Hradil Jaroslav

Rozpěrný aparát pro úhlovou fixaci kyčelních kloubů dětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270692

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hradil Jaroslav, Mihál Vladimír, Dostál Miroslav

MPK: A61F 5/00

Značky: fixaci, kloubu, kyčelních, aparát, úhlovou, rozpěrný, detí

Text:

...záležitostí je poměrně komplikovaná a pracnć. přitom jeho používání je značně obtížné.Uvedené nedostatky řeší rozpěrný aparát pro úhlovou iixacl kyčelnich kloubů děti, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom. že používá ponlogralického systému při pohyblivém spojení páru bot pomocí tří rozpčrných tahei s otočnými koncovkaml, na kterých jsou výkyvně v dražkćch uchyceny segmenty. ktoré jsou prostřednictvím kotevních šroubů oločně...

Zařízení celotělové stereotaxe pro cílený zásah do těla pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 269664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolařík Jaromír, Pospíšil Petr, Nadvorník Pavel, Hradil Jaroslav, Bolf Juraj

MPK: A61B 19/00, A61B 17/34

Značky: celotělové, stereotaxe, zařízení, cílený, těla, pacienta, zásah

Text:

...tomografem. V průběhu tomografíckého vyšetření pacienta je nalezen cíl v lidském těle a jsou»au-přiřazenyĺprostorové souřadníce. Rovněž je podle zobrazení záměrných prutů zjíštê 4na současné poloha zařízení, které je při tomograflckéa snímkovaní upevněno společně s pacíentem na stole tonografu, v blízkosti předpokládané eílené lokality. Podle snatomických možností průnlku operačního nástroje odborný lékař určí výchozí bod nimo tělo...

Zařízení na promíchávání obsahu zkumavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266027

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fischerová Eva, Hradil Jaroslav

MPK: B01L 11/00

Značky: promíchávání, zařízení, obsahu, zkumavky

Text:

...otáčky hnacího motorku. Malý výkon motorku a oblé hrany rotačnĺho členu zaručují naprostou vnější bezpečnost při provozu. Přístroj je výrazně jednodušší, má menší hmotnost i vnější rozměry, přičemž jeho provozpři použití asynchronního motorku je velmi tichý.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přikladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde je schematicky znazorněn v podélném řezu příklad provedení zařízení na...

Lineární dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264858

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Skála Miroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61M 1/02

Značky: lineární, dávkovač

Text:

...popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu lineární dávkovač podle vynálezu.Lineární dávkovač sestává 2 tělesa § dávkovače, vložené injekční stříkačky 1 a tlačného palce Q s vodítky. Těleso á dávkovače je upevñovacím šroubem É uchyceno na tělese l okluzního čerpadla a rotor g okluzního čerpadla je ve styku s rotačním unášečem 2 dávkovače, který je spojen přes převody s tlačným palcem g s...

Náhon pro vřetena peristaltických palcových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262829

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadel, palcových, náhon, peristaltických, vřetena

Text:

...asi 15. Přitom nevzniká potřeba výroby ozubených kol, ve spojovecím unašeči nevzníkají rediální síly,ktoré by bylo nutno uložením zachytit a je vyloučena i hlučnost převodového systému. Zvlášť výhodné je toto řešení při použití eynchronníoh, nebo krokových elektromotorků, jejichž otáčky bývají max. 300 ot./min. e kdy požadované otáčky pracovního vřete» na bývají do 100 ot./min. Pro potřeby laboratorní a lékařské praxe bývąjí čerpadla...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262824

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: F04B 43/12

Značky: palcového, čerpadlo, peristaltické

Text:

...transportní haě dičku, musí být styčná šířka lamely větší než rozměr zmáčknuté hadičkm a to hlavně z manipulačních důvodů při vkládání. Pokudse má vyloučít možné vyosení badičky z ideální pracovní osy,hřvâ hadička upevněna-v napnutém stavu nebo je funkční sled pracovních lamel narueen Vložeuou nepohyblivou vodící vidličkou.v Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který...

