Houžvic Vladimír

Stlačitelný plováček ke kontrole tlaku v uzavřených lahvích s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266533

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: G05D 16/12

Značky: uzavřených, tlaku, kapalinou, plováček, stlačitelný, lahvích, kontrole

Text:

...stlačitelného plováčku při atmosférickém tlaku po, která musi být rovna neb menší než hustota kapaliny v láhvi, zatímco äí je celková hustota stlačitelného plováčku při požadovaném tlaku pl, která musí být rovna nebo větší než hustota qk kapaliny V láhvi. Způsob kontroly dosaženi požadovaného tlaku V láhvi je založen na sledování polohy nebo poklesu do kapaliny v láhvi ponořeného, do láhve před zazátkováním vloženého, stlačitelného...

Sedátko s opěradlem do koupací vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 262526

Dátum: 14.03.1989

Autori: Houžvic Vladimír, Jakl Jiří

MPK: A61H 33/00, A47C 3/20, A47C 4/04...

Značky: opěradlem, sedátko, koupací

Text:

...výšky závěsu opěradla vzhledem k sedací desce.Toho lze dosáhnout tím, že nosič opěradla je na svém spodním konci v podélné ose opatřen více otvory pro čep kloubu. Další možností je úprava celkové šířky sedací desky, nebo též možnost změny vzdáleností opěrek vymezujících vůli mezi vanou a opěradlem. Přepravu a expedici vyrâběných sedátek usnadňuje možnost sklopení podstavce, nebo též opěradla sedačky.Hlavními výhodami navrženého sedátka je...

Vícevrstvá textilie s elastickými a s neroztažnými nitěmi, pro nafukovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245230

Dátum: 01.07.1988

Autori: Michal Stanislav, Didek Václav, Vašátko Eduard, Fünter Jaroslav, Liška František, Eechura Jaromír, Houžvic Vladimír

MPK: D03D 1/02

Značky: prvky, textilie, vícevrstvá, nitěmi, elastickými, neroztažnými, nafukovací

Text:

...főlií. Po zaválečkování se celý útvar vulkanizuje a lisuje.Obdobným postupem zajištění nepropustnosti dutinné textílie je přilepení oboustranně pogumovaného úpletu na oboustranně nánosovanou textilii, přelepení útvaru horní kaučukovou főlií a jeho vulkanizace.- 3 245 230 Zřejmou nevýhodou obou způsobů výroby je vysoká pracnost a náročnost na manuální práci, jakož 1 nutnost použití lepidel,výskyt vadných výrobků a dlouhé manipulační...

Dělená velkoobjemová nádoba z plastů opatřená přírubovým spojem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257909

Dátum: 15.06.1988

Autori: Houžvic Vladimír, Vašátko Eduard, Starý Miroslav

MPK: B65D 8/22, B29C 45/00

Značky: opatřená, výroby, plastů, velkoobjemová, nádoba, přírubovým, delená, způsob, spojem, její

Text:

...spoje vyztužuje a zároveň tvoří pevné lože pro uložení.kovové příložky, která svoji tuhosti brání následným deformacímnádoby za provozu. Kovové příložky dále roznášedí tlak Šroubů rovnoměrně na těsnění a brání dlouhodobému krípu, a tím 1 netěsnostem přírubového spoje. Další výhodou řešení je skutečnost. že zcela odpadá nutnost podstatnějšího zesilováni tloušłky pří 257909çs í.ruby proti tlnuštce stěny ostatní nádoby, což značné...

Způsob přípravy citronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244220

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruška Otakar, Hrubý Antonín, Houžvic Vladimír, Hula Jioí

MPK: C07C 55/22

Značky: způsob, sodného, citronanu, přípravy

Text:

...použitá surovina pro výrobu citronanu sodného je podstatné levnější. než dosud požívané krystalická kyselina citronová, z čehož potom vyplývá snížení výrobnich nákladů na tento výrobek.významný prínos spočívá dále v tom, že lze touto technologií znracovat poslední mateč~ né roztoky z výroby kyseliny citronové, které jsou běžně zpracovávány po vyřazení z krystalizačního okruhu společně se vstupující surovinou kvasnými louhy-a je nutno ooětně...

Zařízení pro magnetoelektrickou aktivaci semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Hrstka Pavel, Vápeník Jaroslav

MPK: A01G 7/04

Značky: zařízení, aktivací, semen, magnetoelektrickou

Text:

...například 2 čisticího zařízení. Pozdější zkoušky ukázaly, že zařízení lze montovat s malou úpravou přímo do secího stroje.Při průchodu zařízením se zrni otírá 0 vhodné dielektrikumy které mu udílí zápornýnáboj a současně nebo střídavě prochází magnetickým polem, nejlépe jižní polarity, vytvořené plochými magnety.Pŕíkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresuv podélnćm řezu, kde na obr. 1 je uvedena...

Ložný prostor dopravních prostředků, zvláště skříňových účelových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243422

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vašátko Eduard, Zbooílek Aleš, Houžvic Vladimír, Mrázek Dušan

MPK: B60P 1/44

Značky: ložný, prostředků, skříňových, dopravních, účelových, vozidel, prostor, zvláště

Text:

...provedení loładhn prostoru dopravních prostředků, zvldltč suíňových účelových vozidel podle vynálesu, je znázornän na priložených výkresoch, kdeobr. 1 znázorňuje část ložnć plochy podle vynálezu v axon. pohledu,obr. 2 znázorňuje axon. pohled části ložné plochy podle obr. 1 ve smeru odzadu.Ložný prostor aldíňovełw ndkledního vozidle se vetupními dveřmi a je využíván jako hlavní pracoviětě pojízdné dílny. Lołný prostor je tvořen...

Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Henzl Jindoich

MPK: C07C 5/18, B01D 47/06

Značky: proudu, mechanických, zařízení, plynů, zbytkových, odstraňování, částic

Text:

...plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu...

Přírubový spoj se šroubovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248377

Dátum: 12.02.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Javůrek Vladimír

MPK: F16L 37/10, F16L 23/00

Značky: přírubový, vložkou, šroubovou

Text:

...přírubových obrub při jejich dosednutí na sebe, takže při posunutí svorek po obrubě svorka stáhne obruby i s těsněnírn pevnľk sobě.Na předmětu vynálezu se nic nemení, je-ll obdoba tohoto uspořádání vytvořena ve vnitřním prostoru, například nádoby.Hlavní výhody uspořádání přírubového spoje se šrpubovou vložkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je dosaženo nízká hmotnosti spoje, rychlé montáže, demontáže a snadné vyrobitelnosti tím,...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247856

Dátum: 15.01.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F16L 37/20

Značky: přírubový

Text:

...stehovací obručí, ať již v celku, nebo 2 několika částí, a uxahovacivsiĺa je radiálni nebo obvo dová, nebo je-li rozpěrná vložka umistěna na obou stranáchÁ Hlavni výhody uspořádání přirubového spoje podle vynálezuspočivaji v tom, že s malou námshou se při dotahováni utahovaciho šroubu doaáhne pomocí rozpěrně vložky velké uxahovací si ly, dále že je dosažens podstatné menší hmotnost spoje než. u dosud používaných přírubových spojů ZV...

Klínový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247855

Dátum: 15.01.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Javůrek Vladimír

MPK: F16L 23/00

Značky: klinový

Text:

...a čaliaptí, která nad něj přesahuje vzniká mezera z výrobních důvodů, umdmza aom při atehování čeliati k jejím chybu směrem k nákrúžku, což by mělo za hásledek abytečné namáhání čelístí a zvětšování klínovitě drážky. Tomu sezabráni vsunutím podložně vložky do meaery mezi nákružkem a přesahující čelistí. Při zatahování klínu nebo atahovací obruče u do klínovité drážky vytvořené nosy překrývaáících se čelíatímůže mezi bokom klinu či stahovací...

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247854

Dátum: 15.01.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F16L 23/00

Značky: přírubový

Text:

...kroužok postaví a přiêhytí raąiálními ärouhy x obrubám bez nutnáho přidržová ní avorek v pracovní poloze.Výhoda takto uapořádanáho přínuhovoho spoje podle vynáleauV opočívá v tom, že jednotlivé ovorky pro své přitažení na úkosyoorub potřebují menší utahovací síly k zajištění pevného a těsnáho spojení, a proto je nožm použít i. šroubů menších průměrů. Další výhodou je, že jednotlivé svorky mají malou hmotnost, cožna připojených výkonoch jsou...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234132

Dátum: 01.10.1986

Autori: Javůrek Vladimír, Houžvic Vladimír

MPK: F28F 21/04, F28F 7/02

Značky: tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení náhrady deficitních kovů buď úplnou náhradou dostupnými materiály nebo podstatným snížením jejich spotřeby. Uvedený výměník tepla sestává z výměníkového tělesa ze zalévací hmoty, vstupů a výstupů, pro zvýšení své pevnosti je opatřeno výztuhami o vyšším modulu pružnosti než je modul pružností zalévací hmoty. Využití se předpokládá ve strojírenství, v energetice a v chemickém průmyslu.

Rotační diskový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231633

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rozkoš Bruno, Vrba Vladimír, Houžvic Vladimír, Zenáhlík Jiří

MPK: B01D 11/00

Značky: rotační, extraktor, diskový

Zhrnutie / Anotácia:

Korozně vysoce odolný materiál použitý pro stavbu tohoto aparátu (polypropylen, teflon) značně rozšiřuje oblast jeho použití. Je určen především pro provozovaní extrakčních technologií, pracujících s chemicky silně agresivním prostředím, např.kyselinou chlorovodíkovou v případě kombinaci s jinými agresivními látkami. Stejně dobře však lze na tomto extraktoru realizovat extrakční procesy, pro něž se dříve používalo kolon z nerezavějící ocele,...

Nádoba z plastů se zdvojeným dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230785

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pospíšil Jan, Houžvic Vladimír, Smola Pavel

MPK: B29D 27/00

Značky: plastů, nádoba, zdvojeným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavby nádob z plastů pro chemicky agresivní prostředí a řeší otázku odstranění nebezpečí popraskání dna, úsporu konstrukčního materiálu a pracnosti při výrobě. Podstatou je zdvojení dna, přičemž jedno dno je pohyblivé, prostor mezi dny je vyplněn pěnou je řešena její ochrana těsněním a jsou vymezeny potřebné vztahy mezi vzájemným posunem a deformací pěnové vrstvy. S využitím se počítá v chemickém a potravinářském i jiném...