Hrzán Emil

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02J 3/12

Značky: hladin, veličiny, změny, polaritě, měřené, zapojení, vyhodnocení, dané, její

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: výkonu, jalového, stroje, zapojení, regulaci, synchronního

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Přerost Miroslav, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: buzení, regulaci, synchronního, stroje, zapojení

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: kontrolu, zařízení, usměrňovače, rotujícího

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: čidlo, budicí, stroje, sledu, synchronního, diagnostiku, soupravy, bezkartáčové, impulsů

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04

Značky: synchronního, soupravy, zařízení, bezkartáčové, stroje, budicí, diagnostické

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: G01R 31/34

Značky: rotujícího, simulaci, strojů, synchronních, zapojení, usměrňovače, souprav, stavu, bezkartáčových, budicích

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06

Značky: vyhodnocení, řízeného, budicí, stroje, soupravy, usměrňovače, zapojení, synchronního, poruch

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: zapojení, buzení, stroje, synchronního, regulace, stabilizaci

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G01R 21/06, G01R 19/15

Značky: synchronního, proudu, vyhodnocení, stroje, zařízení, jalového

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 1/46, H02H 3/24

Značky: synchronního, zabezpečení, správné, stroje, omezovačů, zařízení, obvodů, statorového, proudu, funkce

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 9/10

Značky: buzení, proporcionálne, člen, synchronního, integrační, stroje, regulátoru, porovnávací

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/06, G01R 21/06

Značky: stroje, činného, měření, výkonu, jalového, synchronního, zařízení

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24

Značky: podbuzením, nepřípustným, před, stroje, synchronního, zapojení, ochranu

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: zařízení, synchronního, členu, vyhodnocení, poruchy, buzení, regulátoru, ústředního, stroje

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zařízení k rozdělení nátoku vody ve velkoplošném čiřiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 244164

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jeništa Václav, Hrzán Emil, Karásek Richard

MPK: C02F 1/52

Značky: nátoku, velkoplošném, rozdělení, zařízení, čiřiči

Text:

...přetokovým potrubím 5 se vtokovým otvorem 5 umístěným nade dnem vločkovacího prostoru g a výtokovým otvorem ll nade dnem odlehlého difuzorového čiřícího prostoru 1.Vločkovocí prostor g je opatřen vtokem l surové vody a pádly 3 pro míchání surová vody se srážedly.Přetokové potrubí 5 sestává z vzestupně větve lg, která je v přilehlém difuzorovém čiřícím prostoru L 2, a ze sestupněvětve Q, která je v odlehlém difuzorovém čiřícím prostoru...

Mikroprocesorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 244660

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stuchl Petr, Mleoch Petr, Kvapil Jioí, Šolc Jioí, Šolc Zdenek, Hrzán Emil, Kvapil Josef, Cimala Ivo, Perner Bohumil, Jankuj Jioí

MPK: G06F 15/46

Značky: systém, mikroprocesorový

Text:

...Q prvního kombinačního logického obvodu g a řídící výstup LZ pro zápis do periferie je spojen s pátým vstupom 32 prvního kombinačního logického obvodu j. Výstavba mikroprocesoru | je provedena tak že jeho výstupu L 1, L 2, 16, 1 I může být za logického stavu H pouze jediný výstup.Pamět g obsahuje řídící vstup 31 pro čtení a řídící vstup 22 pro zápis. Řídicí vstup a pro čtení je spojen s prvním výstupom 54 druhého kombinačního logickéhc obvodu...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: stabilizaci, regulace, zařízení, synchronního, buzení, stroje

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/08

Značky: proudu, funkce, zařízení, správné, obvodů, synchronního, omezovačů, stroje, rotorového, zabezpečení

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Čidlo kmitočtu vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254506

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronního, elektromotorického, kmitočtu, napětí, vnitřního, čidlo, stroje

Text:

...statorového vinutí syn 254506 4chronního stroje. Proporcionální člen 1 s nastavitelným koefioientem přenosu je realizován potenciometrem 11, který je jedním koncem odporové dráhy připojen na vstup 7.1 proporcionâlního členu 1 s nastavitelným koeficientom zesílení.Druhý konec odporové dráhy je připojen na nulu napájecího napětí a jezdec na výstup 7 2Prvý omezovač a integrátor 14 je realizován pomocí operačních zesilovačů 1407,...

Prostředek pro odmašťování a čištění skleněných a keramických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242388

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hrzán Emil, Kubelka Vladislav, Svoboda Jioí, Petrášek Petr, Paleeek Jaroslav

MPK: C11D 3/10

Značky: čištění, sklenených, odmašťování, prostředek, předmětů, keramických

Text:

...nebo amfolytického typu.ři použití proatředku podle vynálezu je předmět ze skla i keramiky velmi dobře odmaštěn a vyčištěn, přičemž vzhledem k nižší alkalitě nedochází k napadení ani k zešednutí odmaštěného předmětu, nebot odmaštěný předmět je také dokonale smáčivý. Další výhodou prostředku podle vynálezu je skutečnost, že je možno jej použít jak pro aplikaci ponorem, tak i poetřikem v odmaštovacím a mycím zařízení ve strojírenském,...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Sladký Josef, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: ochranu, statorového, nepřípustnou, zařízení, synchronního, proudu, stroje, podbuzeném, před, stavu, velikostí

