Hrubý Jiří

Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264053

Dátum: 12.05.1989

Autori: Raiser Jaroslav, Brtník Rudolf, Charvát Alois, Gajdošík Jiří, Pacherník Pavel, Hrubý Jiří

MPK: F23M 7/00

Značky: teplovodního, bezpečnostní, násypky, kotle

Text:

...dvířek.Přikladné provedení bezpečnostního krytu násypky teplovodního kotle je znázorněno na příložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje boční řez kotlem s násypkou opatřenou bezpečnost ním krytom, obr.2 pohled na bezpečnostní kryt násypky umístčný v kotli v púdorysu.Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle podle vynálezu sestává 2 desky l z ohnivzdorného materiálu, která je sklopné uchycena pomocí čepu g na stěně Q násypky Q...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brtník Rudolf, Pacherník Pavel, Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří, Gajdošík Jiří

MPK: F23H 15/00

Značky: pohyblivý, paliva, rošt, tuhá, kotlů

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Vířivá vložka do komorových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252239

Dátum: 13.08.1987

Autori: Charvát Alois, Gajdošík Jiří, Brtník Rudolf, Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří, Pacherník Pavel

MPK: F23M 9/00, F28F 13/12, F28F 1/40...

Značky: vložka, tepla, komorových, výměníku, vířivá

Text:

...desky, přecházejicí na horním konci do dutého usměrñovacího tělesa, tvarovaného v závislosti na postupné změně rychlosti a teploty spalín V průduchu výměníku do rozšíření, zakončeného konvexní plochou. Cela usměrňovacího tělesa mohou být uzavřena boční ploškou.Hlavní výhody provedení vířivé vložky podle vynálezu spočívají v tom, že ve spodní části vložky dochází k intenzivnímu ohřevu hladké desky spalinami, které dosahují až 1 000...

Vířivá vložka do komorových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252070

Dátum: 13.08.1987

Autori: Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří, Charvát Alois, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Pacherník Pavel

MPK: F28F 1/40, F28F 13/12, F23M 9/00...

Značky: výměníku, komorových, vložka, tepla, vířivá

Text:

...boční řez vířivou vlož~ kou, zevěšenou v prostoru průduchu výměníku a obr. 2 trojrozměrný pohled na tutéž vířivou vložku s označením vzestupně vedených prou~ dů spalin.Vířivá vložka l (obr. 1) sestáváąze svislé desky g z ocelového plechu se zvýšenou odo 1 ností,v níž jsou tvářecí technikou vytvořeny.příčné ůhelníkové úseky 1. Ty vystupují střídavě z obou stran svislé desky g e přiléhají svými pravoůhlými hranami A ke stěnám 2,55...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jírů František, Hrubý Jiří, Hrubý Miroslav, Hrubý Václav

MPK: A23K 1/10

Značky: zbytků, pevně, zařízení, potravinářských, tekutou, zpracování, způsob, krmivo, směs, kuchyňských

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Zařízení pro přívod sekundárního spalovacího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248671

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrubý Jiří, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Charvát Alois, Pacherník Pavel, Raiser Jaroslav

MPK: F23L 9/00

Značky: přívod, sekundárního, spalovacího, vzduchu, zařízení

Text:

...vzduchu ochlazovány,a tím i k jejich účinnějšímu spalování. V důsledku podtlaku, vyvolaného v hornín secím kanálu, nasává se do něho dělícím průduchem i část hořlavých plynu, tvoříoích se v nespáleném tuhém palívu, které jsou přiváděny do spalovacího procesu spolu se sekundárním vzduchema jsou rovněž spalovány, takže neunikají, jak se někdy děje, kolem pohyblívého roštu a nemohou působit dusívě na proces hořeni Umístění vířivých přepážek...

Způsob zpracování kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217602

Dátum: 15.09.1984

Autori: Škola Vladimír, Hrubý Jiří, Kejmar Jaroslav

Značky: způsob, zpracování, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kostí, popřípadě s přídavkem kafilerních hmot, vyznačující se tím, že se na hovězí, vepřové, skopové a jiné kosti, ke kterým je možno přidat i kafilerní hmoty, působí přímou parou o tlaku 0,3 až 0,7 MPa po dobu až 4 h, vzniklý vývar se vypustí, přičemž se kosti zbaví zbytku vývaru znovu zavedením přímé páry o tlaku 0,3 až 0,7 MPa po dobu 5 až 30 min., načež se vzniklý vývar rovněž vypustí a kosti se suší působením nepřímé páry...