Hudec Milan

Mechanický přidržovač tuh, zejména pro řezací zařízení – minořezku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241258

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hudec Milan, Hrubý Karel

MPK: B43K 19/18

Značky: minořezku, zejména, mechanicky, zařízení, přidržovač, řezací

Text:

...výtokovou rychlostí tuhového provazce je redukováns na minimum. To má za následek zlepšení funkce, snížení výskytů zmetků a možnost dalšího zvýšení výkonu zvýšením řezné frekvence.Příklad provedení mechanického přidržoveče tuh a jeho umístění na řezacím zařízení, minořezce, Je znázornčno na připojenýoh výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněno celkové uspořádání a umístění na minořezce, obr. 2 je příčným řezem řezaoím bubínkem v místě...

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 237263

Dátum: 01.05.1987

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, póly, štíty, elektrického, vyniklými, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly jsou středěny na vnitřní průměr jha statorového svazku, v prostoru mezi póly. Nálitky štítů jsou na vnějším obvodě opatřeny válcovitým osazením, na které dosedá vnitřní průměr jha statorového svazku a konzolami, uspořádanými podélně mezi póly, přičemž čelní stěny konzol protilehlých štítů se o sebe opírají. Štíty mají menší rozměry a menší hmotnost a je možno použít statorový svazek s...

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hudec Milan, Staniček Zdenko

MPK: H01R 39/38

Značky: stroje, točivého, sběrací, elektrického, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého, se štíty uspořádanými u vnitřní obvodové části čel vinutí statoru anebo středěnými na vnitřní průměr jha statoru, má kruh sběradel uspořádán na vnějším obvodě štítu. Kruh sběradel je spojen s kartáčovými držáky, v jejichž místě je štít opatřen podélnými drážkami, provedenými v délce od bočního okraje štítu do prostoru nad komutátor. Tím je umožněno zmenšit rozměry štítů, jejich hmotnost, snížit...

Způsob patentování ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245024

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pietriková Alena, Kutleba Jozef, Somora Miloš Csc, Kapušanská Edita, Banský Juraj Csc, Figura Zdenko, Hudec Milan, Tóth Imrich

MPK: C21D 9/52

Značky: patentování, ocelového, drátu, způsob

Text:

...Jnodoü nponoaxom mame ycnoana narpena, u raxmo nponoimmeaxmocmb nunepmm, moda Hanóonee óaxaronpnnmxm oópasoM ocymecvrmvrs B B 03 mozemo óoaxee rcopommü upon wcrel-mrnaazmo cranmxoü npononoKm c Harmennmm sawparamm snepmm n c noaryrxezmem nacocoro xauecrna. Cnmamenne cnemrer comaconams cąrcnomaMm aycremamaaxmn 1 nouommu-L npeme OTGYTGTBMOIIWM napaMewpamu JM omaąuerm n Bonmoü name, umodu Bon odpaduKa ocymecmmzmacsjs Bosmomo óoaxee Kopo-rzmň...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kostiviar Vladimír, Srnka Karol, Kliment Július, Daučík Adam, Hudec Milan

MPK: C12P 37/02

Značky: vodnej, spôsob, lúhov, výrobe, spracovania, benzylpenicilínu, fázy, fenoxymetylpenicilínu, matečných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...

Selektivní kapkový detekor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231770

Dátum: 15.12.1986

Autori: Puskailer Ján, Ištvánfy Otakar, Hudec Milan

MPK: G01N 31/08

Značky: detekor, kapkový, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selektivního kapkového detektoru, který sestává z kapiláry, spojené pružnou hadičkou s pevným ramenem, pravoúhle ohnutým do svislé polohy, opatřeným na konci kruhovou destičkou, přičemž rameno je připevněno k piezoelektrickému krystalu, který je spojen vodiči s převodníkem. Detektor je určen pro stanovení povrchově aktivních látek pro kapalinovou chromatografi, pro průmyslové a zemědělské účely a pro ochranu životního prostředí....

Kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232479

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, kostra, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra elektrického stroje točivého je ve tvaru rámu, tvořícího uzavřenou smyčku. V prvních protilehlých ramenech rámu jsou uspořádána ložiska rotoru, druhá protilehlá ramena jsou uspořádána podél statorového svazku u vnitřní strany jha, v prostoru mezi póly. Kostra je kompaktní, zajišťuje souosost ložisek, snížení výrobních operací, montážních dílů, chvění a hlučnosti a zvýšení životnosti ložisek.

Štíty elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232473

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: štíty, točivého, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s vyniklými póly má u čel vinutí statoru uspořádanou izolaci, která je fixována na boční stěny statorového svazku. Štíty jsou uspořádány u vnitřní obvodové části čel vinutí, přičemž válcové konce štítů se opírají v axiálním směru o boční stěny pólových nástavců, v radiálním směru o izolaci čel u jejich vnitřního průměru, případně o vnitřní průměr krajových plechů statoru.Štíty mají menší rozměry a hmotnost, při značné...

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227589

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hudec Milan, Kliment Július, Jakubčová Mária, Daučík Adam

Značky: čistej, vápenatej, izolácie, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu z roztokov získaných extrakciou sfiltrovanej fermentačnej pôdy organickými, s vodou nemiešateľnými rozpúšťadlami, s výhodou butylacetátom, odfarbením extraktu s adsorpčným činidlom, najmä aktívnym uhlím, vylúčením vápenatej soli z tohoto extraktu zrážaním, vyznačujúci sa tým, že sa na zrážanie tejto soli v prítomnosti vody alebo vody a organického rozpúšťadla nemiešateľného alebo aspoň...

Způsob výroby substituovaných N-fluoroalkylendioxyfenyl-N’-benzoyl(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241125

Dátum: 13.06.1985

Autori: Teren Ján, Jakubeová Mária, Hudec Milan, Kliment Július, Daueík Adam

MPK: C07D 319/20

Značky: n-fluoroalkylendioxyfenyl-n'-benzoyl(thio)močovin, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...vynálezu 2,6-dibrombenzamid a 3,4-/difluormetylendioxy/fenylisokyanát, je možno průběh reakce popsat následujicím reakčním schématemAmidy benzoových kyselín obecného vzorce IV, používané jako výchozí látky, jsou známé nebo je lze připravit známým způsobem běžnými metodami /viz například J. org. Chem. gg,/1965/, 4306-4307 a DAS č. 1 215 144/.Jako další výchozí látky používané fluoralkylendioxyfenyliso/thio/kyanáty obecného vzorce V jsou rovněž...

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hofbauer Henrich, Béreš Andrej, Ulbert Stanislav, Sálka Ján, Bučko Michal, Hudec Milan, Hano Alexander, Pipich Ladislav, Mikláš Emil, Čulík Karel, Bulla Ján, Hladký Václav

Značky: způsob, l-lysinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...