Hrubý Milan

2-Hydroxyetylaminosubstituované deriváty 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278794

Dátum: 04.03.1998

Autori: Miko Milan, Ferenc Milan, Skácelová Eva, Urbanec Josef, Reichlová Růžena, Michalský Jiří, Koloničný Alois, Hrubý Milan, Mělka Milan, Kargerová Anna, Hrbata Jiří, Křepelka Jiří, Šedivá Jitka, Kejhová Irena

MPK: C07D 217/24, C07D 221/18, A61K 31/47...

Značky: 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11h-indeno[1,2-c]izochinolínu, prostriedok, výroby, farmaceutický, spôsob, obsahom, deriváty, 2-hydroxyetylaminosubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorové účinné indenoizochinolínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde n znamená celé číslo 0 až 5, spôsob ich prípravy kondenzáciou indeno[1,2-c]izokumarínu, alebo 1-metoxy-2-(2-metoxykarbonylfenyl)-1-inden-3-onu s N-(2-hydroxyetyl)alkyléndiamínom v prostredí horúceho dimetylformamidu. Ďalšou metódou prípravy týchto látok je kondenzácia 6-(n-chlóralkyl)-5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínov s etanolamínom v prostredí...

Způsob analytického stanovení terc. butylkarbonátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268359

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trojánek Jan, Köllnerová Zdislava, Svobodová Ljuba, Strojil Ladislav, Pospíšilová Jana, Míčková Růžena, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Jančik Fedir, Křepelka Jiří, Šturc Antonín, Zoula Václav, Ferenc Milan

MPK: G01N 37/00

Značky: terč, způsob, butylkarbonátu, sodného, analytického, stanovení

Text:

...podla vynálezu.a) Stanovení obsahu terc. butylkarbonátu eodného v suspenzí 2 g (m) dobře promíchané suspenze se neváži do 50 ml odměrné banky, pŕídá se 5 ml vody a cca 40 ml methanolu a roztok se dobře promíchá a doplní methanolem po značku. Po promíchání se odpipetuje 10.00 ml roztoku do títračni nádobky, přídá se 20 mlmethanolu a titruje se potenciograficky odměrným roztokom kyeélíny chlorovodíkově(HC 1) (c s 0.1 mel/1) na skleněnou a...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Pavel, Trojánek Jan, Míčková Růžena, Pospíšek Jan, Šturc Antonín, Hrubý Milan, Jančik Fedir, Ferenc Milan, Lukáč Juraj, Michalský Jiří, Bláha Karel, Borovička Miloš, Křepelka Jiří, Kakáč Bohumil

MPK: C07K 5/06

Značky: alkylesterů, nižších, alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu, způsob, výroby, hydrochloridu

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Pavel, Hrubý Milan, Ferenc Milan, Šturc Antonín, Lukáč Juraj, Bláha Karel, Pospíšek Jan, Borovička Miloš, Jančik Fedir, Michalský Jiří, Kakáč Bohumil, Míčková Růžena, Křepelka Jiří, Trojánek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, di-terc.butyldikarbonanu, způsob

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kakáč Bohumil, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Trojánek Jan, Hrubý Milan, Přehnal Arnošt, Jančik Fedir, Novák Pavel, Michalský Jiří, Strojil Ladislav, Ferenc Milan, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Míčková Růžena, Bláha Karel, Pospíšek Jan, Šturc Antonín

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, di-terc.butyldikarbonanu, přípravy

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Míčková Růžena, Novák Pavel, Šturc Antonín, Bláha Karel, Ferenc Milan, Jančik Fedir, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Kakáč Bohumil, Chromík Jindřich, Pospíšil Josef, Trojánek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: mono(1,1-dimethylethyl)esterů, uhličité, kyseliny, způsob, výroby, solí

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšek Jan, Kakáč Bohumil, Michalský Jiří, Trojánek Jan, Míčková Růžena, Novák Pavel, Šturc Antonín, Chromík Jindřich, Jančik Fedir, Bláha Karel, Borovička Miloš, Lukáč Juraj, Křepelka Jiří, Hrubý Milan, Ferenc Milan, Pospíšil Josef

