Hrabě Zdeněk

Spôsob zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárenskej rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 287017

Dátum: 21.08.2009

Autori: Hrabě Zdeněk, Jamnický Miroslav, Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: pecnej, chloridov, obsahu, zníženia, cementárenskej, rotačnej, atmosfére, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pred výpalom slinku a/alebo pri výpale slinku sa do cementárenskej rotačnej pece dávkujú apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály, pričom v teplotnom pásme 750 až 1 250 °C chloridy z pecnej atmosféry prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov s rôznym stupňom dehydroxylácie. Po prereagovaní do slinku sa obsah chloridov v slinku zvýši v rozmedzí 1,10-5 - 1,0 %...

Způsob přípravy fosforečnanů hlinitých ve směsi s inertní práškovitou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267026

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrabě Zdeněk, Řehák Alexandr, Füssel Jan, Adamovič Anton, Čihák Bedřich, Kocanda Jozef

MPK: C01B 25/36

Značky: inertní, práškovitou, hlinitých, fosforečnanu, přípravy, hmotou, způsob, směsi

Text:

...křemen, šamot, korund, dines, mleté sklo, bentonit,zirkonit a další silikétové, hlíníté a zirkoníčíté píeky. Rychlost přidávání kyseliny se řídí odvodem vodních per. Tímto postupem jsou odstreněny nedostatky původních postupd vycházejících rovněž 2 kyseliny fosforečné.350 dílů hmot. křemenné moućky se smíchá se l 41 díly hmot. hydroxidu hlinitého. K Léto směsi, vyhřátě na teplotu 100 °C se za stáleho míchání a vskua přidává 241 dílů hmot....

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrabě Zdeněk, Bačová Marta, Holčík Ján, Liptáková Viera, Majling Ján, Jesenák Viktor, Bulík Ladislav

MPK: C04B 7/36

Značky: výrobu, surovinová, sulfoaluminátového, slínku

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

Spôsob výroby kryštalického zeolitu typu ZSM-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 255394

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mravec Dušan, Šimková Anna, Majling Ján, Hrabě Zdeněk, Ilavský Ján

MPK: B01J 37/10

Značky: zsm-5, zeolitu, spôsob, krystalického, výroby

Text:

...pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. Takto pripravené zeolity sa po kalcinácii, ionovej výmene a aktiváciimôžu použit ako kyslé katalyzátory s tvarovo-selektívnym účinkom.Výhodou postupu podľa vynálezu je to,že sa pre prípravu zeolitov typu ZSM-5 nevyžadujú drahé a ťažko dostupné tetrapropylamóniové zlúčeniny, alebo iné organické šablóny a že sa takto pripravia zeolity o vysokej kryštalinite za kratší reakčný čas oproti...

Spôsob výroby kryštalických zeolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Majling Ján, Ilavský Ján, Hrabě Zdeněk, Petro Milan Csc, Mravec Dušan, Suchá Alena

MPK: C01B 33/28

Značky: krystalických, spôsob, zeolitov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalických zeolitov zo skupiny ZSM-5 vyznačujúci sa tým, že sa ako látka, použitá na formovanie štruktúry zeolitov, použije etylamín a východisková reakčná zmes, okrem etylamínu, obsahuje vhodný zdroj kremíka, hliníka, sodíka a vodu, pričom sa hydrotermálna syntéza zeolitov uskutočňuje pri teplote 120 až 200 °C, výhodne 140 až 180 °C, počas 4 až 15 dní, za tlaku, ktorý zodpovedá tlaku pár sústavy pri pracovnej teplote a syntéza...

Spôsob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 230487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Majling Ján, Isteníková Eva, Svedek Jozef, Hrabě Zdeněk, Jesenák Viktor, Prosňanský Miroslav

MPK: C04B 1/02

Značky: spôsob, výpale, regulácie, priemyselnom, reaktivity, vápna, hydratačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru priemyselnej výroby vápna. Rieši sposob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale. Postupuje sa tak, že vápno sa vypaľuje v atmosfére s regulovanou tenziou CO2 a/ alebo H2O v rozsahu 0,03 až 75 % objemových pre CO2 a pre H2O na vstupe do kalcinačnej zóny, zabezpečovanou druhom a zložením paliva a/ alebo recirkulátu spalín za použitia vzduchu alebo zmesi vzduchu a kyslíka. Pri použití tuhého paliva je...

Žiarobetón pre sklárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 218603

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Hrabě Zdeněk, Kocanda Jozef

Značky: účely, sklářské, žiarobetón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sklárskeho oboru. Rieši žiarobetón s hydraulickou väzbou pre sklárske účely. Rieši voľbu pojiva s minimálnym obsahom farbiacich kysličníkov, ktoré sú v sklárskom priemysle nežiadúce. Sú odstránené hlavne kysličníky železa a mangánu. Použiteľnosť žiarobetónu sa zvýši cca o 20 °C.

Spôsob zhotovenia žiaruvzdorných vláknitých izolačných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216445

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hrabě Zdeněk, Adamovič Anton, Kocanda Jozef

Značky: žiaruvzdorných, izolačných, zhotovenia, spôsob, vrstiev, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob nanášania a tvorenia izolácie zo žiaruvzdorných vlákien na stávajúcu vymurovku alebo na vhodné podklady. Izolácia sa zhotovuje nanášaním suchých vlákien, ktoré sa v ústi trysky mieša s roztokom pojiva, alebo na podklad natretý žiaruvzdorným tmelom alebo maltou. Nanáša sa hrúbka 1-10 cm.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214921

Dátum: 30.10.1984

Autori: Eichner Alexander, Jesenák Viktor, Sehnálek František, Staroň Jozef, Hrabě Zdeněk, Palčo Štefan

Značky: spôsob, slinutej, magnézie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby slinutej magnézie s obsahom oxidu horečnatého najmenej 98 %, termickým štiepením roztoku chloridu horečnatého pri teplote 600 až 800 °C v ktorom sa obsah soli vápnika zníži zrážaním kyselinou sírovou resp. síranom horečnatým vyznačujúci sa tým, že po termickom štiepení sa v oxide horečnatom rozloží síran vápenatý prežíhaním v redukčnej atmosfére pri teplotách 700 až 1200 °C a tuhý produkt sa speká známym spôsobom.