Hrubý Václav

Způsob přípravy chlorfluorpropanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265821

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubý Václav, Paleta Oldřich, Dědek Václav, Huňková Alena, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 17/24, C07C 19/08

Značky: přípravy, chlorfluorpropanů, způsob

Text:

...atmosférického tlaku s použitím cenově výhodného fluoračního činidla. Při reakci nevznikají vysoce toxické vedlejší produkty. Syntéza sestává pouze ze dvou až tří reakčních stupňů, počínaje od průmyslové vyráběných látek. Během fluorace v plynné fázi vznikají v někte 326582 rých případech jako vedlejši produkty chlorfluorpropeny v množství O až 30 hmot., které lze snadno pomocí radikálové adice chloru převést zpět na výchozí látky.Vysoce...

Přísada do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261003

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubý Václav, Hrubý Miroslav, Lohniský Jan

MPK: A23K 1/16, A23K 1/10

Značky: krmiva, prísada

Text:

...pro drůbež a prasata s ohledem na vhodný obsah živín a minerálních látek ve finální směsi. Analytický rozbor sušené přĺsady podĺe vynálezu vyrobené z huminových látek a otrub V poměru 11 vykazuje tyto hodnoty sušina 90 , NL (N x 6,25) 21,7 B, tuk 6,2 Š, popel 13,3 0, vláknina 6,0 Vs, ME 8 000 KJ,BNLV 42,3 , Nacl 6,9 S, celkem AMK 12,2 . V krmné přĺsadě dle vynálezu je významný z krmivâřského hlediska jak obsah volných esenciálních...

Způsob zpracování odpadu s obsahem huminových látek ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261002

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lohniský Jan, Hrubý Miroslav, Hrubý Václav

MPK: A23K 1/10

Značky: obsahem, zpracování, účelům, látek, huminových, odpadů, krmným, způsob

Text:

...případně až do vytvoření homoqenni strukturní sypké směsi.Podle potřeby je možno směs sušit na pásových nebo bubnových sušárnách a šrotovat. Vyšší teploty při zpracování je třeba použít v případě potřeby dosažení úplné sterilízace směsi,zvláště kdy je výchozi surovina kontaminována. Použití nižších teplot při zpracování umožňujezachování nutríění hodnoty bílkovinné složky krmiva. Příklady výrobního postupu při zpracování huminového odpadu1....

Způsob kontinuálního zpracování statkových i netradičních krmných surovin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238576

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kejmar František, Hrubý Václav, Hrubý Miroslav

MPK: A23N 17/00

Značky: statkových, netradičních, kontinuálního, způsob, krmných, provádění, zařízení, surovin, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení na kontinuální zpracování statkových i netradičních krmných surovin. Předmětem vynálezu je současné vpravování surovin a odtah krmiva do i z tlakové nádoby při teplotě 100 až 150 °C a době výdrže 15 až 60 minut, jakož zařízení, kde do přívodního potrubí k duplikátoru je vřazeno dávkovací zařízení a do výstupního potrubí je zařazeno odběrové zařízení.

Zapojení řídicího systému se zabudovaným programovatelným přizpůsobovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241167

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fuxa Jan, Hokynáo Otakar Murd, Bueek Pavel, Hrubý Václav, Rejdák Zdenik

MPK: G05B 19/493

Značky: přizpůsobovacím, řídicího, programovatelným, systému, zapojení, zabudovaným, obvodem

Text:

...hlavní daiovou sběrníci 1002 systému CNC je připojen datový kanál 073 paměti 07 dat přízpůsobovaciho obvodu, datový kanál 083 paměti 03 programu přízpůsobovacího obvodu, datový ltanál 003 bloku 09 výstupů přizpůsobovacího obvodu, datový kanál 103 bloku 10 vstupů přizpůsobovaciho obvodu, datový kanál 023 paměti 02 dat univerzální části řídícího systému, datový kanál 033 paměti 03 programu univerzální části řídícího sysíéuííi, datový kanál 043...

