Hromek František

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hromek František, Krajina Aleš, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/48

Značky: zařízení, utěsnění, odnímatelných, konvertoru, ocelářských

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Březin Jaroslav, Štivar Antonín, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Hromek František, Machálek Vladimír

MPK: C21C 5/28, C21C 5/04

Značky: tandemové, oceli, kyslíkovém, výroby, konvertoru, způsob

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dobrovský Lubomír, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Lánský Vladislav, Macozsek Milan, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Raška Pavel

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, úpravy, taveniny, před, odlévací, pánve, odpichem, železa

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Záviský Jaromír, Vojnar Zdeněk, Hromek František, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, dmýchaném, ocelového, kombinované, předehřevu, kyslíkovém, odpadů, konvertoru

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chvojka Jan, Záviský Jaromír, Hromek František, Dobrovský Ludovít, Pětroš Jaroslav, Peška Rudolf, Macozsek Milan, Lánský Vladislav, Raška Pavel

MPK: C21C 7/00

Značky: desoxidace, železa, taveniny, nádobě, způsob, reakční

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šotola František, Kučera Jaroslav, Pětroš Jaroslav, Šubert Pavel, Březina Jaroslav, Hromek František, Raška Pavel

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, tandemové, výroby, způsob, oceli

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Hromek František, Záviský Jaromír, Raška Pavel

MPK: C21C 5/30

Značky: uhlíkaté, dmýchání, látky, prachové, roztaveného, ocelářské, způsob, lázně

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kuběna Slavoj, Pětroš Jaroslav, Chvojka Jan, Sonnestein Petr, Hromek František

MPK: C21C 5/38

Značky: oceli, konvertorového, využití, kombinované, výrobu, konvertoru, dmýchaném, plynů, způsob

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hromek František, Šubrt Pavel, Šotola František, Kuběna Slavoj, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, inertního, tandemové, dmýchání, plynů

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hromek František, Bartoš Vladimír, Štivar Antonín, Kupka František, Šotola František, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, paliva, prachového, zkujňování, způsob, lázně, tandemové, roztaveného, výroby, přidáváním, během

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Způsob ztekucení strusky ve spodem dmýchaném konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253065

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valošek Petr, Nemčič Ladislav, Kodrle Luděk, Březina Jaroslav, Novák Jiří, Hromek František

MPK: C21C 5/36

Značky: spodem, způsob, dmýchaném, ztekucení, konvertoru, strusky

Text:

...s dmýchaným vápnem se dmýchá prachový kysličník hořečnatý tak, aby výsledná směs obsahovala od 12 do 40 hmotnosti kysličníku hořečnatého, a to v množství do 55 kg na tunu vyrobené oceli.Výhodou způsobu podle vynálezu je vytvoření řídké konečné strusky s obsahem od 6 S do 8 hmotnosti kysličníku hořečnatého s možností odčeření kovových qranálií, přičemž nezhoršuje odsíření ani odfosťoření kovu.Výhodou je také to, že není nutno používat jako...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hošek Jan, Kubina Slavoj, Bohuš Jioí, Hladký Jan, Hromek František, Peška Rudolf, Divák Boetislav, Lesniak Adolf

MPK: A23K 3/02, C07C 49/403, C07C 31/24...

Značky: mravčej, spracovania, odpadného, octovej, kyseliny, spôsob, vodného, roztoku

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Odtahový trakt spalin hutnické tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251840

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Frank Otakar, Sládeček Jaroslav, Šotola František

MPK: C21C 5/04

Značky: odtahový, trakt, spalin, tandemové, hutnické

Text:

...mokrých kold a snočndho mnolství vody.čiltění odtohových traktu, ktorá musí byt prováděno někdy í y průběhu kampani poco,lo čosově o fyzicky nočné náročná. Touto mokrý způsob čištění ppolin vyhdujo volká množství vody. do onorgstioky vslní náročný n Vyžadujo invostičnö náročná vodní o kolové hospodářství. zpracování těchto kolo noní dosud vyřolono o koly Jsou proto doponovány v kolových ryhnících, ktoré so budují vysokými pořizovacími...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: zařízení, železa, přesun, surového, nádoby, zejména, hrdla, víka, pojízdného, mísiče

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zařízení k zakrytí hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251838

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Hromek František, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: nádoby, zařízení, pojízdného, mísiče, hrdla, železa, zakrytí, surového, zejména

Text:

...zakrytí hrdla je dokonalé a tím ee podstatne sniiuje únik tepla z nádoby, přičemž horní plocha víka je chraněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, že odkrytí i zakrytí hrdla nádoby víkem se provádí pouze jeho posunem ve vodorovnám aměru a to při plnú i prázdné nádobä, čímž není nutné víko nadzvedávat dalším samostatným ovlddacím ústrojím, Konstrukční řešení je jednodušäí sa zvýäanou apolehlivostí, tím se snižují výrobní náklady i. náklady na...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Slouka František, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Peška Rudolf, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Raška Pavel, Hromek František, Hladký Jan, Bohuš Jiří

MPK: C21C 5/46

Značky: horní, trysky, konvertorech, oceli, kyslíkových, dmýchání, výrobe, hlavice, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Slováček Jiří, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf, Hromek František, Divák Břetislav, Matějka Čestmír, Kluževič Milan, Hladký Jan, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 7/04

Značky: proudu, agregátu, způsob, látek, dmýcháním, oceli, výroby, směsi, hutnickém, plynů, taveniny, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Hromek František, Peška Rudolf, Slouka František, Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Kluževič Milan

Značky: hutnických, rotační, panví, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hladký Jan, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Hromek František, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk

Značky: zkujňování, železa, zařízení, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Slouka František, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Šigut Ivan, Hladký Jan, Varta Jiří, Hošek Jan, Hromek František, Raška Pavel, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav

Značky: hrdla, límce, konvertoru, vyzdívky, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Varta Jiří, Hromek František, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Řehoř Josef, Jasinský Zdeněk, Hošek Jan, Matějka Čestmír, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj

Značky: způsob, oceli, konvertoru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Jekl Jiří, Varta Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Hromek František, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Hill Eduard, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk

Značky: hladinu, sypkých, roztaveného, lázně, dmýchání, tryska, látek, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.