Hronec Milan

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Gogová Zuzana, Čamaj Vladimír, Hronec Milan, Stanček František

MPK: B01J 8/02, B01J 19/24, B01J 19/02...

Značky: súosových, valcov, technologii, dvoch, tvaru, chemických, využitia, stojatých, podmienky, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Spôsob výroby cyklohexénu alebo súčasnej výroby cyklohexénu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283482

Dátum: 14.07.2003

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Kolesár Ján, Kovaĺ Eugen, Hronec Milan, Žiak Jozef, Králik Milan, Lichvár Milan, Surový Jozef, Kavala Miroslav

MPK: C07C 5/05, C07C 5/02, C07C 13/20...

Značky: cyklohexanolom, spôsob, súčasnej, cyklohexénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje parciálnou hydrogenáciou benzénu na cyklohexén alebo parciálnou hydrogenáciou benzénu s konjugovanou hydratáciou na cyklohexanol na homogénnom alebo heterogénnom katalyzátore, alebo na atypickom katalytickom systéme, pričom hydrogenačnú zložku tvorí najmenej jeden kov alebo zlúčenina kovu VIII. Skupiny periodického systému prvkov, prípadne s lantanidmi a zlúčeninami zinku, kadmia a prechodných kovov pri teplote 90...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283209

Dátum: 18.02.2003

Autori: Beška Emanuel, Hronec Milan, Pintér Jozef, Toman Peter, Fiedler Karol

MPK: C07C 209/38, C07C 211/55, C07C 209/36...

Značky: 4-aminodifenylaminu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu cez intermediálnu prípravu 4-nitrodifenylamínu a/alebo 4-nitrózodifenylamínu, a/alebo ich solí reakciou anilínu s nitrobenzénom v kvapalnom prostredí pri teplote 50 až 130 °C, za normálneho alebo zníženého tlaku, v inertnej atmosfére alebo v prítomnosti vzdušného kyslíka, s následnou hydrogenáciou medziproduktu 4-nitrodifenylamínu a/alebo nitrózodifenylamínu a vedľajších produktov, izoláciou...

Spôsob parciálnej hydrogenácie aromátov a/alebo ich parciálnej hydrogenácie s hydratáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282654

Dátum: 22.10.2002

Autori: Macho Vendelín, Kučera Milan, Hronec Milan, Králik Milan

MPK: C07C 31/133, C07C 13/20, C07C 29/19...

Značky: parciálnej, hydratáciou, spôsob, aromátov, hydrogenácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob parciálnej hydrogenácie aromatických uhľovodíkov, ale aj ich parciálnej hydrogenácie s konjugovanou hydratáciou na cykloalkanoly a/alebo alkylcykloalkanoly pri 80 až 280 °C (130 až 200 °C) sa uskutočňuje vodíkom v jednom technologickom stupni za prítomnosti organických pomocných látok (alkanoly C1 až C4, glykoly až polyglykoly, halogénované až polyhalogénované uhľovodíky, karboxylové kyseliny C1 až C4, étery až korunkové étery) alebo ich...

Sposob prípravy etylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260350

Dátum: 15.12.1998

Autori: Křižka Pavel, Tatranský Ivan, Hronec Milan, Jamriška Jozef, Bučko Milan

MPK: C07C 15/02

Značky: etylbenzenu, přípravy, spôsob

Text:

...s di- a//alebo polyetylbenzénmi a kvapalný katalytický komplex chloridu hlinitého. Hmotnostný pomer benzénu k dl- a/alebo polyetylbenzénom býva 1 1 až 8 z 1. Katalytický komplex sa používa v množstve 5 až 15 pSšPC. hmot., przčitané na množstvo aromatických uhľovodíkov. Tento sa pripravuje z bezvodého chloridu hlinitého dietylbenzénu alebo zmesi benzénu s clietylhenzénom a aktivátora, ktorým je voda, vodný roztok chlorovodika alebo...

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: C09D 3/733

Značky: ropná, živica, přípravy, hydrofilná, spôsob

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Hydrofilná ropná živina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260341

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hronec Milan, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C09D 3/733, C08L 57/10

Značky: živina, hydrofilná, ropná, přípravy, spôsob

Text:

...frakcii a tiež od požadovaných hydrotilných vlastností .finálnej repnej živice, hlavne čo sa týka čísle kyslosli, farebnosti, irozpustnosti v organických rozpúšťadlách a teploty mäknutia.Obvykle sa tieto latky používajú v množstve 2 až 30 0/0 hmot. počitané na množstvo spracovfivanej oleľinickej suroviny. Pritom sa získavajú ropné živice, ktorých číslo kys~ losti je V rnzsalin 10 až 200 mg KOPLt-il živice. Aby sa zlepšila kvalita živice,...

