Hrdina Vladimír

Zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238317

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hrdina Vladimír, Müller Jan, Müller Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 13/10

Značky: časového, dynamické, bloků, pamětí, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti. Startovací puls některého-typu paměťového cyklu spustí první zpožďovací obvod, který po odměření nastavené doby vyšle puls. Tímto pulsem se přes klopný obvod nastartuje sériový řetěz invertorů. Z tohoto řetězu se odebírá potřebná sekvence časových pulsů, které v závislosti na zvoleném typu cyklu paměti se v přepínacím logickém bloku přetvářejí na výkonné signály řízení paměti....

Spojka válcové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrdina Vladimír, Orel Eduard

MPK: E05B 27/04

Značky: válcové, spojka, vložky

Text:

...osazeným čepem s hlavou, přičemž osazenf čep není průchozí a je pevně spojen s pravým křídlem a otočnš s levým křídlem. Spojka sestává ze dvou křídel obdélníkového průřezu, která jsou spojena osazeným čepem.Takto provedené sestavení spojky má větší délku než šířku a tím i při jednoduchém profilu má spolehlivé vedení a funkcí. Profilspojky není narušen a je dostatečně dimenzován, aby přenesl kroutíci moment vznikající při odemykání stavebního...

Zapojení bloku pro zabezpečení výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238118

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hrdina Vladimír, Müller Jan, Janů Karel, Müller Vladimír, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 9/26

Značky: zapojení, bloků, výstupních, zabezpečení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bloku pro zabezpečení výstupních signálů. Mikropočítače pro řízení technologických procesů a strojů musí mít v každém okamžiku plně definovaný stav výstupních signálů. Klopný obvod, který svým výstupním signálem řídí průchod výstupních signálů budicím obvodem se po zapnutí napájení nastaví systémovým nulovacím signálem do výchozího stavu. Tento stav blokuje průchod výstupních signálů budicím obvodem a výstupní signály do...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238117

Dátum: 16.02.1987

Autori: Müller Jan, Janů Karel, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 3/00

Značky: signálu, vstupních, zapojení, změn, vyhodnocování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů. Vstupní sledované signály se po oddělení od technologie přivádějí do vstupního obvodu. Do paměti tohoto obvodu se zapíší pouze v případě libovolné změny libovolného ze sledovaných signálů. Zápis se provede pulsem, odvozeným od směn vstupních signálů. Tento puls nastaví též klopný obvod, který vydá přerušovací signál do mikropočítače. Mikropočítač se tak začne zabývat...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Hrdina Vladimír, Müller Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, napájení, ošetření, mikropočítače, výpadku, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 11/10

Značky: zapojení, parity, obvodů, chyby, zpracování, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Müller Jan, Hrdina Vladimír, Janů Karel

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítače, časově, sběrnice, zapojení, obvodů, vnitřní, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229130

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Hrdina Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír

MPK: G06F 7/06

Značky: zapojení, přerušení, úrovní, obvodů, slučovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení, vyznačující se tím, že sdružená datová sběrnicová svorka (01) zapojení je spojena se sběrnicovým skupinovým výstupem (11) vstupního obvodu (1), jehož přerušovací výstup (12) je spojen s vnitřní přerušovací skupinovou svorkou (03) zapojení, a s vnitřním přerušovacím skupinovým vstupem (21) propojovacího pole (2), jehož stavový skupinový výstup (26) je spojen s datovým skupinovým vstupem (13)...

Zapojení bloku pro paritní ochranu pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229128

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Müller Jan, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand

MPK: G06F 11/10

Značky: bloků, pamětí, zapojení, ochranu, paritní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikropočítačové techniky a řeší zapojení bloku paritní ochrany paměti. Svými vstupními a výstupními svorkami je blok paritní ochrany paměti připojen na datovou paměť typu RAM a na vlastní procesorovou část mikropočítače. Pro každé zapisované slovo dat se vytváří paritní informace. Tato informace se ukládá do paměti bloku na stejnou adresu jako datové slovo. Při čtení datového slova se kontroluje nově vytvořená paritní informace...