Pístový dávkovač kapaliny, určený zejména pro ruční aplikaci inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260679

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61M 5/20

Značky: ruční, aplikaci, pístový, určený, kapaliny, dávkovač, zejména, inzulínu

Text:

...může být nahoře opatřeno horním krytem gg standartní ampulky g se záeobním inzulínom l. Do dolní části pnauvného pouzdra ll může být kolem injekční jehly lg umíatěn spodní kryt gl. Pro trvalé podkožní použití je na injekční jehlu lg uložena kanyla lg a V horní časti za etandartní ampulkou ll je umíetěn adaptér gg pro zavěšení.standartní ampulka g je přes pryžový vpichový uzávěr Q nabodnuta přivzdušňovací jehlou,ł a nasávaoi jehlou Q. Mezi...

Způsob jednostupňové výroby vinylických polymerů a reaktor k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246370

Dátum: 01.08.1988

Autori: Triebušnak Milan, Zlatoš Anton, Hradil Jaroslav

MPK: C08F 2/02, C08F 14/06

Značky: výroby, způsobu, provádění, vinylických, způsob, polymerů, jednostupňově, reaktor

Text:

...pràškovitý produkt. Intenzívní turbulencí v celém objemu reakční směsi i při malých otáčkach se dosáhne dokonalého rozmíchání katalyzátorą,a tín vzniku velkého množství íniciačních center. Požadovaná honogeníta chemických a fyzikálních podmínek se udržuje v celém reakčnín prostoru. Současně se potlačuje nalepování částíc polyneru na vnitřní stěnl reaktoru a snižuje se usazovâni na níchadlech a stěracích lopatkách. Stěrací lopatky...

Uložení membrány v elektromigračním přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 255562

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stránský Zdeněk, Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: G01N 27/26

Značky: membrány, elektromigračním, uložení, přístroji

Text:

...§, takže je přitlačena dílcem Q do dna nádoby l.Výměna elektrolytu se provádí prudkým proudem z injekční stříksčky, který vede k dokonalému vyčištění zúženého prostoru.Měřením bylo zjištěno, že po vložení jedné membrány 1 vzroste odpor záeobního elektrolytu g V celém systému mezi anodou a katodou o 10 . Při konkrétní reelízeci se vkládá pět příčných membrán 5 na sebe, což vede ke zvýšení odporu, neboř exis-A tuje požedavek na napětí...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Kubeša Václav

MPK: C01B 31/20, G01N 7/14

Značky: rozpuštěného, nápojích, obsahu, způsobu, měření, zařízení, způsob, sycených, nealkoholických, uhličitého, tohoto, provádění, kysličníku

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro zařízení na výrobu desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246496

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kutil Jaroslav, Hradil Jaroslav, Stránský Zdenik, Pospíšil Petr, Živný Rudolf

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: desek, řídící, soustavy, výrobu, plošných, zapojení, zařízení, spojů, drátových, mikropočítačové

Text:

...procesu .a klíwčových uzłlů zařízení zapojení řídící soustavy se dvěma mikropočítačovýmí řídícími jednotkami, umožňuje řídit a vayhodnocovat rychlé procesy, probíhající v reálném čase, relativně pomalýmílíardwarovými prostředky zapojení řídící soustavy so dvěma mikropočítalčovými řídicími jednotkami umožňuje problémově oddělit oblasti zpracová-vaných úloh, což je výhodné z hlediska programového vybavení, pro testovaní a diagnostiku...

Presúvateľný krytý košiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 242304

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hradil Jaroslav

MPK: E04H 5/08, A01K 1/03

Značky: presúvateľný, krytý, košiar

Text:

...alebo rozmontovat a znovu namontovať v poľnohospodárskom podniku v zimnom období pre garážovanie alebo pre skladovacie účely.Vplyvom budovania presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu umožní sa rozšírenie takýchto košiarov pre budovanie areálov - lúčnopasienkových líospodárstiev pre živočíšnu veľkovýrobu.Príkladné prevedenie presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu je znázornené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený košiar...

Zařízení na zkoušku pevnosti cementu v tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252179

Dátum: 13.08.1987

Autori: Löffler Karel, Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: G01N 3/08, G01N 33/28

Značky: cementů, pevnosti, zkoušku, zařízení, tlaku

Text:

...zásobní tlakové nádoby 2 s manometrem 3 zásobního tlaku. Zásobní tlaková nádoba 2 je přes přívodní ventil 4 přípojena k regulátoru 5 tlaku plynu, v němž je umístěn korekčni váleo 18 a diterečni pružina 11. Regulátor 5 tlaku plynu je připojen přes manometr 15 zkušebního tla 4ku k vypouštěcimu ventilu 1 G a také je spojen kapilární trublčkou 12- s blokovacim ventilem 14, umistěným V tlakovacím prostoru E, nad nimž je uložen na pryžové membráně...

Způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251113

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čihák Josef, Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61B 3/16

Značky: závažového, kolíků, způsob, výroby, impresní, tonografii

Text:

...snímačea elektromagnetické pole není homogenní.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii,jehož základní části jsou sloupek, feritové jádro a hrot, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sloupek, feritové jádro a hrot se spojí pájením stříbrnou pájkou nebo odporovým svařováním, načež se takto spojené díly podrobí broušení na konečný rozměr, lapování a leštění, a poté se vytváří čelní kulová...

Zařízení pro kapilární izotachoforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250712

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Stránský Zdeněk, Lukáš Břetislav, Pospíšil Petr

MPK: G01N 27/26

Značky: izotachoforézu, kapilární, zařízení

Text:

...zdroje konstantního proudu je zapojen obvod nadproudové ochrany a to tak, že jeden výstup z násobiče napětí zdroje konstantního prou~ du je uzemněn přes převodník proud-napětí, který je zapojen na vstupu obvodu nadproudové ochrany. Blokovací zařízení přepětové ochrany je tvořeno dvěma oddělenými částmi, a to po řadě blokem přepětové ochrany a blokovacím obvodem. Mezi výstup bloku přepětové ochrany a vstup blokovacího obvodu je zapojen logický...

Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249636

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61C 13/00

Značky: hydraulický, systém, pístů, ruční, zdvihem, omezeným, hydraulické, pracovního, stomatologických, zařízení

Text:

...přívodu pracovní kapaliny opatřen obvo 2 249035 dovou štěrbinou, na níž je napojen odvod pracovní kapaliny propojený s jejím přívodem. Obvodová štěrbina může být s výhodou vytvořena zápichem v místě styku spodní části hydraulického válce a uzavíracího víka.Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení podle vynálezu umožňuje vytvořit hydraulické zařízení, u něhož není třeba řešit...

Kontinuální čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248420

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: F04B 43/08

Značky: kontinuální, čerpadlo, palcového

Text:

...přesností dávkovaného objem, protože u takto uložených tlačných palců, které jsou dále ještě jen podepřeny vodítky kruhevitého profilu, se neuplatňuje vratně tření, které ovlivňuje nasávací schopnost hadičky. Další výhodou je, že přiklopení dávkovscí hadičky vždy zajišťuje dokonalé dovření celého průřezu hadičky, protože klopná ose přítlsčné desky je daleko od osy vedení hadičky. Čerpadla podle vynálezu je řešeno jako kompaktní jednotka...

Elektromagnetické vibrační zařízení do vibračních přístrojů, určených zejména pro použití ve stomatologických laboratořích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248361

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: A61C 5/06, B06B 1/04

Značky: určených, elektromagnetické, použití, zejména, laboratořích, zařízení, přístrojů, stomatologických, vibračních, vibrační

Text:

...Dále jsou výrobní problémy s upevněním pohyhlivého dílu, to je I jadra transfomätoru, který musí být na vibrační desce perfektne zajištěn, protože vlivem vibraoe se může pohyblivý díl I uvolnit a znemožní funkci přístroje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektromagnetické vibrační zařízení podle vynálezu,kd cívka s eletrotnagnetiokým jádreln je pevnou součástí přístroje. Podstatou elektromagnetického vibračního zařízení je, že jako...

Stomatologický nástavec pro upevnění preparační diamantové pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229350

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr, Soviar Pavel

MPK: A61C 19/00, A61C 3/06

Značky: preparační, nástavec, upevnění, stomatologický, pásky, diamantové

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec sestává z unášeče, uloženého v ložisku nástavce, na němž jsou uloženy dva válcové opěrné kroužky, rozpínané pružinou. 0 válcové opěrné kroužky se opírají kuličky, umístěné v šikmých otvorech pouzdra, na němž je upevněn držák diamantového pásku.