Hradský Ernest

Odhrdzovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 272711

Dátum: 12.02.1991

Autori: Hudák Ján, Hradský Ernest

MPK: C23G 1/02

Značky: odhrdzovací, prípravok

Spôsob zisťovania pôvodného počtu závitov poškodenej transformátorovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270185

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hradský Ernest

MPK: H01F 41/06, H01F 41/00

Značky: spôsob, pôvodného, poškodenej, cievky, závitov, počtu, transformátorovej, zisťovania

Text:

...cievok v usporiadaní na opačnú íunkciu pri rýchlosti odvíjaniva úmernej priemeru vodiča cievky prepočtom vztahu priemeru a dllky vodiča a jadra cievky.Výhody vynálezu sú hlavne v tom, že sa umožní oprava a uvedenie do pôvodnej runkcie drahých elektrických zariadení dováłaných bez základnej parametrovej a konštrukčnej dokumentácie.Vyldči sa nepresnost a prácnost meehanickdho oddelovania vodičov a počítania zdvitov,pri velmi poškodených...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268589

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hradský Ernest, Hudák Ján

MPK: C01B 25/234

Značky: regenerácie, fosfátového, spôsob

Text:

...kyeelinouairovou o anołatve v rozsahu 101 až 102 X hnotnoatných voči jej teoretickćmu množstvu zodpove~ dajúcenu obsahu foaforu v kale. Pridůvanie kyaeliny airovtj ee deje za neuatlleho aiev łania reakčnej zeeai e jej ohrievanie po dobu odperenie 70 až 75 Z jej objeľu. Ďalej aa reakčna ee achladzuje po dobu vytvorenia kryštàlov airanu želetiteho a filtre kyseliny ioeforečnej aa odeàva a odvedza do zeeobnika pre Čallie poułitie. S...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263179

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudák Ján, Hradský Ernest

MPK: C23C 22/86

Značky: spôsob, fosfátového, regenerácie

Text:

...o množstve v rozsahu 101 až 102 3 hmotnostnýoh voči jej teoretickému množstvu zodpovedajúcemu obsahu fosforu v kale. Pridávanie kyseliny sírovej sa deje za neustáleho miešania reakčnej zmesi a jej zohrievania po dobu odparenia 70 až 75 A jej objemu. Ďalej sa reakčná zmes ochladzuje po dobu vytvorenia kryštálov síranu železitého a filtrát kyseliny fosforečnej sa odsáva a odvádza do zásobníkov pre dalšie použitie. S výhodou sa filtrát...

Elektrolyzér pro získávání a regeneraci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243100

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janok Jan, Kosteeka Richard, Hradský Ernest, Banak Jozef

MPK: C25C 1/12

Značky: regeneraci, získavání, elektrolyzér, kovů

Text:

...atmosféry buď přímo, nebo přes absorbér. Tím se zamezí znečišťování atmosféry ve výrobní hale. Během elektrolýzy lze katody bez demontáže vysouvat. Při vysouvání se pomocí přiléhajících břitů nožů uchycených do víka elektrolyzéru vyloučený kov oškrabává a padá ke dnu elektrolyzéru. Kónický tvar dna umožňuje snadné odstraňovaní práškovitého kovu při vypouštěni elektrolyzéru. Vibrování katod při elektrolýze vede k uvolnění kovu z povrchu...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradský Ernest, Janok Jan

MPK: G01J 5/10

Značky: aplikátor, hypertermii, teplotním, čidlem, elektromagnetickou

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...