Hrubala Henrich

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Polonec Daniel, Palček Miroslav, Lieskovský Miroslav, Hrubala Henrich, Ďurčanský Ján, Florovič Stanislav

MPK: A23L 1/302, A23L 2/52, A23L 1/035...

Značky: farmaceutických, prísada, výrobkov, potravinářských

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Kompozícia k príprave tepelnoizolačných omietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261655

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hrubala Henrich, Matejka Arpád, Letenay Alexej, Florovič Stanislav

MPK: C04B 28/12, C04B 14/14, C04B 14/42...

Značky: kompozícia, tepelnoizolačných, přípravě, omietok

Text:

...a pod. V prípade, že použité zlúčeniny sú pastovitej až tuhej konzistencie je výhodné ich pridávať za tepla na teplotu topenia alebo vo forme roztokov. Vlastnosti sklenených vlákien sú vymedzené z nasledovných dôvod-o-v. V prípade použitia vlákien o hrúbke väčšej ako 16 mikrometrov sú krehké, lá 4mavé a zle tvarovatelné. Použitie vlákien o hrúbke menšej ako 6 mikrometrov spôsobuje problémy s ich nedokonalým rozptýlením V hmote omietky v...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, zejména, točivého, plechový, stroje, žebrovaný, plášť

Text:

...tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Paleeek Jaroslav, Mostecký Jioí Akademik, Mlekovský Miloslav, Svoboda Jioí, Ellinger Karel, Machatka Milan, Brůnová Bohumila, Kubelka Vladislav, Hrubala Henrich, Florovie Stanislav, Didek Václav

MPK: C12N 15/00, C07H 5/04

Značky: prostředek, mutagenní

Text:

...reverantů Salmonella.1 000,0 421 4 5 ako positivní kontroly byly použity P ř í k l a d 21 nitrosometylmočovina, vyvolávajicí mutace pouze u kmene TA 1535, 2 2,7-diamino-4,9-dioxy-5,10-dioxo-4,5,9,10 -tetrahydro-4,9-diazopyren, vyvolávající mu tace pouze u kmene TA 1538, 3 protlavin, vyvolávající mutace pouze u kmene TA 1537.Protože kmen TA 1535 registruje účinek mutagenů, indikujícich mutace typu zäměny nukleotidů v molekule...

Způsob tepelného zpracování nerezavějících chromniklových, chromniklmolybdenových a chromniklmanganových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242701

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hrubala Henrich, Florovie Stanislav

MPK: C21D 9/52

Značky: tepelného, chromniklmanganových, nerezavějících, zpracování, chrómniklových, chromniklmolybdenových, způsob, pásu

Text:

...e hledicínu válcování v rozsahu 0,4 až ,5 i.Tínto způsoben lze vyrábět pásy e uininální deformací za etupdene, což představuje značne energetické úspory a lze je vyrábet nu zeřizení. které bude dimenze-mno pouze na finální tlouiłku pásu. Horní hranice rychlosti ochlazování při prdhežnem rozpouetěcín žíhání není onelena.V zpuson podle vyndlezu byl pouzit pro výrobu pásu tlouàíky 4 In z ehremniklova ocel. a to i Gr sa. 8 i H 1....

Asfaltové zmesi vystužené nekovovými hutníckymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233461

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sekera Miroslav, Zbudilová Anna, Jantovič Jozef, Hrubala Henrich, Bukovčák Karol, Loveček Zdeněk, Florovič Stanislav, Hanzík Václav

MPK: C08L 95/00, E01C 7/26, E01C 7/18...

Značky: nekovovými, zmesí, asfaltové, vláknami, hutníckymi, vystužené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka asfaltom stmelených zmesí vrstiev vozoviek ciest a diaľnic alebo podláh priemyselných závodov alebo vrstiev tesnení vodohospodárskych stavieb vyrábaných v miešacích súpravách. Použitie nekovových hutníckych vlákien odstraňuje tvorbu trvalých deformácií vrstiev a zvyšuje ich pevnostné parametre. Podstatou vynálezu je použitie rozptýlených nekovových hutníckych vlákien o obsahu 0,1 až 5,0 hmotnostných % v zmesi kameniva a asfaltu....

Dispergační prostředek pro omítkoviny, stěrkové hmoty, nátěrové a nástřikové hmoty, lepící tmely a podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233419

Dátum: 15.08.1986

Autori: Machatka Milan, Florovič Stanislav, Ellinger Karel, Hrubala Henrich

MPK: C09D 1/12, C09D 1/08

Značky: dispergační, nátěrové, prostředek, tmely, nástřikové, hmoty, omítkoviny, lepicí, stěrkové, podlahoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká omítkovin, nátěrových a nástřikových hmot, stěrkových hmot, podlahovin a lepicích tmelů modifikovaných upravenými skleněnými vlákny za účelem dosažení a zlepšení reologických vlastností jmenovaných hmot. Hmoty podle vynálezu řeší výhodně otázku rovnoměrnosti vlastností při použítí vláken, mají lepší technologické vlastnosti ve srovnání s tradičními hmotami. Rovněž v jednotlivých hmotách je zabezpečeno smočení anorganických pojiv...

Sklenené vlákna dispergovateľné vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 231243

Dátum: 15.06.1986

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Múdra Elena, Miškolci Anton, Horák Radmil, Matula Jozef, Hrubala Henrich, Baláž Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: dispergovateľné, skleněné, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sklenených vlákien dispergovateľných vo voke s povlakom dispergačného prostriedku v množstve 0,01 až 1 % hmotnosti na hmotnosť vlákien. Ako dispergátor používa esteramíny vzorca I kde x je 1 alebo 2, R1 je H alebo -OC-R2-COOH, R2 je vinylén alebo 1, 2 - fenylén a R3 je alkyl alebo alkenyl s 8 až 18 atómami uhlíka, prípadne sodné, draselné, amóniové, trietanolamínové, anionické soli alebo kationické soli s alifatickými...

Spôsob výroby sekaných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229494

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hrubala Henrich, Florovič Stanislav, Forró Juraj, Miškolci Anton, Matula Jozef

MPK: C03B 37/01

Značky: sekaných, spôsob, sklenených, vlákien, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu sekaných sklenených vlákien dispergovateľných vo vode dvojstupňovou technológiou. Pri spracovaní sklenených prameňov sa tieto pred sekaním povlečú vodou v množstve 2 až 30 % hmotnosti a vo forme pramenca zloženého z 5 až 100 prameňov sa následne sekajú na zvolenú dĺžku. Zlepšenie zmáčavosti vlákien vodou je možné docieliť 0,01 až 2 % hmotnosti povrchovoaktívnych látok, ich pridaním do vody. Takto vyrobené mokré sekané...

Způsob přípravy kvarterních amoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240835

Dátum: 16.07.1985

Autori: Florovie Stanislav, Hrubala Henrich, Bárta Jozef, Forró Juraj

MPK: C11D 1/62

Značky: kvartérních, solí, způsob, amoniových, přípravy

Text:

...zůstává nevyreagováno zhruba 15 z nasazeného stechiometrického množství tríetylaminu. Empiricky jsme nalezlí, že reaktivita terciárních substituovaných aminů klesáKvarterní amoniové sloučeninm připravenépäle našeho postupu ve formě 20 až 50 vodných roztoků, tvoří vodojasné až světle žluté roztoky, neomezeně stálé.zoětnjm chladičem a KPG míchadlem se předloží 426 g oktylfenolu,oxetylovaného 5 moly etylenoxidu. Přidají se 2 g kyseliny...