Hrabovecký Imrich

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Náter Pavel, Nádvorník František, Hrabovecký Imrich, Stacho Dušan, Jánošík Štefan, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj

MPK: C10M 169/04

Značky: zážihové, přísadou, motory, mazací, silně, namáhané, vznětové

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Prísada pre motorové oleje na vylepšenie ich detergentno-dispergačných, antioxidačných a protioderových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 255396

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich, Kotek Jiří, Štaňko Nikolaj, Révus Miloš

MPK: C10M 141/00

Značky: detergentno-dispergačných, protioderových, antioxidačných, motorové, oleje, vylepšenie, prísada, vlastností

Text:

...kyselín a derivátu substitnovaného fenolu s alkalickou rezervou koloidne dispergovaného uhličitamx a/alebo hydroxidu kovu alkalic~ kej zeminy v rafináte ropného oleja, v ktorej účinné látky zmesi pozostávajú z 15 až 60 hmot. derivâti fosfónovej kyseliny o» becného vzorcev ktorom R je Lrli-iovodilrová skutpiim mal. hmotnosti 5002 D 00, X je kyslík alebo ra a R je skupina -~CH 2 L)l~ 1 ł, kde n in 2 alebo 3, alebo vodík alebo amínová skupina,...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nádvorník František, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich

MPK: C10M 169/04, C10N 40/04

Značky: mechanicky, mazací, tepelně, strojně, mechanizmy, zariadenie, namáhané, převodové

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nádvorník František, Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Bačovský Milan

MPK: C09K 15/04, C10M 141/00, C10N 40/04...

Značky: stabilná, převodové, olejov, prísada, mazacích, mechanizmy, tepelně, oxidačne

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221179

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrabovecký Imrich, Petríček Stanislav

Značky: olejov, alkylfenolátového, výroby, mazacích, přísady, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu pôsobením oxidu uhličitého na miešanú zmes oxidu alebo hydroxidu vápenatého s derivátom fenolu v prostredí alifatického alkoholu s 1 až 3 atómami uhlíka, vody, kvapalných uhľovodíkov a výhodne i soli kovu alkalickej zeminy ropnej alebo alkylarylsulfónovej kyseliny mol. hmotnosti 350 až 600 za použitia 0,4 až 0,8 mol oxidu uhličitého na 1 mol zásaditej zlúčeniny vápnika a následným...

Spôsob spracovania centrifugačných a filtračných odpadov z výroby prísad do olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229107

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štrauchová Alžbeta, Hrabovecký Imrich

MPK: C09K 15/12, C10M 1/38

Značky: odpadov, centrifugačných, olejov, výroby, filtračných, spôsob, přísad, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania centrifugačných a filtračných kalov z výroby prísad do olejov. Vynález z odboru mazacích olejov rieši spracovanie odpadu z výroby vysokobázických prísad do olejov. Podstatou vynálezu je zníženie množstva tuhého odpadu z výroby bázických prísad do olejov tím, že z centrifugačného a/alebo filtračného odpadu pôsobením minerálnej kyseliny v prostredí uhľovodíkového rozpúšťadla sa za definovaných podmienok zhodnotí podstatná časť...

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242042

Dátum: 22.08.1985

Autori: Eak Gabriel, Hrabovecký Imrich, Petríeek Stanislav, Nosko Vladimír, Žuffa Milan, Baeovský Milan, Urban Cyril

MPK: C07D 239/49

Značky: 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, kyselin

Text:

...úspěchem jako taková použita též při čištění surové báze 2,4-diamino-5-3,4-dimetho xybenzyl jpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surového 2,4-diamino-5-3,4-dimethoxybenzyljpyrimidinu 384 mmol se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové, připraveného z 800 ml demineraiizovaně vody a 38,5 m koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). výsledný roztok má hodnotu...

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáberová prísada do prevodových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216297

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hrabovecký Imrich, Bačovský Milan, Nádvorník František A Staňko Nikolaj

Značky: protizáberová, tepelně, protioderová, stabilná, oxidačne, prevodových, prísada, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáderová prísada do prevodových olejov na báze organických zlúčenín síry a fosforu, bez korozívnych účinkov na meď a oceľ, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zmesi kovovej, najmä zinočnatej soli esteru ditiofosforečnej kyseliny, výhodne dialkylesteru, obsahujúceho 1 až 20 atómov uhlíka (zložka A), z produktu reakcie 1 mol olefínu priemernej mol. hmotnosti 500 až 2000 s 0,5 až 1,5 mol sírnika...