Zariadenie na tlakové skúšky dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 239808

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hrubý Václav

MPK: B65G 49/04

Značky: dutých, tlakově, zariadenie, skúšky, telies

Text:

...vstupnej. kontoursž 11 privádza .cez horný čap 3), nosného hria~ dela 33, ktorý je sfi-osový s oäąi-dvemi komorami Ľ 1,12, L-Lsporiadanými nad sebou a ktoré sú pevnou súčasťott nosného hriedeľa 33 s. Skúšoslnná kvapalina vo vani 2 je voda.Použiftý dusík sat po skončení tlakovej skúš~ky pläťe kornjuresora 5 odvádza- do nižšie položenejj centrálnej výstupnaej lsomorry 12, odkial sa nepretržite odvádza cez dolný čap 34 nosné-hn hriadelja 33...

Způsob přípravy čistého tetrachlordifluorethanu z technického nebo surového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238290

Dátum: 01.06.1987

Autori: Müller Karel, Hemer Ivan, Fikar Jiří, Hrubý Václav, Pošta Antonín, Bárta Milan, Dědek Václav

MPK: C07C 19/00

Značky: technického, produktů, přípravy, surového, způsob, tetrachlordifluorethanu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v rafinací technického tetrachlor-l,2-difluorethanu /Ia/ a/nebo tetrachlor-l,l-difluorethanu /Ib/, které obsahují zejména trichlortrifluorethan /II/, dichlordífluorethan /III/, trichlordifluorethan /IV/, tetrachlorethylen /V/ a pentachlorfluorethan /VI/, v případě surového produktu ještě chlortrifluorethan /VII/, dichlordifluorethylen /IX/ a dichlorfluorethan /X/ tak, že se nežádoucí látky odstraní působením chloru uváděným do...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrubý Jiří, Jírů František, Hrubý Václav, Hrubý Miroslav

MPK: A23K 1/10

Značky: potravinářských, zbytků, směs, zpracování, způsob, krmivo, pevně, zařízení, kuchyňských, tekutou

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Způsob izolace sloučenin arsenu z odpadní vody z výroby kypových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248792

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dolejš Václav, Wildová Jana, Šnajdr Petr, Hrubý Václav

MPK: C02B 1/23

Značky: sloučenin, výroby, odpadní, barviv, kypových, izolace, způsob, arsenu

Text:

...uvedené nevýhody lze odstranit způsobem izolace sloučenin arzénu z odpadní vody z výroby kypových barviv podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je ~ za určitých podmínek stechiometrického poměru vápníku k arzénu - vypuštění operace chlorace. Tento způsob spočíva v tom, že se k odpadnĺ vodě přidá suspenze hydroxidu vápenatého v molárním poměru vápníku k arzénu 1,51 až 2,0 l, s výhodou 1,55 až 1.6021 a vyloučená pevná fáze se oddělí od odpadní...

Podlaha stájových objektů pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 232557

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krejčí Petr, Hrubý Václav, Bím Karel, Sudík Stanislav

MPK: E04F 15/18

Značky: stájových, podlaha, objektu, hospodářská, zvířata

Zhrnutie / Anotácia:

Podlaha podle vynálezu řeší náhradu nákladných a studených betonových podlah ve stájových objektech levnou, dobře isolující podlahou z nasákového, uválcovaného elektrárenského nebo teplárenského popílku, kombinovaného na povrchu a nastlaným klasickým stelivem nebo popílkem.

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216105

Dátum: 15.06.1984

Autori: Horáček Vladimír, Svoboda Heribert, Vondráček Ferdinand, Kunzmann Rudolf, Hrubý Václav, Lužica Štefan, Ryšťák František

Značky: členitosti, programového, radiolokační, zařízení, zakladačem, sypané, dvoustranné, pláně, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem a jeho řízení s kmitočtovou modulací, přepínané pro určování výšky a vzdálenosti prosté nebo vůči vztažné rovině, a snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. Zařízení je tvořené nosnými rameny upevněnými oboustranně na konci ramene zakladače a nesoucími anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení ( a nulové polohy anténního...