Hübsch Walter

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Hübsch Walter, Krahn Thomas, Shimada Mitsuyuki, Krämer Thomas, Diedrichs Nicole, Stasch Johannes-peter, Rosentreter Ulrich, Henninger Kerstin, Wischnat Ralf

MPK: A61P 11/00, A61P 25/00, A61K 31/4418...

Značky: 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny, substituované, použitie

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Hübsch Walter, Beuck Martin, Dressel Jürgen, Fey Peter, Zaiss Siegfried, Knorr Andreas, Wohlfeil Stefan, Kazda Stanislav, Müller-gliemann Matthias, Stasch Johannes-peter, Hanko Rudolf, Krämer Thomas, Müller Ulrich

MPK: A61K 31/455, C07D 213/79, A61K 31/44...

Značky: spôsob, výroby, bifenylpyridóny, obsahujúci, látky, farmaceutický, použitie, prostriedok, substituované, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Trisubstituované bifenyly, spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279675

Dátum: 09.11.1994

Autori: Beuck Martin, Hanko Rudolf, Krämer Thomas, Knorr Andreas, Müller-gliemann Matthias, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Müller Ulrich, Kazda Stanislav, Dressel Jürgen, Wohlfeil Stefan, Fey Peter, Zaiss Siegfried

MPK: C07D 213/64, A61K 31/44, C07D 401/10...

Značky: liečivo, obsahom, trisubstituované, spôsob, bifenyly, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka trisubstituovaných bifenylov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako aj ich použitia v liečivách, obzvlášť ako prostriedkov znižujúcich krvný tlak a ako antiaterosklerotických prostriedkov. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich pyridónov s bifenylmetylhalogénovými zlúčeninami.

Imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu, spôsob ich výroby, medziprodukt spôsobu výroby, ich použitie na výrobu liečiv a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281028

Dátum: 02.02.1994

Autori: Hanko Rudolf, Müller Ulrich, Hübsch Walter, Wohlfeil Stefan, Krämer Thomas, Stasch Johannes-peter, Kazda Stanislav, Knorr Andreas, Müller-gliemann Matthias, Beuck Martin, Dressel Jürgen, Fey Peter

MPK: A61K 31/415, C07D 233/92, C07D 233/68...

Značky: použitie, spôsobu, substituované, medziprodukt, výrobu, deriváty, výroby, liečiv, cyklohexanu, imidazolyl, spôsob, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov A, B, D, R1 a R2 sú uvedené v opisnej časti, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie arteriálnej hypertónie a aterosklerózy. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich derivátov cyklohexánu so substituovanými imidazolmi a nasledujúcou variáciou substituentov. Je opísaný aj medziprodukt na ich...

Kyselina 7 – [4 - (4 - fluórfenyl) - 2,6 diizopropyl - 5 -metoxymetyl - pyrid - 3 - yl] – 3,5 – dihydroxy – hept – 6-énová, spôsob jej výroby, farmaceutický výrobok túto látku obsahujúci a medziprodukt na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280115

Dátum: 17.06.1992

Autori: Petzinna Dieter, Bischoff Hilmar, Thomas Günter, Schmidt Delf, Hübsch Walter, Angerbauer Rolf, Fey Peter, Philipps Thomas

MPK: A61K 31/44, C07D 213/55

Značky: výrobu, medziprodukt, látku, metoxymetyl, pyrid, kyselina, výroby, fluórfenyl, výrobok, farmaceutický, dihydroxy, obsahujúci, túto, spôsob, 6-énová, diizopropyl

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná 7-[4-(4-fluórfenyl)-2,6-diizopropyl-5-metoxymetyl-pyrid-3-yl]-3,5- dihydroxy-hept-6-énová kyselina vzorca (I) a jej solí v základnej a izomérnej forme, spôsob jej výroby, medziprodukt tohto spôsobu všeobecného vzorca (IV), farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie ako liečiva, najmä na znižovanie obsahu cholesterolu v krvi.