Sposob prípravy ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260324

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: C08F 2/46

Značky: živice, ropnej, přípravy, spôsob

Text:

...tým, že na závesný čaip telesa krytu je pripojený jeden koniec dv-ojramwennej páky, ktorej druhý koniec je opxatrený zúveažím a ktorej stredná časť je uchytenä Ě 194. .12 .l, š., Ľ. na prvom čape rebra rozvieracieho klinu, i i v a. 10 ~v 11 o»bež 11 e s dvojramennou pákou je uspovaduąna jednoriamenná páka, ktorej jeden koniec je pirlupojený na prídavný závesný čap telesa krytu ia- ktołrej druhý koniec je pripojený na druhý čap rebna...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Lehocký Peter, Hronec Milan, Doležel Pavel, Uhlár Ján, Kaszonyi Alexander, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 313/20, C07D 277/80, C07C 313/22...

Značky: bis(2-benzotiazolylsulfén, spôsob, vysokočistého, amidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270181

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan

MPK: C07C 49/543, C07C 33/05

Značky: spôsob, oxidáciou, verbenolu, přípravy, verbenonu, alfa-pinénu

Text:

...alebo roztokov zriedených kyselín, z ktorých sa v prítomnosti zásad vyzrážajú príslušné nerozpustné zlúčeniny.Výhoda postupu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pracuje len v prostredí d-piněnu bez použitia rozpúěłsdla pri relatívne nízkych koncentráciach katalyzátora, pričom katalyzátor zachováva pôvodnú aktivitu aj po mnohonásobnon použití. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že sa výrazne skráti reakčná doba. ~vynález je bližšie objasnený na...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270180

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan

MPK: C07C 33/05, C07C 49/543

Značky: oxidáciou, spôsob, verbenolu, alfa-pinénu, přípravy, verbenonu

Text:

...soli (napríklad dnsičnanu, síranu alebo chloridu kobaltnatého) v zriedenej kyseline octovej. Douvedenej zmesi sa pri 70 až 90 ° 0 postupne prikvapkúva vodny rostok Nami až do pH 12. Kobaltový katalyzútor s obsahom kobaltu Go 1 až 20 SG hmot. sa po prenytí destilovanou vodou a vysuěení použije na reakciu. .Prítomnosť ohromitých solíurýohĺuje výrazne rozpad bydroperoxidov .v reakčnej zmesi pri súčasnom zvýšení obsahu verbenonu. Vaijonný pomer...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268571

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ilavský Ján, Obložinský Anton, Cvengrošová Zuzana, Kizlink Juraj, Haruštiak Milan, Hronec Milan, Hutník Juraj

MPK: C07C 13/42, C07C 49/627

Značky: přípravy, spôsob, verbenonu

Text:

...ohinolín, tero. aminy atč, npâsobujú okrem nbpríjemmej práce aj nároěnejěiu zdravotná ochranu pracovníkov.V niektorých postupoch Je i značná ekonomická náročnoet epoaobená hlavne likvidáciou odpadov u prevádzkou technologického zariadenia.Uvedené nedostatky sú zčaeti odstránené sposobom prípravy verbenőnu z alfa-pinénu oxidáoiou kyslíkom za prítomnosti kntalyzátora pri teplote 50 až 80 °C počas Q až 12 hodín podla vynálezu, ktorého podstatou...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Konečný Václav, Kuruc Ľudovít, Roller Ladislav, Tuleja Juraj, Handlovský Andrej, Fiedler Karol, Hronec Milan, Kríž Miroslav, Wenchich Štefan, Beška Emanuel, Kubala Vojtech

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob, 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267073

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hronec Milan, Tulejová Anna, Truchlik Štefan, Tuleja Juraj, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 51/265, C07C 51/21, C07C 51/235...

