Houda Rudolf

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Slouka Pavel, Nádeník Otakar, Houda Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: zápalné, teploty, určení, palív, tuhých, zapojení, vrstvě, fluidní

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meyer Bernd, Mottitschka Wilhelm, Eidner Dieter, Houda Rudolf, Konrád Bohumil, Páv Jaroslav, Straka František, Müller Ulrich

MPK: G01N 1/22

Značky: surového, způsob, vzorků, provedení, předúpravy, zapojení, způsobu, tohoto, plynů, generátorového

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Způsob čištění odběrových trubic a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256817

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slouka Pavel, Houda Rudolf, Kozlík Vladimír

MPK: C10J 3/56

Značky: provádění, způsobu, způsob, čištění, trubic, odběrových, zapojení

Text:

...a je závisl§ 9 HĚehmotnosti.fluidní vrstvy, Tím odpadá nutnost regulace tlaku plynu pro profukování odběrových trubic. Další výhodou je, že k profukování je použito fluídizačního plynu, který se přivádí do reaktoru, nebo jeho složky.Z konstrukčního hlediska je výhodné, zejména u tlakových reaktorů, že odběrové trubice mohou být í malého průměru, řádověv mílimetrecn a může v nich být umístěno i další čídlo, např.termočlánek. vynález se...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: F27B 15/00, C10J 3/56, B01J 8/18...

Značky: způsob, reaktor, fluidní, zplyňování, fluidním, provádění, reaktoru, zlepšení

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Talířový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 239451

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houda Rudolf, Pittner, Kováo Josef, Stupka František

MPK: A01B 17/00

Značky: talířový

Text:

...svého pohybu ještě před oddělení od pddy rozdrobena a nebyla by zaklopena. Protože je pro orební talíř ponechána pŕedradličkou pouze část skývy u obvodu talíře, je tak zabráněno příliäným rozdílům obvodov rychlosti talíŕe, které by jinak na neoddělenou skývu působily a tato je plynule oddělováns, unáäena diskom a seklápěne do brázdy. vNa pripojených výkresoch je schematicky znázorněn príklad provedení talířového pluhu podle vynálezu....