Hrnko Tibor

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotuliak Jozef, Podstanický Alexander, Hrnko Tibor

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, výměník, rúrkami, vinutými

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnko Tibor, Mičušík Peter, Kluka Ján, Zvara Ján

MPK: B65G 57/24

Značky: robotizované, pracovisko, stavebnicové, ukladanie, palety, automatické, tovarů, kusového

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 226470

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žarnay Martin, Kasajová Marta, Hrnko Tibor

Značky: vytváranie, zariadenie, medzier, plošných, zostavách, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál umiestnené pod valčekovým dopravníkom linky na rozraďovanie výsuškov tehál do zostáv vyznačené tým, že v základnom ráme (1) je posuvne uložený pohyblivý rám (2), na ktorom je umiestnená medzi hnacím hriadeľom (5) s hnacími kolieskami (12) a medzi vratnými kladkami (13) skupina nosných reťazí (9), hnaná od motora (3) cez primárny prevod (10), primárny spojkový hriadeľ (18), spojku (20),...

Spôsob vytvárania vzoriek z plastického cesta, napríklad hliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214983

Dátum: 15.09.1984

Autori: Majer Jozef, Hrnko Tibor

Značky: plastického, cesta, například, hliny, vzoriek, spôsob, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob vytvárania vzoriek z plastického cesta napr. tehliarskej hliny. Tieto vzorky definovaných rozmerov slúži na meranie vlhkosti mikrovlnnou metódou. Pri spôsobu podľa vynálezu sa používa zariadenia, ktoré je konštruované tak, aby odber vzorky bol umožnený priamo vo výrobnej linke a aby umožnil aj laboratórne využívanie. Vzorka z plastickej suroviny sa vytvára priamočiarym pohybom piestu vzorkovača, ktorý je spojený s...

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213679

Dátum: 01.04.1984

Autori: Švestka Valter, Hrnko Tibor, Matyas Karol, Bittarovec Pavol, Žarnay Martin

Značky: zariadenie, tehál, výsuškov, zostáv, zoraďovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv vopred stanovených maticových tvarov s medzerami, zostavené z prísunového dopravníka čidiel, presuvného dopravníka a valčekových dopravníkov, vyznačující sa tým, že na konci prísunového dopravníka (1) opatreného čidlom (8) merania šírky zostavy je presúvacie zariadenie (2) na presun výsuškov (14) na valčekový dopravník (3), opatrený čidlom (9) na meranie dlžky zostavy, za ktorý, nasleduje...