Horyna Ladislav

Zariadenie pre vrstvenie hranolových predmetov, najmä brám v narážacích peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kryška Jindoich, Horyna Ladislav, Spiváeek Jioa, Vavroš František

MPK: F27B 9/39, F27D 3/00

Značky: narážacích, brám, predmetov, najmä, peciach, vrstvenie, hranolových, zariadenie

Text:

...Posúvacie teleso je s výhodou tvorené nastavovacou skrutkou, uchytenou v čape-ovladania a vedenou v- kĺbovej matici, ktorá je uložená v pevných nosníkoch. Dvojramenná páka je s výhodou dutä s kanálmi pre rozvod chladiacej vody až po zachytávač.Výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že podstatne skracuje odstávku pece z dôvodov zlikvidovania 3 brám nad sebou, čím sa znižujú straty z titulu výpadku produkcie,znižujú sa straty tepla z titulu...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kryška Jindrřich, Spěváček Jiří, Horyna Ladislav

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: železitého, obsahem, výroby, vzácných, způsob, zemin, aktivního, katalytické, kysličníku, účely, směsného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi kysličníku uhelnatého vodní parou, případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224436

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sokol Ludvík, Koleník Štefan, Horyna Ladislav

Značky: výroby, kysličníku, dusík, párou, látek, síru, obsahujících, hydrokonverzi, katalyzátoru, nenasycených, případně, způsob, uhelnatého, vodní, konverzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi CO vodní parou případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek za přítomnosti vodní páry obsahujících kysličníky kobaltu nebo/a niklu a současně kysličníky molybdenu, hliníku a případně soli slabých kyselin alkalických kovů a/nebo kovů alkalických zemin vyznačený tím, že se provozně použitě a desaktivované desulfurační katalyzátory, obsahující kysličníky CO nebo/a Ni nebo/a...

Způsob přípravy nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215515

Dátum: 15.10.1984

Autori: Koleník Štefan, Sokol Ludvík, Horyna Ladislav

Značky: nízkoteplotního, přípravy, sířeodolného, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru pro konverzi plynů obsahujících kysličník uhelnatý vodní párou za přítomnosti sirných sloučenin na vodík a kysličník uhličitý na bázi kysličníků Co-Mo-K-AL, vyznačený tím, že se hnětením nosiče, výhodně kysličníku hlinitého a pojidla na bázi oxidhydrátu hlinitého při teplotě 20 až 80 °C připraví nosičový základ, do kterého se za stálého hnětení přidávají ve vodě rozpustné soli Co, Mo a K...