Hudeček Mirko

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hudeček Mirko, Hrstka Pavel

MPK: F23J 3/00

Značky: umístěné, separaci, kotle, zařízení, částic, tuhých

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: přiřazených, separátor, spalovací, částic, kotle, komoře, tuhých

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Zařízení pro zapojení horkovodních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265808

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Antonín, Hudeček Mirko

MPK: F28D 21/00

Značky: zařízení, horkovodních, zapojení, čerpadel

Text:

...je účelně využívána pro ohřev technologického vzduchu, vnapř. spalovacího vzduchu pro kotel atp.Provedení zařízení pro zapojení horkovodních oběhových čerpadel je znázorněno na výkrese.v Zařízení pro zapojení horkovodních čerpadel sestává z vodního ohřívače 3 vzduchu propojeného přes armaturu Ž zavodnění ohřívače zavodňovacím potrubím A na kotlový buben lg, zároveň je vodní ohřívač 1 vzduchu propojen sacím potrubím § čerpadla l s armaturami...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z horkých spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261634

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurďa Zdeněk, Hudeček Mirko

MPK: B04C 3/02

Značky: zařízení, odlučování, částic, spalin, tuhých, horkých

Text:

...alespoň jedním vstupní-m hrdlem chladicího vzduchu ústícím do prostoru mezi pláštěm av na druhém konci alespoň jedním výstupním hrdlem ohřátého chladlcího vzdu 4chu amezí vnitřním pláštěm s vyzdívkou a vnější-m plášte-m s izolací je upravena příčka pro vedení chladícího vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že chladící vzduch se přívá-dí rovnomerné po celém obvodu cyklónu, dále to, že tenká vnitřní vyzdívnka chrání vnitřní stenu...

Plynová dyšna fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255609

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nekvapil Pavel, Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko

MPK: F23L 13/02, F23C 11/02

Značky: plynová, dyšna, fluidního, roštů

Text:

...tlaková ztráta proudícího media tak, žeprůtok media vyhovuje jak požadavkům stability fluidizace vrstvy pevných částic V plynu při ninimâlním výkonu, tak i požadavkům na regulaci výkonu při jmenovitém výkonu. Odporová charakteristika dyšny je v lepší shodě s pracovní charakteristikou ventilátoru než stávající dyšny a tím umožňuje maximálně rozšířit výkonový rozsah fluidní vrstvy. Další výhodou je to, že kónické zúžení přívodnítrubky na...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, reaktoru, fluidní, pronikání, upravené, zařízení, zamezení, plynů

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Zařízení ke chlazení výhřevné plochy a roštu fluidního reaktoru s dvoustupňovým spalováním, přiřazeného ke kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251183

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hudeček Mirko, Ďurďa Zdeněk

MPK: F22B 33/02

Značky: výhřevné, kotli, fluidního, spaľovaním, reaktoru, plochy, roštů, dvoustupňovým, zařízení, přiřazeného, chlazení

Text:

...vrstvy je«umístěna tedy výhřevná ploche s chledícím médiem, která spolus chladícím roštem fluidního reektoru s dvoustupňovým spalováním přiřazeného ke kotli je při všech provozních stavoch reaktoru a kotle pro bezpečný provoz spolehlivě chlezene médiem. iPříklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, představujícím schema kotle se zařízením podle vynálezu.Zařízení ke chlazení výhřevná plochy a roštu fluidního reaktoru s...