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239006

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G05B 1/02

Značky: buzení, hodnotou, zadanou, napětí, regulátory, nastavenou, pevně, strojů, srovnávač, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí, který se skládá z čidla napětí synchronního stroje, čidla napětí sítě, obvodu výkonového vypínače, rozdílového členu, paměťového obvodu, ob- vodu žádané hodnoty napětí a regulačního členu regulátoru buzení. Je určen pro regulátory buzení synchr. strojů malých a středních výkonů pracujících i bez obsluhy. Jeho význam spočívá v tom, že před...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení turboalternátoru s bezkroužkovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/16

Značky: bezkroužkovým, stabilizaci, regulace, buzením, buzení, turboalternátoru, zařízení

Text:

...prvé a druhé fáze statorového vinutí turboalternátoru s jehož Vstupy łgàł a ł§L 3 jsou spojeny vývody primárního vinutí transformátoru lgl.Měřĺcí transformátor ÄÁ proudu třetí fáze statorového vinutí turboalternátoru je realizován transformátorem lil, jehož jeden Vývod sekundárního vinutí je spojen 5 nulou napájecího napětí, druhý vývod sekundárního vinutí s výstupem § 54 měřícího transformátoru gg proudu třetí fáze statorového vinutí...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 9/10

Značky: stroje, buzení, zařízení, regulaci, synchronního

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241734

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: B65G 59/00

Značky: stůl, manipulaci, materiálem, tyčovým

Text:

...jednotlivých mezer mezi Záchytné háky musí jednotlivé ukládat. Takto provedené dopravní zarízení stolu ne-má možnost rozdělovat a rozprostírat jed notllvé tyče z celkového svazku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynälezu, kde v mezerách mezi jednotlivými rošnicemi je usporádáno výškově prestavitelné vedení rovnoběžné s-rovinou tvorenou horními hranami roštníc, na kterém je do strany prestavitelné uložen vozik, ~ jehož horní hrana...

Zařízení pro přesné stříhání drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243689

Dátum: 15.07.1987

Autori: Novotný Pavel, Hrzán Emil

MPK: B21F 13/00

Značky: stříhání, drátu, přesné, zařízení

Text:

...nulovou hodnotu. Nelisovawui výněnąýní vloäkení je najíětěna jednoduchá obnova etřlňných čelistí.Hlavním prednostu. vynálezu je vysoká kvalita stříhané plochy, kolmoet a .rovinnost ženu, nízká pořizovací a provozní náklady. Další výhodou je vysoke životnost zařízení.Príklad provedení zařízení ne přesné stříhćní drútu je zobrazen na přípojenám vykreeu, kde je znáaorněno teleso m, ve kterém se pohybují čelietí L, a a přidrioveče 3, g. Ponyben...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrášek Petr, Voddáeek Jan, Hrzán Emil, Skoupová Štefánia, Moravus Jaroslav, Ramert Bohumil

MPK: C08J 3/28

Značky: povrchu, způsob, přírodních, polymerních, zpracování, sloučenin, syntetických, polymerů

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06

Značky: funkce, podbuzení, zařízení, synchronního, hlídání, obvodů, zabezpečení, správné, stroje

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234421

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 9/00, H02K 11/00

Značky: statorového, proudu, stroje, jednoduchý, omezovač, synchronního, rotorového

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje sestává z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, nelineárního integračního členu a členu s necitlivostí. Omezovač rotorového a statorového proudu se používá pro regulátory buzení synchronních alternátorů. Navrhovaný omezovač jednoduchým způsobem řeší závislost časového zpoždění na...

Zapojení pro budicí soupravu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234271

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 9/08

Značky: budicí, soupravu, synchronního, zapojení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká budicích souprav velkých synchronních strojů a řeší problém zamezení nežádoucího nárazového buzení synchronního stroje před jeho přifázováním a zamezení případnému překyvu. Výstup obvodu pro zapnutí regulace buzení je připojen jednak na zapínací vstup akčního členu, a jednak na vstup obvodu s časově odeznívajícím signálem, jehož výstup je připojen na třetí vstup porovnávacího členu.

Zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 7/06

Značky: hodnoty, skutečné, zařízení, kontrolu, napětí, synchronních, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů. Zařízení je složeno z bloku oddělovacích transformátorů, tvarovacího obvodu, integrátoru, paměťového obvodu, komparačního obvodu a bloku zpětnovazebních obvodů regulátoru buzení. Zařízení podle vynálezu se používá v regulátorech buzení synchronních alternátorů pro správné funkce obvodů skutečné hodnoty napětí. Dojde-li k poruše těchto obvodů, dojde bez použití...

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrzán Emil, Vávra René, Kuna Václav

MPK: H02J 3/08, H02P 1/46

Značky: strojů, synchronních, zařízení, energetické, sítí, fázování

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Zapojení výkonového polovodičového spínače s proudovým omezením

Načítavanie...

Číslo patentu: 232840

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H03K 6/00, H02H 9/00, H02H 9/02...

Značky: výkonového, omezením, proudovým, spínače, zapojení, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Malovýkonový nízkonapěťový spínač je svým prvním pólem spojen s prvním koncem, prvního odporu, emitorem prvního pnp tranzistoru, prvním koncem sedmého odporu a kladným pólem napájecího napětí. Druhý pól malovýkonového nízkonapěťového spínače je připojen na první konec druhého a třetího odporu, přičemž druhý konec druhého odporu je spojen s druhým koncem prvního odporu, bází prvního pnp tranzistoru, prvním koncem pátého odporu, prvním koncem...