľovačov...

Způsob přípravy kvarterních amoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239963

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kopecký Petr, Kopal Jaroslav, Humplík Antonín, Kuneš Jioí

MPK: C11D 1/62

Značky: kvartérních, solí, přípravy, způsob, amoniových

Text:

...trietylamínu zůstává nevyreagováno zhrukm 15 z nasazeného stechiometrického množství trietylsminů. Empiricky jsme nalezli, že reaktivita terciárnich substituovaných amínů klesá v pořadíKvarterni amoniové sloučeniny připravenépdle našeho postupu ve formě 20 až 5 Ov 0 dných roztoků tvoří vodojasné až světle žluté roztoky, neomezeně stálé. iDo 1,5 l sulfonační bežky, opatřené kapačkou, teploměrem,zpětným chladiče a KPG míchadlem se předloží...