MPK: C07C 31/30

Značky: alkalických, způsob, alkoxidů, výroby, kovů

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Způsob přípravy di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247846

Dátum: 15.01.1987

Autori: Míčková Růžena, Bláha Karel, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj, Šturc Antonín, Novák Pavel, Ferenc Milan, Jančik Fedir, Trojánek Jan, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Michalský Jiří, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: přípravy, způsob, di-terc.butyl-dikarbonanu

Text:

...chloridü kyselin byl použit oxychlorid fosforećný, který však v důsledku stechiometrie reakce dává nízkć výtěžky vzhledem k surovinám /V. F. Pozdněv Ž. Obšč. Chim. 51, 491 /1981/.Vedlejší produkt, ktery při této reakci vzniká, je sice také možno použít při syntéze N-terc. butyloxykarbonylamlnokyselin, ale jeho izolace V čistém stavu je obtížná, izoluje se nestandardní produkt se znaćným množstvím soli.Při postupu podle vynálezu se...

Způsob výroby di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trojánek Jan, Michalský Jiří, Bláha Karel, Novák Pavel, Šturc Antonín, Křepelka Jiří, Borovička Miloš, Míčková Růžena, Chromík Jindřich, Lukáč Juraj, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Jančik Fedir, Ferenc Milan, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyl-dikarbonanu, výroby, způsob

Text:

...přičemž k přípravě terc. butylátu sodného se s výhodou použije hydrid sodný.Při postupu podle vynálezu se reakcí hydridu sodného /s výhodou disperze v minerálním oleji/ 5 ekvivalentem terc. butylalkoholu v inertním rozpouštědle /vyšší alifatické uhlovodíky, s výhodou toluen/ při teplotě 20 až 110 OC, s výhodou 60 OC. získaná reakční směs se syté oxidem uhličitým za atmosférickeho tlaku při teplotě 0 až 100 OC, s výhodou 60 °C.Po nasycení se...

Způsob přípravy methylesteru N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231201

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ferenc Milan, Körbl Jiří, Hrubý Milan, Jančik Fedir, Jakešová Ludmila, Němeček Oldřich, Michalský Jiří

MPK: C07C 101/18

Značky: methylesteru, způsob, přípravy, n-benzyloxykarbonyl-l-aspartyl-l-fenylalaninu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy metylesteru N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninu reakcí anhydridu kyseliny N-benzyloxykarbonyl-L-asparagové s metylesterem L-fenylalaninu, spočívající v tom, že se na anhydrid N-benzyloxykarbonyl-L-asparagové kyseliny působí roztokem metylesteru L-fenylalaninu v organickém rozpouštědle namísitelném s vodou, s výhodou v etylacetátu, získaným extrakcí alkalizovaného vodného roztoku odparku surového hydrochloridu...

Způsob výroby hydrochloridu a-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231654

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jančik Fedir, Ferenc Milan, Körbl Jiří, Němeček Oldřich, Havel Karel, Michalský Jiří, Jakešová Ludmila, Hrubý Milan

MPK: A23L 1/236, C07C 103/52

Značky: výroby, a-l-aspartyl-l-fenylalaninmethylesteru, způsob, hydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Z kyselého (HCl) vodně-methanolického roztoku po katalytickém hydrogenolytickém odštěpení chránící benzyloxykarbonylové skupiny ze směsi ? - a ?-N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesterů se přivede žádány hydrochlorid ? - L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru ke krystalizaci přídavkem látek, zvyšujících koncentraci chloridových iontů, s výhodou chloridu sodného.

Zařízení k regulaci teploty v kabině řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217022

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hrubý Milan

Značky: řidiče, zařízení, kabině, teploty, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém regulace teploty v kabině řidiče a to jak v zimním tak i v letním období. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno dvoukomorovým výměníkem tepla, u něhož první komora slouží jako chladič oleje a druhá komora jako výparník, ve kterém je médium pro přejímání tepla, který prvým potrubím navazuje na kompresor, přičemž v prostoru kabiny je umístěn zkapalňovač s ventilátorem, navazující druhým potrubím na kompresor a třetím...