Hrdlička Anton

Nakvášacia nádrž s mechanickým chladiacim a/alebo odplyňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6684

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hrdlička Anton

MPK: B65D 88/06, C12G 1/026, B01F 7/18...

Značky: zariadením, nakvášacia, mechanickým, chladiacim, odplyňovacím, nádrž

Text:

...riešenie bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad v reze na nakvášaciu nádrž s mechanickým chladiacim a zároveň aj s odplyňovacím zariadením. Na obr. 2 je axonometrický pohľad na odplyňovacie zariadenie. Na obr. 3 je znázomený koniec hriadeľa v reze podľajednej realizácie. Na obr. 4 je mázomený koniec hriadeľa v reze podľa druhej realizácie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú...

Skibord

Načítavanie...

Číslo patentu: 285396

Dátum: 04.12.2006

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/00

Značky: skibord

Zhrnutie / Anotácia:

Skibord pozostáva z nosnej dosky (1) vybavenej viazaním (2) prvej topánky, fixačný prvok (4) druhej topánky je v stredovej časti (8) nosnej dosky (1) bezprostredne za viazaním (2) a ich pozdĺžne osi ležia v pozdĺžnej osi (7) nosnej dosky (1). Dosadacia plocha (4.3) zadnej časti (4.2) fixačného prvku (4) je nad úrovňou alebo v úrovni dosadacej plochy (4.4) prednej časti (4.1) fixačného prvku (4).

Doskové vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4097

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrdlička Anton

MPK: F24D 3/16

Značky: vyhrievacie, doskové, těleso

Text:

...Plocha prekrytia môže byt opatrená grafickým motívom. Tak pôsobí doskové vyhrievacie teleso ako dekoratívny prvok v byte a zároveň plní úžitkovú funkciu tým, že sála teplo.Prehľad obrázkov na výkresochDoskové vyhrievacie teleso podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu doskového vyhrievacieho telesa. Na obr. 2 je znázomený pohľad z...

Skibord

Načítavanie...

Číslo patentu: 284182

Dátum: 10.09.2004

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/03

Značky: skibord

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžiarska pomôcka pozostáva z tvarovej nosnej dosky (1) so sklznicou (2), vybavenej vo svojej hornej strednej časti (3) pevným viazaním (4). Horná zadná časť (5) skibordu má fixačnú časť (13) s košíkom (14) päty. Pozdĺžne stredové osi (8, 9) pevného viazania (4) a fixačnej časti (13) s košíkom (14) päty ležia v pozdĺžnej stredovej osi (7) tvarovej nosnej dosky (1). Predná časť (10) tvarovej nosnej dosky (1) má špičku (11). Zadná časť (5)...

Skiboard

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3010

Dátum: 08.10.2001

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/03

Značky: skiboard

Text:

...s odlišným usporíadaním postoja nôh, kde tieto sú usporiadané zasebou vjednej osí spolu v pozdĺžnej osi dosky. V stredovej časti dĺžky dosky je upevnená jedna noha avzadnej časti dosky je upevnená druhá noha. Pri jazde nie sú potrebné palice. Jednanoha je uchytená vpevnom viazaní. Druhá noha je uchytená len vo fixačnom prvku, z ktorého sa vpripade potreby rýchlo a ľahkouvoľňuje. Nedostatkom tejto Iyžiarskej potreby je spôsob jazdy,...

Monolyža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1905

Dátum: 05.08.1998

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/03

Značky: monolyža

Text:

...a lyžuje klasickou lyžiarskou zjazdovou technikou. Monoulyža je obdobne ako snowboard ťažká a rozmerná. Ešte jedna nevýhoda mono-lyže a snowboardu spočíva v tom, že neumožňuje pohyb lyžiara krokom po zastavení vzhľadom k upevneniu obidvoch nôh vo viazaniach.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje mono-lyža podľa riešenia a ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z tvarovanej nosnej dosky so sklznicou, pričom horná...