Značky: kyselin, spôsob, aryloxyalkánkarboxylových, přípravy

Text:

...metyl, je možné pripraviť oxidáciou aryloxyalkoholov všeobecného vzorca IIv ktorom R, R 1, R 2 majú už uvedený význam, kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom vo vod Fgno-alkalickom prostredí pri teplote 50 až 110 °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa v prítomnosti katalyzátora, ktorým je paládium nanesené v množstve 2 až 8 hmot. na anorganickom nosiči podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že paládium je aktivované zlúčeninami mangánu...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267906

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tulejová Anna, Hronec Milan, Tuleja Juraj, Ilavský Ján, Truchlik Štefan, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 59/68

Značky: aryloxyalkánkarboxylových, spôsob, kyselin, přípravy

Text:

...kyselín všeobecného vzorca I sposobom podľa vynálezu spočíva v tom, že Pd nanesené na anorganickom nosiči a použité ako katalyzátor oxidácie má vysokú selektivitu, aktivitu a životnosť. Dosahujú sa tým veľmi vysoké výťažky, množstvo použitého katalyzátora počitaná na oxidovaný alkohol sa značne zredukuje, pracuje sa pri nízkom tlaku s možnosťou uskutečnovať reakciu pri vysokej koncentrácii oxidovaného alkoholu V násade...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: B01J 27/12, B01J 27/08, B01J 27/10...

Značky: živíc, ropných, báze, hlinitého, odstraňovania, katalyzátora, procesu, chloridů, spôsob, fluoridu, boritého, výroby

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Závěs pro uchycení vrtacího ramene k důlnímu nakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 265090

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hronec Milan, Požár Hugo, Wittich Robert, Špička Karel, Mareček Pavel

MPK: E21C 11/00

Značky: nakládací, ramene, uchycení, vrtacího, důlnímu, závěs

Text:

...čepu gž připojen jeho sklopny díl gg. Sklopný díl gg závěsu gg je opatřen dorazovým distančním šroubem g 1, který umožňuje seřízení osy vrtacího ramene Ag ve sklopené pracovní polozev úhlu 15 °.-Pod dorazovým distančním šroubem 31 je na sklopnêmdílu gg závěsu gg upevněno těleso kuželové třecí spojky gg, do které je nasunuto těleso objímky gg, tvořící druhou část kuželové třecí spojky gg. Nastavitelnou funkci kuželové třecí spojky gg...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hronec Milan, Holčík Ján, Hlinšťák Karol, Hejda Ivan, Sabadoš Július, Kopernický Ivan

MPK: C07D 277/62, C07D 277/64

Značky: přípravy, spôsob, 2-benzotiazolsulfénamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Miškovič Tibor, Jesenský Ján, Ambrož František, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Džamba Peter, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Košuth Jaroslav, Tomčík Kazimír, Banhedyi Erich, Hronec Milan, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Bakoš Ján, Kováč Pavol, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, získavanie, zariadenie, zmesí

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Magur Ján, Mihočko Peter, Ambrož František, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zvýšenia, spôsob, cyklohexanol, selektivity, cyklohexanu, oxidácie, cyklohexanón

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Ambrož František, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, výroby, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Juhás Stanislav, Hronec Milan, Ambrož František, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, výrobu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Ždenyi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Chocholáček Ľudovít, Molnár Gabriel, Hronec Milan, Juhás Stanislav, Jesenský Ján, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Ambrož František, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, cyklohexanu, oxidácie, selektívnej

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C08F 4/12, B01J 27/125

Značky: chloridů, přípravy, katalyzátora, spôsob, hlinitého, báze

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Mikulec Jozef

MPK: C02F 1/26, C02F 1/04

Značky: ropnej, použitých, katalyzátora, spôsob, izolácie, živice, látok, procese, přípravy, organických

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Olejová zložka pre prípravu impregnačných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259577

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopernický Ivan, Hronec Milan, Mikulec Jozef

MPK: C10M 111/06

Značky: impregnačných, přípravu, olejov, zložka, olejová

Text:

...Obvykle sa ako rozpúštíadlá používajú aromaiické uhlovodiky ako toluén, xylény a pod., ktoré sa s frakciou dobre miešajú a rozpúšťajú tuhé aromatickě uhlovodíky. Polymerizácia nenasýtených uhľovodíkov môže byť katalytická, napríklad v prítomnosti Friedel-Graitsových katalyzátorov .alebo v prítomnosti radikálových ini-ciátorov, prípadne .prebiehal len termlcky pri vyšších teplotách. Ak sapoužíva katalytická polymerizácia, ktorá sa...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Obložinský Anton, Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Kríž Miroslav, Cvengrošová Zuzana, Kuruc Ľudovít, Hronec Milan

MPK: C07C 49/623

Značky: spôsob, verbenonu, přípravy

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Harrach Milan, Bučko Miloš, Mrlian Ivan, Zajačik Anton, Hronec Milan

MPK: B01J 23/50

Značky: katalyzátorov, predĺženia, životnosti, strieborných, spôsob

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...