Hromek František

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bulina Vladimír, Hromek František, Krajina Aleš

MPK: C21C 5/48

Značky: odnímatelných, utěsnění, zařízení, ocelářských, konvertoru

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Machálek Vladimír, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Hromek František, Březin Jaroslav, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: tandemové, způsob, oceli, konvertoru, výroby, kyslíkovém

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lánský Vladislav, Dobrovský Lubomír, Raška Pavel, Hromek František, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Macozsek Milan, Pětroš Jaroslav, Chvojka Jan

MPK: C21C 7/00

Značky: před, způsob, odlévací, pánve, železa, odpichem, úpravy, taveniny

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Hromek František, Vojnar Zdeněk

MPK: C21C 5/28

Značky: konvertoru, kyslíkovém, způsob, odpadů, ocelového, kombinované, dmýchaném, předehřevu

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Dobrovský Ludovít, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Hromek František, Raška Pavel, Macozsek Milan, Lánský Vladislav

MPK: C21C 7/00

Značky: desoxidace, reakční, taveniny, způsob, nádobě, železa

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Kučera Jaroslav, Šotola František, Raška Pavel, Hromek František, Šubert Pavel, Březina Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, způsob, výroby, oceli, tandemové

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromek František, Záviský Jaromír, Pětroš Jaroslav, Raška Pavel

MPK: C21C 5/30

Značky: ocelářské, uhlíkaté, roztaveného, prachové, dmýchání, látky, lázně, způsob

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kuběna Slavoj, Hromek František, Chvojka Jan, Sonnestein Petr, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/38

Značky: konvertorového, kombinované, využití, dmýchaném, plynů, výrobu, oceli, způsob, konvertoru

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Štivar Antonín, Šubrt Pavel, Hromek František, Šotola František, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 5/04

Značky: inertního, dmýchání, způsob, plynů, tandemové

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hromek František, Pětroš Jaroslav, Bartoš Vladimír, Šotola František, Štivar Antonín, Kupka František

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemové, oceli, přidáváním, výroby, paliva, lázně, roztaveného, způsob, zkujňování, prachového, během

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Způsob ztekucení strusky ve spodem dmýchaném konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253065

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kodrle Luděk, Nemčič Ladislav, Březina Jaroslav, Valošek Petr, Novák Jiří, Hromek František

MPK: C21C 5/36

Značky: dmýchaném, způsob, strusky, ztekucení, konvertoru, spodem

Text:

...s dmýchaným vápnem se dmýchá prachový kysličník hořečnatý tak, aby výsledná směs obsahovala od 12 do 40 hmotnosti kysličníku hořečnatého, a to v množství do 55 kg na tunu vyrobené oceli.Výhodou způsobu podle vynálezu je vytvoření řídké konečné strusky s obsahem od 6 S do 8 hmotnosti kysličníku hořečnatého s možností odčeření kovových qranálií, přičemž nezhoršuje odsíření ani odfosťoření kovu.Výhodou je také to, že není nutno používat jako...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubina Slavoj, Divák Boetislav, Hromek František, Bohuš Jioí, Peška Rudolf, Hošek Jan, Hladký Jan, Lesniak Adolf

MPK: A23K 3/02, C07C 49/403, C07C 31/24...

Značky: vodného, mravčej, odpadného, spôsob, octovej, roztoku, spracovania, kyseliny

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Odtahový trakt spalin hutnické tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251840

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sládeček Jaroslav, Frank Otakar, Hromek František, Šotola František

MPK: C21C 5/04

Značky: trakt, tandemové, spalin, hutnické, odtahový

Text:

...mokrých kold a snočndho mnolství vody.čiltění odtohových traktu, ktorá musí byt prováděno někdy í y průběhu kampani poco,lo čosově o fyzicky nočné náročná. Touto mokrý způsob čištění ppolin vyhdujo volká množství vody. do onorgstioky vslní náročný n Vyžadujo invostičnö náročná vodní o kolové hospodářství. zpracování těchto kolo noní dosud vyřolono o koly Jsou proto doponovány v kolových ryhnících, ktoré so budují vysokými pořizovacími...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: C21C 1/06

Značky: přesun, surového, nádoby, zejména, hrdla, víka, pojízdného, mísiče, zařízení, železa

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zařízení k zakrytí hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251838

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Hromek František, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: pojízdného, mísiče, hrdla, zakrytí, zejména, nádoby, surového, železa, zařízení

Text:

...zakrytí hrdla je dokonalé a tím ee podstatne sniiuje únik tepla z nádoby, přičemž horní plocha víka je chraněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, že odkrytí i zakrytí hrdla nádoby víkem se provádí pouze jeho posunem ve vodorovnám aměru a to při plnú i prázdné nádobä, čímž není nutné víko nadzvedávat dalším samostatným ovlddacím ústrojím, Konstrukční řešení je jednodušäí sa zvýäanou apolehlivostí, tím se snižují výrobní náklady i. náklady na...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Slouka František, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Hromek František, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Divák Břetislav

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, konvertorech, oceli, trysky, kyslíkových, dmýchání, výrobe, hlavice, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hošek Jan, Matějka Čestmír, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Hromek František, Varta Jiří, Slováček Jiří, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Bohuš Jiří

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, prachových, způsob, taveniny, látek, proudu, hutnickém, plynů, výroby, dmýcháním, oceli, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chvojka Jan, Raška Pavel, Kluževič Milan, Varta Jiří, Slouka František, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Hromek František, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Kodrle Luděk

Značky: uzáver, panví, rotační, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Záviský Jaromír, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Hromek František, Hladký Jan

Značky: zkujňování, zařízení, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Hromek František, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Varta Jiří, Raška Pavel, Divák Břetislav, Slouka František, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Lesniak Adolf

Značky: hrdla, vyzdívky, způsob, límce, čištění, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Řehoř Josef, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Bohuš Jiří, Matějka Čestmír, Hromek František, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan

Značky: výroby, konvertoru, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hill Eduard, Jekl Jiří, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Jasinský Zdeněk, Hromek František, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Hladký Jan, Divák Břetislav, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich

Značky: hladinu, lázně, tryska, tekutin, roztaveného, látek, dmýchání, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.